Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Klassismi ∼ klassisismi sukulaissanoineen

Sanalle klassisismi on hyväksytty ja otettu KSK:aan rinnakkaismuoto klassismi. Muutos on mainittu Kielikellon 4/2004 artikkelissa Kielitoimiston sanakirja. Nykyisin KSK mainitsee muodon klassismi jo tavallisemmaksi.

Muutos on sikäli erikoinen, että jo NSK (mutta ei NSSK eikä PSK) mainitsee rinnakkaismuodot klassismi ja klassistinen.

Outoa on, että KSK ei mainitse sanaa klassistinen lainkaan, ja sanasta klassisistinen se esittää seuraavan: ”klassisismin mukainen; tavallisemmin: klassinen. Kartanon klassisistinen päärakennus valmistui 1920-luvulla.” Tämä ei liene tahaton virhe, koska sanan klassinen kuvaukseen on lisätty merkitys ”klassismin mukainen”.

Samantapainen aiempi lyhentyminen on tapahtunut sanassa anglisismi. Tämä vanhojen ohje­luetteloiden mukainen muoto otettiin NSSK:aan, mutta rinnalle otettiin anglismi, joka on PSK:ssa ja KSK:ssa ainoana.