Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Lähestulkoon

PSK sanoo sanasta lähestulkoon: ”paremmin: lähes”. KSK:ssa ei ole kannanottoa, vaan sana vain selitetään: ”lähes, likimain”. NSK:ssa sanaa ei ole lainkaan.

Syynä sanan pitämiseen aiemmin vältettävänä lienee osittain se, että se on yhdysverbin lähestulla muoto ja tällaisia yhdys­verbejä on pidetty suomen kieleen sopimattomina, osittain siksi, että sanan merkitys on alun perin ollut (raamatullisessa kielessä) ’lähestyköön, tulkoon’, joka poikkeaa sanan nyky­merkityksestä ’lähes’.

Erikoista kyllä kielteisessä lauseessa käytettävä sana lähestulkoonkaan on jo NSK:ssa; tosin siinä on huomautus ”vars. ark.”. PSK:ssa ja KSK:ssa sana on ilman tyyli­laji­merkintää.