Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Kuntavaalit ← kunnallisvaalit

Kunnanvaltuustojen valitsemista on vanhastaan kutsuttu kunnallisvaaleiksi. Kieli­kellon 4/2004 artikkelissa Kunnallisvaalit ja kuntavaalit todetaan, että kunta­vaalit-sana on yleistynyt: ”Käyttö yleistyi oikeastaan sen jälkeen, kun kunnallis­laki muuttui kunta­laiksi 1995. Itse laissa kyllä puhutaan edelleen kunnallis­vaaleista.

KSK:aan otettiin kuntavaalit rinnakkaismuotona; päähakusanana pidettiin kunnal­lis­vaa­lit. Käytännössä kuntavaalit muodostui yleisemmäksi. Vaalilain muutoksella (563/2015), joka tuli voimaan 1.6.2015, nimeksi tuli virallisesti kuntavaalit; lain pe­rus­te­luis­sa (HE 290/2014) mainitaan tämä muutos, joka aiheutti monien pykälien muuttamisen, mutta ei perustella sitä. KSK:n vuoden 2016 versiossa kuntavaalit on pää­haku­sana­na, ja sanan kunnallisvaalit selityksenä on nyt: ”kunta­vaalien aik. nimitys”.

Muutoksen taustalla oli ehkä se, että nimitys voitiin yksin­kertaistaa, koska siirrytty yhteen kunta­muotoon. Aiemmin oli kolme kuntamuotoa: maalaiskunta, kauppala ja kaupunki. Silloin kunta-sanaa käytettiin toisaalta maalaiskunta-sanan lyhyempänä muotona, toisaalta eri kunta­muodot kattavana yleisnimityksenä. Joissakin yhteyksissä käytettiin kunnallis-alkuista sanaa yleisessä merkityksessä, esimerkikai kunnallisvaltuusto-sanaa yleisnimityksenä kunnan­valtuustoille (maalais­kuntien val­tuus­toil­le), kauppalan­valtuustoille ja kaupungin­valtuustoille. Kunnallis-alkuiset sanat alettiin kai kokea turhan pitkiksi, kun tällainen erottelun tarve oli poistunut eri kuntamuotojen lakkauttamisen yhteydessä. (Kaupunki-nimitys on edelleen olemassa, mutta se on vain nimi, jonka kunta voi halutessaan ottaa käyttöön.)

Muutosta kuvaa pitkähkösti Kielikellon 1/2021 kirjoitus Milloin kuntavaalit-sana otettiin käyttöön? Sen mukaan muutos on osa laajempaa kehitystä, jossa kunnallis-alku on vaih­det­tu kunta- tai kunnan-aluksi, kuten kunnallis­talouskuntatalous tai kunnan talous, kunnallis­hallituskunnan­hallitus. Siinä mainittu kuntavero ei kuitenkaan ole virallinen sana, vaan laissa on kunnallisvero.