Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Keretä ∼ keritä

NSK kuvaa sanan keretä hylättäväksi ja esittää, että sen sijasta olisi käytettävä sanaa kerjetä tai keritä, joista jälkimmäinen kuvataan tavallisemmaksi. PSK:ssa ja KSK:ssa keretä-sanasta esitetään vain ”tavallisemmin: (1) keritä”.

Sanoja keretä ja kerjetä voi pitää saman verbin eri murreasuina, ja eroa on vain niissä muodoissa, joissa on rk-yhdistelmän heikko aste (r tai rj). Muutos siis merkitsee, että molemmat muodot on hyväksytty yleiskieleen. NSK:n kanta lienee perustunut siihen, että kirjakieltä 1800-luvulla vakiinnutettaessa tehtyjen kompromissien mukaan tällaisissa verbeissä on astevaihtelu rk : rj, esimerkiksi särkeä : särjen.

Jopa sanaa keritä on pidetty vältettävänä asia­tyylissä. E. A. Saarimaan ”Kielenopas” esittää (6. pai­nok­ses­sa s. 309), että ”’keritä’ on tyyliarvoltaan arki­päiväisempi kuin ’ehtiä’”.