Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Kera

Suhtautuminen kera-sanaan on vaihdellut muun muassa sanakirjoissa. Yksimielisyys ra­joit­tuu oikeastaan siihen, että kera vastaa yleis­kielessä kanssa-sanaa, mutta on har­vi­nai­sem­pi. (Murteissa kera-sana on myös adverbi merkityksessä ’myös’. Sana esiintyy sup­peah­kol­la alueella itäisimmissä murteissa ja lienee tullut kirja­kieleen Kalevalan vai­ku­tuk­sesta.)

NSK kuvaa kera-sanaa pitkähkösti. Kuvauksen 1. merkitys on ’seurassa, parissa, ohella, mukana, myötä’, ja tässä merkityksessä se on etupäässä ylätyylinen, kun se liittyy elollista olentoa tarkoittavaan sanaan (esimerkiksi äiti oli tytärtensä kera), mutta muutoin ”taval­li­sem­pi­kin kuin kanssa” (esimerkiksi kaksi kahvia leivän kera). Kuvauksen 2. merkitys on, että kera sanaa käytetään resiprookkisissa (eli vasta­vuoroisissa) ja niitä lähenevissä il­mauk­sis­sa, esimerkiksi jutella jonkun kera. Epäsuomalaiseksi käytöksi on luonnehdittu 3. merkitys­ryhmä, esimerkiksi Liisa odotteli kahvin ja voileipien kera. Täysin ylätyyliseksi on merkitty vain adverbi­käyttö, esimerkiksi Ken kera käy?

PSK sen sijaan kuvaa kera-sanan pääosin vältettäväksi. Kuvaus alkaa: ”vars[inkin] liioi­tel­lun huolitellussa kielen­käytössä; tav. paremmin: kanssa, seurassa, parissa, ohella, mukana, myötä tms.” Kaikkiin esimerkkeihin on liitetty paremmin-vaihtoehto, paitsi yhteen Kale­va­las­ta otettuun ja seuraavaan: lehtipihvi maustevoin kera (vaikka esimerkkiin nakit peruna­soseen kera liittyy huomautus, että paremmin olisi nakit ja perunasose). Esi­mer­kik­si vapauden­risti tammen­lehvien kera olisi paremmin vapauden­risti tam men­lehvin (sikäli oudosti, että sellaista instruktiivin käyttöä attribuuttina on aiemmin pidetty vir­heel­li­se­nä, eikä ISK:n kuvaus instruktiivista tunne sellaista).

KSK:n kuvaus on paljon suppeampi, eikä se ota mitään normatiivista kantaa, vaan esittää PSK:n paremmin-merkinnöissä olevat vaihtoehdot vain selityksinä:

kera tavallisemmin: kanssa, seurassa, parissa, ohella, mukana, myötä tms.
1. Vietti iltaa ystävien kera ystävien kanssa, seurassa, ystävineen. Palkka ikälisien kera ikälisineen. – – kanssa armahan emonsa, / kera valtavanhempansa KALEVALA.
2. ruokalistoissa, ilmaistaessa ruoan lisäkettä t. kastiketta. Lehtipihvi maustevoin kera. Nakit perunasoseen kera nakit ja perunasose.

Ruoka-alalla kera-sana on jonkin verran käytössä. Se esiintyy esimerkiksi Kielikellon 3/2011 artikkelissa Pop-up: ”Baarin ja designliikkeen yhdistäneessä pop-up-konseptissa saattoi kesällä tilata oluen kera vaikkapa paidan tai päinvastoin.” Kielikellon 2/1983 ar­tik­ke­lis­sa Ruokalajit jopa esitetään tavan­omaisiksi sellaiset ilmaukset kuin haukea riisin kera ja sanotaan, että kera on selvempi ja-sanan käyttö (haukea ja riisiä) silloin, kun il­mauk­sen ensimmäinen osa on ruoka­lajin valinnan kannalta tärkeämpi kuin toinen osa.

Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas (4. painos v. 2011) sanoo kera-sanasta: ”kirjallis­sävyinen, hiukan sievistelevä prepositio, jota nykyisessä asiatyylissä mieluimmin vältetään”. Se esittää useita esimerkkejä ja kaikille niille paremmin-vaihto­ehdot. Sen mukaan vapauden­risti tammen­lehvien kera olisi paremmin vapauden­risti ja (t. ynnä) tammen­lehvät.