Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Ikinä- tai koskaan-sana superlatiivin yhteydessä: paras ikinä, paras koskaan

Kielikellon 1/2008 artikkelissa Ei ikinä! suhtaudutaan varsin kielteisesti paras ikinä -tyyppisiin ilmauksiin: ”Englannin rakenteita ei tarvitse eikä pidä noudattaa, sillä suomessa riittää omaakin ilmausarsenaalia.” Artikkeli ei kuitenkaan mainitse suomen vanhaa ilmaisukeinoa, jolla esitetään samanlainen painotus kuin englannin best ever -rakenteella: kaikkien aikojen paras.

Kuitenkin KKOO esittää (s. 366) ilmauksen tyyliltään arkiseksi, luonnehtimatta sitä virheeksi. Samalla linjalla on KSK (hakusana ikinä).

Ilmauksiin paras koskaan ja paras milloinkaan lienee suhtauduttava samalla tavoin, vaikka edellä mainittu artikkeli ei käsittele niitä eikä KSK lainkaan esitä uuden käyttötavan mukaisia esimerkkejä.

Myös KOP:n sivu Ajanilmaukset: paras pitkään aikaan, ihanin ikinä kuvaa sellaiset ilmaukset kuin paras koskaan ja paras milloinkaan arkisiksi.

Kielikellon 3/2020 artikkeli Rankin kisa ikinä, harvinaisin ilmiö koskaan esittää, että tällainen rakenne on ”tyyliltään rennohko, puheenomainen tai arkinen”, ja jatkaa: ”Sen avulla voidaan hakea huomiota asiatekstissä.” Tässä ollaan jo kaukana edellä mainitusta vuoden 2008 linjasta. Artikkelissa kuitenkin esitetään myös, että rakenne on ”pelkistävä ja arvottava”, ja annetaan ymmärtää, ettei se sopisi tiede­uutiseen.

Kannanotoissa ei ole käsitelty sitä, että näissä rakenteissa ikinä tai koskaan esiintyy substantiivin tai adjektiivin määritteenä. Vanhastaan ne ovat adverbeja, jotka määrittävät verbiä. Esimerkiksi lauseessa Pimeän aineen etsijät näkivät harvinaisimman ilmiön koskaan sana koskaan määrittäisi vanhan lauseen­jäsennys­tavan mukaan verbiä näkivät, mikä ei tietenkään olisi mielekästä. Jos lauseen loppu olisi harvinaisimman koskaan havaitun ilmiön, tilanne olisi toinen: koskaan määrittää verbiä (partisiippia) havaitun Vanhoissa kannan­otoissa ei varmaankaan ollut tarkoitus pitää tällaisia rakenteita vältettävinä.