Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Kaksoispiste sisälyhenteissä: Hki ← H:ki

Sisälyhenteessä eli lyhenteessä, josta on jätetty sanan sisältä osa pois, on vanhastaan käy­tet­ty kaksois­pistettä pois jätetän osan tilalla, esimerkiksi H:ki = Helsinki, n:ro = numero. Tähän on kuitenkin jo kauan ollut poikkeuksia. Kielikellossa 2 (1971) kuvataan, että kaksois­pistettä käytetään muun muassa seuraavasti:

Sanansisäisissä lyhenteissä puuttuvien kirjainten paikalla, esim. n:o (= numero) t:mi (= toiminimi) s:a (= sama), v:o (= vaimo), k:ni (= kumppani), d:o (= dito ’samoin’), p:sta (= puolesta). Nykyään kaksoispiste yleisimmin jätetään seuraavista pois: hra, rva, nti, klo, pnä, tri, tsto, Hki, Tre.

Kaksoispisteen käyttöä sisälyhenteissä on vähennetty, eikä KOKO mainitse sitä lainkaan kaksoispisteen kuvauksessa, vaikka sen lyhenneluettelossa on vielä n:o asun nro vaihto­ehtona.

Muutoksen ilmaisee Kielikellon 4/2000 artikkeli Miten lyhennetään? seuraavasti:

Jos lyhenteeseen sisältyy lyhennettävän sanan viimeinen kirjain, ei pistettä käytetä: nro (= numero), psta (= puolesta), krs (= kerros). Nykyään tällaisen lyhenteen sisältä jätetään kaksoispiste pois, esimerkiksi klo (ei: ”k:lo”).