Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Etummainen ∼ etumainen

Suomen kielen lautakunta hyväksyi vuonna 1999 muodon etummainen aiemmin yksinomaisena pidetyn etumaisen rinnalle. Päätöstä on selostettu Kielikellon 4/1999 artikkelissa Etum­mai­nen. KSK:ssa oli kuitenkin päähakusanana aluksi etumainen, nyt etummainen, jonka se ilmoittaa tavallisemmaksi.