Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Antaa tehdä ’teettää’

NSK:ssa on antaa-verbin kuvauksen 4. kohdassa seuraava kannanotto:

antaa jkn tehdä jtak fakt. merk:ssä ’teettää’, tav. par. korvattavissa fakt.v:llä. | A. korjata [korjauttaa] kenkänsä. Seuran menneisyydestä annettiin tehdä [teetettiin] tutkimus. Kuningas antoi heittää [heitätti] Danielin jalopeurain luolaan.

PSK:ssa ja KSK:ssa tällainen käyttö kuvataan hyvin lyhyesti ja ilman mitään kannanottoa (tässä hakasulkeissa oleva ilmaus on tulkittava vain merkityksen selitykseksi, ei korjaus­ehdotukseksi):

teettämistä ilmaisemassa. Antaa hieroa [= hierottaa] hartioitaan. Antaa tehdä [= teettää] uudet kopiot.