Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Opiskelija

Aiemmin opiskelijoiksi sanottiin yliopistossa, korkeakoulussa, opistossa tms. opiskelevia, kun taas yleis­sivistävää koulua tai ammatti­koulua käyviä sanottiin koululaisiksi tai op­pi­laik­si. NSK kuvaa sanan opiskelija vain verbistä opiskella johdettuna tekijän­nimenä, ja verbin se kuvaa näin: ”harjoittaa (korkeampia) opintoja, opinnoida”. PSK:ssa opiskelija-sanan merkitys on määritelty näin: ”korkeakoulussa, ylemmässä oppilaitoksessa t. aikuis­opiskelun piirissä opiskeleva henkilö”.

KSK:ssa merkitystä on lavennettu kattamaan mm. lukiolaiset ja ammatti­koululaiset: ”korkea­koulussa, lukiossa, ammatti­oppi­laitoksessa t. opistossa opiskeleva henkilö”. Tämä vastaa Tepa-termipankissa olevaa kuvausta, joka perustuu opetus- ja kulttuuri­ministeriön Opetus- ja koulutussanastoon (2018). Siinä varsinainen määritelmä on ”oppija, joka opiskelee muun kuin esi- tai perusopetuksen piirissä”.

Käytäntö on laventunut tätäkin enemmän niin, että usein myös perus­koululaisia kutsutaan opiskelijoiksi.