Suomen kielen normien muutoksia, luku 14 Ääntämys:

Journalismi-sanan ääntämys

Sanan journalismi ääntämisohjeena (tai ääntämis­tietona) on

Erikoisinta on, että KSK ei siis esitä vaihtoehtoa [surnalismi], jossa vieraan ääntämyksen suhuäänne on täysin suomalaistunut, mutta kylläkin vaihtoehdon [žurnalismi], joka on lähempänä alkukieltä kuin NSK:n ainoana ääntämyksenä mainitsema. Käytännössä ž-äännettä tuskin koskaan esiintyy suomea äidinkielenään puhuvan puheessa, paitsi ehkä vieraissa nimissä.

Ohjeet koskevat myös sukulaissanoja kuten journalisti, vaikka NSK:n ja PSK:n esitys­tavan takia ohjeet esitetään niissä vain yhtä sanaa koskevina.

Myös journalismi-sanan (ja sen sukulaissanojen) merkitys on muuttunut. NSK:n mukaan merkitys on ’sanomalehtikirjoittelu, sanomalehtityö’, NSSK:ssa ”sanoma” on sulkeissa; PSK:n mukaan merkitys on ’toimitustyö joukkoviestimessä, vars. lehtityö, -kirjoittelu’, KSK:n mukaan ’toimitustyö joukkoviestimissä; sen tulokset’. Näissä laa­jen­tu­mi­sis­sa ei ole kyse vain maailman muuttumisesta, vaan jo NSK:n tekoaikana oli aika­kaus­lehtiä ja radio.