Venäläinen näppäimistöasettelu suomalaiselle näppäimistölle

Tässä kuvataan näppäimistöasettelu, jonka avulla voidaan kirjoittaa venäjää tavallisella suomalaisella näppäimistöllä suhteellisen luonnollisesti. Sillä voidaan kirjoittaa myös muita slaavilaisia kieliä, joissa käytetään kyrillisiä aakkosia, kuten ukrainaa ja serbiaa.

Asettelu perustuu venäjän translitteraatioon, jota suomessa yleisesti sovelletaan. Esi­mer­kik­si koska venäjän с-kirjain (es) translitteroidaan s:llä (ja vastaa s:ää ään­tä­myk­sel­tään), se on sijoitettu S-näppäimeen. Osa kirjaimista on jouduttu kuitenkin sijoittamaan näppäimiin melko mielivaltaisesti: § → Ё, Q → Щ, W → Ш, Å → Ч, Ö → Ь, Ä → Я, X → Ж, C → Ц. Toisaalta näitä kirjaimia voi kirjoittaa myös luonnollisemmalla tavalla, joskin enemmillä näppäilyillä. Esimerkiksi § → Ё, voidaan tuottaa myös painamalla ensin näppäintä, jossa on kaiverruksena ¨ (Å-näppäimen oikealla puolella) ja sitten E-näppäintä.

Saatavilla on asettelun kokeilutoteutus, joka on asennettavissa Windows XP:hen seuraavasti:

Windows Vistassa ja Windows 7:ssä käytetään asennuspakettia rufi-vista.zip. Asennus tehdään suorittamalla tässä pakatussa kansiossa oleva tiedosto setup.exe.

Tämän asettelun asentaminen ei poista koneessa mahdollisesti asennettuna olevaa venäläistä näppäimistöasettelua vaan tulee sen rinnalle valittavissa olevaksi.

Kokeilutoteutus on vapaasti käytettävissä, muokattavissa ja levitettävissä, mutta sen toimivuudesta ei anneta mitään takeita eikä mitään tukea luvata.

Seuraava kuva esittää näppäimistöasettelua perustilassa:

(asettelu perustilassa)

Seuraava kuva esittää näppäimistöasettelua AltGr-tilassa:

(asettelu AltGr-tilassa)

Taustaa

Kokeilutoteutus on tehty Microsoftin Keyboard Layout Creator -ohjelmalla Windows XP:ssä. Asettelu on saatavilla myös tämän ohjelman käyttämässä tiedostomuodossa eli KLC-tiedostona.

Itse sijoittelu on tietysti toteutettavissa mihin tahansa käyttöympäristöön, missä näppäimistö­asetuksia voidaan muuttaa ja missä on käytettävissä tavanomainen suomalaiseen käyttöön tehty fyysinen näppäimistö.

Muita suunnitteluperiaatteita:

Kyrillisiä vokaalikirjaimia, joissa on painomerkki (akuutti), esiintyy kieliopeissa, sanakirjoissa, tietosanakirjoissa, kielen oppikirjoissa ja joskus selvyyden vuoksi tavallisessa tekstissäkin. Tällaisia merkkejä ei kuitenkaan voi tuottaa tavalla, joka vastaisi akuuttinäppäimen käyttöä tarkemerkkinä (dead key) suomalaisessa näppäimistössä. Rajoitus johtuu siitä, että kyrillisen kirjaimen ja akuutin yhdistelmät eivät kuulu Unicodeen ns. yhdistelmämerkkeinä (pre­com­posed character) eikä käytetty ohjelmisto toisaalta mahdollista määrittelyä, jossa esimerkiksi yhdistelmä ´а tuottaisi а:n ja yhdistyvän akuutin. Niinpä tässä asettelussa onkin tehty akuutti­näppäimestä tavallinen näppäin, joka tuottaa yhdistyvän akuutin (combining acute accent, U+0301). Esimerkiksi kyrillinen а, jossa on akuutti (а́), voidaan siis tuottaa painamalla ensin A-näppäintä ja sitten akuuttinäppäintä. Käytettävästä ohjelmasta riippuu, selviääkö se näin syntyvästä kahden Unicode-merkin yhdistelmästä ja osaako se esittää sen yhtenä merkkinä. Vaikka se osaisi, tulos on usein typografisesti huononpuoleinen.