Suomen kielen normien muutoksia, luku 13 Erisnimet:

Georgia ← Gruusia

Kielikellon 4/1992 artikkelissa Naapureiden nykynimiä sanotaan:

Meillä vakiintuneena pidetty nimi Gruusia haluttiin valtion virallisen tunnustamisen yhteydessä vaihtaa kansainväliseen nimeen Georgia. On syytä vakiinnuttaa se nyt myös suomalaiseen käyttöön.

Muutos on toteutunut. Se aiheuttaa enää kahdenlaisia sekaannuksia: joskus valtio saattaa sekoittua Yhdysvaltain Georgian osavaltioon, ja ne, jotka ovat oppineet tuntemaan valtion vain uudella nimellä, voivat hämmentyä lukiessaan vanhemmasta kirjallisuudesta Gruu­siasta.

Muutos aiheutti kuitenkin myös vastarintaa, muun muassa Kalevi Höltän kirjoituksen Kielitoimisto on hukannut roolinsa, jota on kommentoitu Kielikellon 1/1998 artikkelissa Kielitoimiston roolista. Se toteaa: ”Asiaa pohdittiin ja siitä keskusteltiin paljonkin, kun valtio itsenäistyi vuonna 1992. Nimen valinta oli samalla poliittinen ratkaisu.” Melko selvästi sanotaan, että nimestä Gruusia haluttiin luopua siksi, että se oli tullut suomeen venäjän kielestä.

Muutos koskee myös kielen nimeä. Kielikellon 3/1989 artikkelissa Kielten nimet mainitaan gruusia yhtenä vakiinnutettavista nimistä, mutta siitä on käytännössä siirrytty nimeen georgia, joka on myös Kotoistushankkeessa päätetyssä kielten nimistössä.

Nimien vaihtamista ulkomaan viranomaisen päätösten takia käsitellään yleisesti kohdassa Paikannimien vaihtaminen.