Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Heittomerkki ja rivitys

Jos sanan sisällä on heittomerkki, ei sanaa yleensä ole sopivaa jakaa sen kohdalta eri riveille. Kohdassa ei useinkaan edes ole tavurajaa, esimerkiksi sanassa Bordeaux’ssa. Jos heitto­merkki on vokaalien välissä, kuten sanassa vaa’an, siinä on tavu­raja, mutta rivitystä siitä kohdasta olisi vältettävä. Sikäli kuin asiaan on otettu kantaa, on sanottu, että eri riveille jaettaessa heitto­merkki jää pois.

vaa-
an

Kielikellossa 2/2006 on kohdassa Lainaus­merkit ” se uusi kannanotto, että vieraan sanan taivutusmuodoissa, johdoksissa yms. käytettävä heitto­merkki säilytetään, jos sana jaetaan eri riveille sen kohdalta ja sitä on käytetty siksi, että ”vieras­peräisen sanan kirjoitus­asu päättyy konsonant­tiin mutta ääntö­asu vokaaliin ja sanaan lisätään taivutus­pääte, liite tai johdos” Sääntö on siis toinen kuin sel­lai­sis­sa tapauksissa kuin vaa’an, eikä sitä ole KOKO:ssa eikä KOP:ssa. Artikkelissa on seuraava esimerkki:

show’-
hun

Säännön mukaisia olisivat myös seuraavanalaiset asut:

passepartout’-
ta
bordeaux’-
lainen