Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Ellipsi ”…” vaihteluvälin merkinnässä

Ellipsimerkkiä ”…” tai sen sijasta käytettävää kolmea pistettä ”...” käytetään tieteessä ja tekniikassa vaihteluväliä ilmaistaessa, esimerkiksi ”lämpötila −5 °C…+3 °C.

Kielen­huollon kanta on ollut ja on, että ”sen sijaan yleiskielessä rajakohta osoitetaan ajatusviivalla” Tämän esittää Kielikellon 2/2006 artikkeli Kolme pistettä ...), samoin KOP:n sivu Kolme pistettä-

Kuitenkin standardi Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen (SFS 4175) sanoo (kohdassa 4.1.2): ”Jos raja­kohta­merkin­nöis­sä esiintyy etu­mer­kil­li­nen luku, voidaan yleiskielessäkin käyttää kolmea pistettä”. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi −10…−5 on helpompi hah­mot­taa kuin −10 – −5.