Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Myödä

NSK:n mukaan myödä (taivutusmuotoja: myö, möi) on sanan myydä harvinaisempi synonyymi. PSK ja KSK liittävät siihen merkinnän ”vanh., murt.”. Saman luonnehdinnan esittää Kielikellon 4/2018 artikkeli Onks kellään Laraa myirä? – myymisen monet muodot. Jo Kielikellon 1/1987 kirjoitus Myi vai möi? ottaa kantaa: ”Nykykielessä myödä on jo katsottava vanhentuneeksi ja murteelliseksi.”