Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Ajanilmaukset eaa. ∼ eKr. ja jaa. ∼ jKr.

Suomen kielessä on vanhastaan käytetty ilmauksia eKr. ja jKr. (aiemmin kirjoitusasuissa e. Kr. ja j. Kr.), jotka viittaavat aikaan ennen kristillisen ajanlaskun alku­kohtaa ja aikaan sen jälkeen. Samoissa merkityksissä on ruvettu käyttämään lyhenteitä eaa. ja jaa. melko yleisesti. Kielenhuolto suhtautui tähän ensin varauksellisen tuntuisesti. Kielikellon 4/1998 artikkeli Ajanlaskun alku: eaa. ja jaa. on kokonaisuudessaan seuraava:

Joidenkuiden mielestä ilmaukset ennen Kristusta (eKr.) ja jälkeen Kristuksen (jKr.) viittaavat liiaksi yhteen uskontoon, ja siksi ne on haluttu korvata ilmauksilla ennen ajanlaskun alkua ja jälkeen ajanlaskun alun. Lyhenteet ovat eaa. ja jaa.

Kielikellon 2/2006 artikkelissa Ajanilmaukset nämä lyhenteet mainitaan niin, että uudem­pi on ensin (”eaa. tai eKr.”).

Nykyisin KOP:n sivu Ajanilmaukset: eaa. vai eKr.? esittää:

Koska – – merkinnät [eKr. ja jKr.] viittaavat vain yhteen uskontoon, on niiden sijaan tai rinnalla alettu käyttää neutraalimpia ilmauksia:
eaa. = ennen ajanlaskun alkua jaa. = jälkeen ajanlaskun alun
Kumpikin lyhennetyyppi sopii yleiskieliseen käyttöön.

Kielenhuollon muutkaan ohjeet eivät aseta kumpiakaan merkintöjä etusijalle. Päinvastoin Kielikellon 1/2010 artikkeli Ennen ja jälkeen ajanlaskun alun erikseen sanoo: ”Sinänsä kumpaakaan lyhenteistä ei suositeta toista parempana, vaan molempia voi käyttää.” Kielikello-lehden artikkeleissa käytetään merkintää eKr., kun taas merkintää jKr. tai jaa. ei ilmeisesti lainkaan käytetä lehdessä; ne esiintyvät vain lyhenne­luetteloissa.

Tosin Kielikellon 3/2006 artikkelin Kielenhuollon muuttunut maisema voisi tulkita suosittavan lyhenteitä eaa. ja jaa., koska se leimaa lyhenteet eKr. ja jKr. yhteen uskontoon sitoutumiseksi:

Muutama vuosikymmen sitten kaikki käyttivät ajanlaskussa lyhenteitä eKr. ja jKr. Nykyisin kunnioitetaan erilaisia maailmankatsomuksia. Kaikki eivät halua sitoutua samaan uskontoon tai ylipäätään mihinkään uskontoon. Niinpä käytössä ovat myös lyhenteet eaa. ja jaa. (’ennen ja jälkeen ajanlaskun alun’).

CLDR-tietokannassa, jonka suomea koskevat tiedot perustuvat tältä osin Kotoistus-hankkeen kannanottoihin, ensisijaiset merkinnät ovat eKr. ja jKr. ja niiden luku­tavat ”ennen Kristuksen syntymää” ja ”jälkeen Kristuksen syntymän”, ja lyhenteen eaa. ja jaa. ovat tois­sijai­nen variantti.