Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Luoma

KSK:n mukaan luoma on vain sanan luomus harvinaisempi synonyymi. (Tässä ei käsitellä sitä, että sananmuoto luoma on tietysti myös verbin luoda ns. agenttipartisiippi.) Tätä pitänee tulkita niin, että sanan muut merkitykset tulkitaan nykyisin murteellisiksi tai muuten yleiskieleen kuulumattomiksi, sillä niitä on esitetty NSK:ssa ja ne on uudempia sanakirjoja tehtäessä poistettu. NSK kuvaa sanalle luoma seuraavat merkitykset (joista kolme ensim­mäis­tä saman pääkohdan osina):

Veden uomaa tarkoittavana sanana luoma esiintyy yleisnimenä suppeahkolla murrealueella, mutta sukunimenä ja varsinkin paikannimen osana se on levinnyt paljon laajemmalle.