Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Oikeellinen

NSK:ssa sanaan oikeellinen liittyy merkintä ”vars. lak.”, ja sen mukaan sanalla on kolme merkitystä:

1. yleistä oikeuskäsitystä, oikeudentuntoa vastaava, oikeudenmukainen. | – –
2. laillinen, laillisesti pätevä t. oikea. | – – 3. asiallisesti oikea, paikkansapitävä, totuudenmukainen, oikeaperäinen, virheetön, väärentämätön. | – –

PSK:ssa ja KSK:ssa merkitykset on supistettu kahteen, ja niistä vain jälkimmäiseen liittyy tyyli­laji­merkintä:

1. laillisesti pätevä, oikea, paikkansa pitävä, totuudenmukainen, virheetön, väärentämätön. Laillinen ja o. asiakirja.
2. oik. oikeudenmukainen, laillinen.

Näiden merkitysten suhde NSK:n mukaisiin merkityksiin jää epäselväksi, ja jälkimmäinen yhdistää laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden, joita yleensä pidetään eri käsitteinä. Sa­nal­la oikeuden­mukainen tarkoitettaneen tässä oikeusjärjestyksen mukaista, ei moraalista tai eettistä oikeuden­mukaisuutta, joka on NSK:ssa kuvattu ensimmäisenä merkityksenä.

Sanaa oikeellinen käytetään lakitekstissä (ilman määritelmää) tarkoittamassa oikeaa, aitoa tai paikkansapitävää esimerkiksi väärennetyn tai virhellisen vastakohtana.