Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Lomauttaa

NSK:n mukaan sanaa lomauttaa käytetään varsinkin sotilaskielessä ja sen merkitys on ”päästää lomalle”. PSK:n ja KSK:n mukaan merkitys on aivan toinen, ”panna pakkolomalle”, ja sanan pakkoloma merkitys on ”työntekijälle vastoin hänen tahtoaan annettu palkaton loma”.

Kuvaus on sikäli nurinkurinen, että pakkoloma ei ole virallista kieltä, kun taas lomauttaminen on on määritelty työsopimuslaissa: ”Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.” Lomauttaminen ei siis välttämättä tapahdu vastoin työntekijän tahtoa. Lakitekstiin tällainen lomauttamisen käsite on ilmeisesti tullut vuonna 1970.