Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Lopputulema ∼ lopputulos

Lopputulema on sanan lopputulos synonyymi, joka on otettu KSK:aan ilman tyyli­laji­merkintää, vaikka sitä ilmeisesti usein kummeksutaan, ehkä muoti­sanana. Aiemmissa sanakirjoissa tätä sanaa ei ole.

On myös esitetty, että sanoilla lopputulos ja lopputulema olisi merkitysero, mutta mitään viralliseksi katsottavaa kuvausta asiasta ei ole.

Sanan lopputulema sijasta käytetään myös sanaa tulema, mutta KSK:n mukaan se on sanan tulos vanhentunut synonyymi. KSK:n toimituksen kirjoittamassa artikkelissa Tuleman uusi tuleminen kuitenkin annetaan ymmärtää, että sana olisi palannut kielenkäyttöön.