Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Asemasta ∼ asemesta

NSK:ssa on seuraava hakusana:

asemas|sa, -ta postp. par. asemessa.

Tällä tarkoitetaan, että sanan asema taivutusmuotoja asemassa ja asemasta ei pitäisi käyttää postpositioina merkityksessä ’sijassa, tilalla’, vaan olisi parempi käyttää sanoja asemessa ja asemesta. Tätä kannanottoa ei liene missään perusteltu virallisesti. Kuitenkin Osmo Ikolan ”Nykysuomen käsikirjan” mukaan ”muotoa asemesta suositellaan käy­tet­tä­väk­si, jotta post­positio ei sekaantuisi asema-substantiivin muotoihin”.

PSK:ssa ja KSK:ssa asemesta ja asemasta esitetään samanarvoisina, tosin niin, että KSK:ssa asemesta on päähakusanana. Sanoista asemessa ja asemassa (tässä tarkoitetussa merkityksessä) ne eivät sano mitään, ja ne lienevätkin jo kauan sitten hävinneet kielestä.

Kouluopetuksessa on aikoinaan opetettu käyttämään sanaa asemesta, ja se on edel­leen yleisessä käytössä esimerkiksi Kielikello-lehdessä. Monet kielen­käyttäjät ovat vieroksuneet sitä, eikä sitä juuri esiintyne puhutussa kielessä, jossa tosin ei myöskään käytettäne sanaa asemasta postpositiona, vaan sen tilalla on sana sijasta.