Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Kansalaissota vai sisällissota?

NSK:n, PSK:n ja KSK:n mukaan kansalaissota ja sisällissota tarkoittavat samaa: ’saman valtion kansalaisten välinen sota’.

Erikoista on, että ne esittävät ainoana käyttö­esi­merkkinä ilmauksen Yhdysvaltain sisällissota, joka oli Yhdysvaltojen ja siitä eronneiden valtioiden muodostaman konfederaation välinen sota. Sanakirjoissa sisällissota on pää­haku­sanana. Käytännössä sanaa kansalais­sota on käytetty enimmäkseen vain Suomessa vuonna 1918 käydystä sodasta ja kahdesta Rooman valta­kunnassa antiikin aikana käydystä sodasta.

Kuitenkin Kielikellon 1/2008 artikkelissa Kansalaissota vai sisällissota? tehdään ero sanojen merkitysten välillä:

Toisen maailmansodan jälkeen yhteiseksi, neutraaliksi termiksi [Suomessa vuonna 1918 käydylle sodalle] vakiinnutettiin kansalaissota. Tarkkaan ottaen ei kuitenkaan ollut kyse vain Suomen kansalaisten välisestä sodasta, vaan mukana oli ulko­puoli­sia­kin. Tätä pidetään kansainvälisesti sisällissodan tunnusmerkkinä, ja historian­tutki­muk­ses­sa onkin laajalti päädytty käyttämään sanaa sisällissota vuoden 1918 tapah­tu­mis­ta.

Tätä kannanottoa kritisoidaan Jaakko Anhavan kirjoituksessa Sisäisten sotien nimitykset Kielikellossa 2/2008.

Epäselväksi jää, onko sanoilla kielenhuollon mukaan merkitysero – ja mihin perustuu se ajatus, että olisi jokin kansainvälinen kanta näiden suomen sanojen merkityksiin.