Suomen kielen normien muutoksia, luku 13 Erisnimet:

Kaksoisnimet kuten Nummi-Pusula ja Helsinki-Vantaa

Suomen kielen lautakunnan suositus yhdistyvien kuntien nimistä 13.2.2006 esittää: ”On syytä välttää – – kaksoisnimiä, kuten Nummi-Pusula tai Helsinki-Vantaa, koska niiden oikeinkirjoitus ja taivutus tuottavat jatkuvia vaikeuksia”. Kuitenkin Kielikellon 2/2006 artikkeli Erisnimiin liittyvät viivat esïttää ilman kommenttia esimerkit Nummi-Pusula, Helsinki-Vantaa, ja Kielikellon 2/2016 artikkeli Lentoaseman nimi käyttää kuin itsestään selvästi ilmausta Helsinki-Vantaan lentoasema.

Standardi SFS 4175:2006 ilmaisee, mistä varsinaisesti on kyse:

Kirjoitusasu Helsinki-Vantaan lentoasema on poikkeuksellinen, sillä kaupungin nimi ei ole Helsinki-Vantaa. Asu johtuu kansain­välisestä käytännöstä lento­asemien nimeämisessä.

Kyseinen käytäntö sisältää sen ajatuksen, että nimen ensimmäinen osa viittaa kaupunkiin, jota kenttä ensisijaisesti palvelee, ja toinen osa kentän sijaintiin. Käytäntö ei toisaalta merkitse. että suomen kielessä pitäisi käyttää sille víerasta rakennetta. Etenkin kun Helsingillä ei ole muuta lentokenttää, joka palvelisi säännöllistä reittiliikennettä tai tilauslentoja, Helsingin lentokenttä olisi kaikkiin normaaleihin tarkoituksiin aivan riittävä.