Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Makedonian rahayksikkö: denaari vai dinaari?

Makedonian rahayksikön nimenä on standardissa Valuuttojen tunnukset (SFS-ISO 4217:2004) dinaari. Se esitettiin nimeksi myös Kotoistus-hankkeen kannanotoissa, joihin valuuttojen suomenkieliset nimet CLDR-tietokannassa ja monissa tietojärjestelmissä perustuvat. Kuitenkin Kotoistus-hankkeen nykyinen kannanotto Valuuttojen nimiä suomeksi ja CLDR versiosta 22 alkaen käyttää nimeä denaari.

Syynä lienee kielitoimiston kannanotto, jota selostetaan Kielikellon 2/2011 artikkelissa Dinaari vai denaari? Perusteluna siinä on, että rahayksikön nimen haluttiin eroavan Jugoslavian rahayksikön nimestä dinaari.

Asu denaari esiintyy myös EU:n tekstin­laadinnan ohjeiden kohdassa Valuuttakoodit.

Makedonia ja Kreikka ovat kiistelleet Makedonian nimestä. Ne sopivat kiistansa v. 2019 siten, että Makedonia-nimeen liitetään pohjoiseen viittaava määrite. Tämän mukaisesti suomessa on ruvettu ainakin virallisissa yhteyksissä käyttämään valtiosta nimeä Pohjois-Makedonia.