Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Logo ja logotyyppi

NSSK:n mukaan logo ja logotyyppi ovat kirja­paino­alan sanoja, joilla on sama merkitys: ”yhtä ladonta­kappaletta oleva kirjake­yhdelmä”. Näitä sanoja ruvettiin käyttämään erityisesti yrityksen tms. nimen tai lyhenteen erityisestä graafisesta asusta, jota varten aiemman saatettiin valmistaa ladonta­kappale. Tällainen merkitys kuvataan muun muassa Julkisen hallinnon yhteen­toimivuus­sanastossa niin, että suositellun termin logo määritelmä on ”nimen vakiintunut graafinen asu”. Se huomauttaa, että ”logo eroaa liike­merkistä siten, että liike­merkkiin kuuluu logon lisäksi myös kuvallinen symboli”.

PSK:ssa logotyyppi tarkoittaa samaa kuin NSK:ssa, mutta sanan logo 1. merkitys on logo­tyyppi ja 2. merkitys ”yhtiön, liikkeen, tuotteen tms. tunnus­kuvio t. -teksti”. KSK:ssa näiden järjestys on muuttunut ja logo­tyyppi­merkityksestä sanotaan ”vars. aik.”; lisäksi ensim­mäi­sen merkityksen muotoilu on hiukan toinen: ”yritystä, yhteisöä, tuotetta tms. edus­ta­va graafinen tunnus”. (Tässä lainattu v:n 2022 version mukaan.) Ilmeisesti tässä on tapahtunut muutos, sillä Suomen etymo­logisen sana­kirjan (SES) kuvaus logo-sanasta on ”yhtiön, tuotteen tms. nimen vakiintunut graafinen asu; (kirja­paino­alalla:) yhtä ladonta­kappaletta oleva kirjake­yhdelmä, logo­tyyppi”. Kyseisen sana­kirjan määritelmät seuraavat yleensä KSK:aa. Lisäksi EU:n IATE-termi­tieto­kannassa suomen sanan logo kuvaus on sama kuin SES:ssa, ja sen lähteeksi ilmoitetaan KSK 6.11.2017.

Käytäntö on kirjava. Yleisimmin logo tarkoittanee nykyisin KSK:n kuvaamaa graafista tunnusta, joka voi olla tunnus­kuva tai määrä­asussa oleva teksti tai sellaisten yhdistelmä. Toisaalta myös suppeampi merkitys on käytössä, ja tällainen merkitys siis esitetään useissa lähteissä. Tieteen termi­pankin kuvaus esittää hiukan arvoituksellisesti määritelmänä seuraavan: ”usein yritys­nimen virallinen asu”. Kieli­kellon 3/2003 artikkelin Rakastavatko graafikot pieniä kirjaimia? lopussa on pieni sanasto, jossa on seuraava: ”logo(tyyppi) yrityksen, tuotteen tms. nimen tunnus­omainen kirjoitus­asu eli kirjainten typografia, myös liikemerkin synonyymi”.