Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Kategorisoida ← kategorioida

NSK:ssa on sana kategorioida, selityksenä ”luokittaa, luokitella”. Timo Nurmen Suuri suomen kielen sana­kirja (3. painos, 2004) selittää eri sanoin: ”jakaa kategorioihin, luokitella, ryhmitellä”. Sana on aika harvinainen, mutta se esiintyy muun muassa ISK:ssa useassa yhteydessä.

KSK:ssa on sana kategorisoida, selityksenä ”jakaa kategorioihin, luokitella”. (ISK:ssa esiintyy sen johdos kategorisointi yhdessä kohdassa, § 793). Tässä ei ole kyse sanan asun muuttamisesta, vaan sanan vaihtamisesta toiseen.

Kategorioida on sanan kategoria johdos, jossa on suomen kielen johdin oida (oikeastaan oi, koska da on taivutus­pääte). Johtaminen on muoto-opillisesti saman­laista kuin vaikkapa tapauksessa ateriaaterioida.

Kategorioida taas on lainattu verbi, jonka lähteeksi voidaan ajatella ruotsin kategorisera tai englannin categorize (britti­englannin categorise). Siinä siis s on peräisin lainan­antaja­kielestä, ja sen jälkeinen osa on muutettu sellaiseksi, että sanaa voi käyttää suomessa taipuvana verbinä, ottamalla siihen oi-aines, jonka perään liitetään verbin taivutus­päätteitä; vrt. ISK 1§153.

Kielikellon 1/2005 artikkeli Kritisoida vai kritikoida? Eräs vieras­sana­ryväs kuvaa kategorioida-sanan kategoria-sanan johdoksena ja kuvailee: ”Vaihtelun isoida ~ oida kan­nal­ta on olennaista, että oidaa-verbeiksi kehkeytyvät herkästi semmoiset sanat, joiden kan­nak­si voi tulla vastaava laina­substan­tii­vi, jos kohta tällaisten ilmausten rinnalla on usein käy­tös­sä myös is-aineksen sisältävä muoto: symbolisoida, kategorisoida, standardisoida.”

Sekä kategorioida että kategorisoida ovat säännöllisesti muodostettuja verbejä, mutta ne voivat näyttää siltä, että toinen on toisen virheellinen asu. Jos se, että KSK:aan on otettu niistä vain jälkimmäinen, tulkitaan normi­kannan­otoksi, se merkitsee siirtymistä suomessa tehdystä sanan­johtamisesta verbin erikseen lainaamiseen.