Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Kertolaskun ja jakolaskun merkit

Kielikellon 3/1998 kirjoitus Kertomerkki, jakomerkki ja yhtäsuuruusmerkki ·, x, :, = esit­tää:

Matemaattisissa merkinnöissä käytetään kertomerkkinä rivinkeskistä pistettä; myös pientä x-kirjainta käytetään. Jakomerkkinä käytetään kaksoispistettä tai vinoviivaa. Kerto-, jako- ja yhtäsuuruusmerkin molemmin puolin on tyhjä väli.
5 + 2 = 10
10 : 2 = 5
5 x 2 = 10
5 · 2 = 10

Esityksessä siis käytetään sanaa kertomerkki tarkoittamaan yleisesti kerto­laskun symbolia.

Kielikellon 2/2006 vastaava ohje Kertomerkki, jakomerkki ja yhtäsuuruusmerkki ×, ·, :, /, = esittää oikean kertomerkin (×) ensimmäisenä vaihtoehtona:

Kertolaskun merkkinä käytetään kertomerkkiä tai rivinkeskistä pistettä; myös pientä x-kirjainta käytetään. Jakomerkkinä käytetään kaksoispistettä (numeroiden välissä) tai vinoviivaa. Kerto-, jako- ja yhtäsuuruusmerkin molemmin puolin on tyhjä väli.

5 × 2 = 10 (5 x 2 = 10)
5 · 2 = 10
10 : 2 = 5
paino / pituuden neliö = painoindeksi

Kertomerkkiä käytetään myös ilmaisemaan ulottuvuuksia. Välilyönti voidaan jättää pois, jos sen molemmin puolin on pelkkiä lukuja.

Keittiö on varsin tilava, 4 m × 5 m. Puhelimen näytön resoluutio on 320 × 240 pikseliä.

Esimerkki ”paino / pituuden neliö = painoindeksi” on matemaattisia merkintöjä koskevan standardin vastainen. Standardin mukaan suureita sisältävässä yhtälössä on käytettävä suureiden tunnuksia, ei nimiä.

Standardi Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen (SFS 4175) on samoilla linjoilla, paitsi että se erikseen sanoo, että kertomerkin (×) käyttö on suositeltavampaa kuin x-kirjaimen käyttö. Lisäksi se sallii välilyöntien pois jättämisen kertomerkin ympäriltä, kun ”jos ker­rot­ta­vat ovat pelkkiä lukuja tai algebrallisia tunnuksia.”

Kansallinen ja kansainvälinen standardi Luonnontieteissä ja tekniikassa käytettävät matemaattiset merkit ja tunnukset (SFS-ISO 80000-2; vahvistettu kansalliseksi stan­dar­dik­si vuonna 2015) on eri linjoilla:

SFS:n julkaisema SI-opas (6. painos v. 2013) opettaa ja noudattaa kuitenkin edellä mainitun SFS-standardin (ja mitta­yksikkö­standardin SFS-ISO 80000-2) vastaista käytäntöä. Oppaan mukaan mittayksiköiden tunnusten tulo merkitään (jos kertolasku on tarpeen osoittaa) kertopisteellä ilman välilyöntejä, esimerkiksi cd⋅sr (standardin mukaan: cd ⋅ sr). Siinä on muitakin standardista poikkeavia ohjeita välilyöntien pois jättämisestä. Lisäksi se rajoittaa kertomerkin (×) käytön erikoistapauksiin.