Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Käytänteet ← käytännöt

Sanalla käytäntö on vanhastaan ollut useita merkityksiä, yhtenä niistä (NSK:n mukaan) ’(vakiintunut) käyttö- t. menettely­tapa’. NSK:aan otettiin toimitus­työn loppu­vaiheessa eli Täydennyksiä-liitteeseen sana käytänne tähän merkitykseen, tarkemmin sanoen 'käytännössä oleva tapa t. menettely'.

Hannes Tepon kirjoitus Uudissanapoimintoja (Virittäjä, 1949) kuvaa: ”Useimmat poimintoni ovat tietääkseni uusia, jokunen ehkä vain kokeilu­mielessä käytetty”. Siinä on seuraava kuvaus:

käytänne: käytännössä oleva tapa, meno, menettely; johtimen suhteen, vrt. perinne, tilanne, suhdanne. (Esiintymä­paikka jäänyt merkitsemättä.)

Luultavasti tuon poiminnon takia käytänne otettiin NSK:aan. Vaikka sitä käytettiin sitten jonkin verran, siitä ei juurikaan kerrottu sana­kirjan ulkopuolella. Vasta Kielikellon 2/1992 artikkelissa Käytäntö koostuu käytänteistä sana nostettiin esille. Artikkelissa otetaan se kanta, että sanaa käytäntö ei pitäisi lainkaan käyttää monikossa eikä ylipäänsä tar­koit­ta­maan menettely­tapaa, vaan vain yksikössä merkityksessä ’käytössä ole­vien menettely­tapojen kokonaisuus’. Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas sanoo lievemmin: käytäntö-sanaa käytetään tavallisesti vain yksikössä. PSK:ssa ja KSK:ssa sanat käytäntö ja käytänne on kuvattu tätä vastaavalla tavalla; KSK:ssa kuitenkin esitetään taivutus­muotojen joukossa myös monikkomuotoja.

Käytänne on vähitellen yleistynyt, mutta esimerkiksi hyvät käytännöt on edelleen ta­val­li­sem­pi kuin hyvät käytänteet.

Samantapainen suhde on sanojen harrastus ja harraste välillä. Niistäkin e-loppuinen on uudistusmuodoste, mutta siitä PSK ja KSK sanovat vain, että se tarkoittaa samaa kuin harrastus 2. merkityksessään ’harrastamisen kohde’. Uudismuodoste on myös harjoite, mutta se on periaatteessa määritelty omaan tehtäväänsä ’määrämuotoinen harjoituksen osa’. Kuten KSK:n esimerkki osoittaa, sekin saattaa pyrkiä tilanteisiin, joissa olisi aiemmin käytetty vanhempaa sanaa: ”Punnerrus, leuanveto ym. voimaa lisäävät harjoitteet.”