Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Ellipsin esitysmuodot: . . . tai ... tai …

Kolmea peräkkäistä pistettä käytetään eri tarkoituksiin, muun muassa kuvaamaan esityksen jäämistä kesken. Pisteet voidaan esittää välilyönnein erotettuina tai ilman välejä tai yhtenä kirjoitus­merkkinä, ellipsi­merkkinä:

En nyt oikein . . .
En nyt oikein...
En nyt oikein…

Ensin mainittu on vanhin tapa suomen kielessä. Se mainitaan muun muassa jo E. N. Setälän kieli­opeissa 1800-luvulla, ja vielä Kielikellossa 2 vuonna 1969 julkaistuissa välimerkki­ohjeis­sa esimerkki kolmen pisteen käytöstä sisältää välit pisteiden edellä ja välissä. Erityistä ohjetta asiasta ei liene annettu, mutta ohjeiden esimerkit ja kirjallisuuden käytännöt tekivät asian selväksi.

Epäselvää on, milloin ja miksi käytäntö on muuttunut sellaiseksi, että pisteet ovat suoraan peräkkäin eikä niiden edelläkään ole väliä. Kieli­kellon 3/1993 ohjeissa pisteen käytön kuvaus ei käsittele aihetta lainkaan. Sen sijaan Kieli­kellon 3/1998 ohjeissa on erillinen kohta Kolme pistettä ..., jossa pisteet ovat peräkkäin. Siinä sanotaan erikseen, että pisteet kirjoitetaan kiinni edeltävään merkkiin, ilmauksen alussa taas kiinni seuraavaan sanaan. Kielikellon 2/2006 kohta Kolme pistettä ... on samoilla linjoilla, mutta se päättyy seuraavaan huomautukseen:

HUOMAA! Kolme pistettä on nykyisiin tieto­tekniikka­sovelluksiin sisältyvä erikois­merkki. Ellei sitä ole käytettävissä, merkki tehdään entiseen tapaan kirjoittamalla peräkkäin kolme pistettä.
Tämä voidaan tulkita niin, että kolme pistettä esitetään ensisijaisesti ellipsi­merkillä ja että kolmen erillisen pisteen käyttö on vain korvike­ratkaisu. Kirjoituksen verkko­versiossa on kuitenkin käytetty kolmea erillistä pistettä. KOP:n sivulla Kolme pistettä on esitetty ellipsi­merkin ensi­sijaisuus hiukan vahvemmin:
Kolme pistettä on erikois­merkki, jolle on oma näppäin­komento – –. Ellei kolmen pisteen merkkiä ole käytettävissä, kirjoitetaan peräkkäin kolme pistettä.

Kirjoituksessa itsessään kuitenkin esiintyy ellipsi­merkki vain yhdessä kohdassa, muutoin kolme peräkkäistä pistettä.

Ellipsimerkin käyttö on käytännössä harvinaista, ja sen ulkoasu (…) poikkeaa yleensä vain vähän kolmesta peräkkäisestä pisteestä (...). Sen sijaan nämä esitys­tavat poikkeavat selvästi siitä, että on kolme väli­lyönnein erotettua pistettä (. . .). Myös se, onko piste­kolmikon edellä väli­lyönti, vaikuttaa selvästi ulko­asuun.