Suomen kielen normien muutoksia, luku 10 Virkerakenteet:

Virkkeen aloittaminen ja-sanalla tai muulla konjunktiolla

KKOO kertoo (s. 322), että ”vanhastaan kielioppaissa ja äidin­kielen oppi­kirjois­sa on ke­ho­tet­tu välttämään virkkeen­alkuisia konjunktioita” kuten ja, eli, tai, vai, mutta, vaikka, jos, joten ja että. Huomautuksessa tarkoittaneen sanojen vaikka ja jos osalta sellaista käyttöä, jos­sa virke sisältää vain täl­lai­sel­la sanalla alkavan lauseen; sen sijaan esimerkiksi tavallista josniin-virkettä ei toki ole pidetty virheellisenä.

KKOO kuvaa (s. 321) hyväksyvään sävyyn virkkeen aloittamista konjunktiolla, joskin todeten, että se ”tehostava, jopa tarkoituksellisesti pysäyttävä tyylikeino” ja että ”se sopii teksteihin, joissa kirjoittajan persoonallinen tyyli voi näkyä”.

Olennaisesti saman­laisen ohjeen antaa KOP:n sivu Konjunktiot virkkeen alussa.