Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

-llinen-johdokset: terveydelliset syyt ∼ terveyssyyt

Aiemmin suositeltiin välttämään -llinen-johdosten käyttöä silloin, kun asia voidaan nase­vam­min sanoa käyttämällä vastaavaa substan­tii­via yhdys­sanan alku­osana. Esimerkiksi tuotanto­vaikeudet on sujuvampi kuin tuotannolliset vaikeudet. Tästä linjasta on luovuttu KSK:n vuoden 2012 versiossa. Sitä kuvaava Kielikellon 1/2012 artikkeli Mitä uutta Kieli­toimis­ton sanakirjassa? selostaa:

Sanakirjan uudesta versiosta on poistettu muutamia sellaisia kielenkäyttöön liittyviä suosituksia, joita kieliyhteisö ei ole juuri noudattanut eikä ottanut omakseen. – – Myös sellaisista adjektiiveista kuin tuotannollinen ja terveydellinen on esitetty aiem­min suosituksia: tuotannolliset vaikeudet ovat olleet paremmin tuotanto­vaikeuk­sia ja terveydelliset syyt paremmin terveyssyitä. Yhdyssanat ovatkin usein suju­vam­pia, mutta eivät varsinaisesti ”parempia”. Nyt ne esitetään synonyymeina.

Muutosta enteili Kielikellon 3/2009 artikkeli Alueellisesta tarinalliseen – monikäyttöinen llinen-johdin, joka kuvaa -llinen-johdosten luovuutta ja luontevuutta, joskin toisaalta toteaa niiden usein olevan käännös­kielen helppoja ratkaisuja ja joskus merkitykseltään tulkinnan­varaisia.