Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Joku vai jokin?

Pronominien joku ja jokin työnjakoa on viime vuosikymmeninä opetettu yleensä seuraavasti:

Sanojen joku ja jokin tällainen erottelu on tietoisesti luotu kirja­kieleen, eikä se ole kovin vanhaa perua. Sitä ei esitetä esimerkiksi E. N. Setälän vanhimmassa kieli­oppi­kirjassa Suomen kielen lause-oppi: Oppikirjan koe (1880). Sen mukaan (s. 30) sanaa joku käytetään ”henkilöistä ja asioista”, ja siinä on muun muassa esimerkki ”jonakuna päivänä”.

Ohjeissa on kuitenkin ollut vaihtelua, ja KKOO:n mukaan (s. 266) opetuksessa oli omak­sut­tu tiukempi linja kuin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kieli­valio­kunnan työ­jaos­ton (suomen kielen lautakunnan edeltäjän) vuonna 1946 antamassa suosituksessa. Kuitenkin Kielikellon 4/1971 artikkeli joku – jokin esittää hyvin tiukan erottelun; se kyllä mainitsee, että on yleistä korvata joku-sanan neli­tavuisia muotoja jokin-sanan vastaavilla, mutta suosittaa välttämään sitä: ”esim. Tuvassa istui joitakin jätkiä (tässäkin mieluummin: joitakuita)”.

Suomen kielen lautakunta hyväksyi vuonna 2012 uuden ohjeen, joka sallii enemmän vaihtelua ja joka KKOO:n mukaan ”on pitkälti sama kuin vuoden 1946 kielivaliokunnan suositus”. Suositusta on kuvattu Kielikellon 2/2012 artikkelissa Joku ja jokin, KKOO:ssa s. 266–270 ja KOP:n sivulla Pronominit: joku ja jokin (käytön yleispiirteet). Suositus poikkeaa edellä kuvatusta aiemmasta normistosta seuraavasti:

Näin ollen sallitaan pääosin yleis­puhe­kielen mukainen käytäntö. Siinä joku ja jokin ovat sulautuneet yhdeksi pronominiksi. Sen muutamat muodot perustuvat joku-sanaan, nimit­täin nominatiivi (joku, jotkut) ja yksikön genetiivi (jonkun), muut muodot jokin-sanaan.

Normi vaatii kuitenkin edelleen

Lisäksi vanhaa sääntöä suositellaan tilanteisiin, joissa yksikäsitteisyys vaatii vanhaa erottelua. Edellä mainittu Kieli­kellon artikkeli esittää asian näin:

Pronominin valintaan vaikuttaa ilmauksen yksiselitteisyys: jos tekstiyhteydestä ei käy selvästi ilmi, viittaako pronomini joku tai jokin ihmiseen vai muuhun kuin ih­mi­seen, on paras soveltaa pääsääntöä (joku = ihminen, jokin = muu kuin ihminen). Esi­mer­kik­si
Äänestä jotain kilpailijoista voittajaksi [esim. koiraa]. | Äänestä jotakuta kil­pai­li­jois­ta voittajaksi [esim. laulajaa]. | Äänestä jotakuta ∼ jotain näistä Idols-kilpailijoista voittajaksi. | Hän ei halunnut ampua mitään elävää olentoa paitsi puolustaakseen jotakuta muuta [kyse ihmisestä, vrt. jotain muuta].