Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Jalkauttaa

Sana jalkauttaa tarkoittaa alkujaan ratsumiesten komentamista ratsailta, etenkin tais­te­le­maan jalkaväen tavoin. Tosin jo NSK:ssa on selityksessä myös huomautus ”myös vastaa­vas­ti polku­pyörä­joukois­ta”. PSK:ssa sana on edelleen merkitty sotilaskieleen kuuluvaksi, mutta sodan­käynnin muuttuminen heijastuu selityksessä: ”komentaa miehet laskeutumaan ajo­neuvos­ta (taistelu­järjestykseen); muuttaa yksikkö jalka­väki­yksiköksi. J[alkau]tettu ratsu­väki.

Nykyisin jalkauttaminen on kuitenkin otettu tarkoittamaan toteuttamista: yrityksen (tms.) tavoitteiden, suunnitelmien tai strategioiden toteuttamista käytännön toiminnassa. Se saattaa tarkoittaa myös jotain käsitteellisempää. Sanaan liitetään yleensä illatiivissa oleva määrite, jolla ilmaistaan esimerkiksi, keille tai mille toteuttamistyö halutaan osoittaa tai minne jotain tietoa, asenteita tms. halutaan siirtää. KSK:ssa tämäntapaiset aivan uudet merkitykset esitetään niin, että PSK:n mukaisen kuvauksen jälkeen on toinen osa:

2. kuv. soveltaa käytäntöön, panna toimeen, konkretisoida. Jalkauttaa strategia työyhteisöön. Tutkimus­tiedon jalkauttaminen yrityksiin.

Kielikellon 1/2005 artikkelista Jalkautuva huoltokirja ilmenee, että tuolloin uusmerkitystä ei vielä ollut KSK:ssa. Artikkeli kuvaa uusmerkityksen ongelmalliseksi:

Uusille ja muodikkaille sanoille on usein ominaista merkityksen jonkinasteinen epämääräisyys. Muotisanaa käytetään herkästi varsin väljästi harkitsematta ajatusta loppuun asti. Syntyy merkitykseltään hämärähköjä virke­koko­nai­suuk­sia, joita ei voi aina selventää vain muutamaa sanaa vaihtamalla. Näin on laita myös jalkauttamisen.