Pilkkusääntöjä

Pilkut ovat tärkeitä, koska ne jaksottavat tekstiä ja tekevät varsinkin pitkät virkkeet paljon helpommin luettaviksi.

Monella kirjoittajalla tuntuu olevan taipumus käyttää pilkkuja suunnilleen oikea määrä mutta väärissä kohdissa. Silloin pilkut jaksottavat virkkeen - mutta väärin, jolloin ne eivät helpota lukemista vaan vaikeuttavat sitä.

Seuraavassa on yksinkertaisia pilkkusääntöjä. Ensimmäinen lienee tärkein, koska se auttaa lukijaa jäsentämään pitkät virkkeet.

  1. Sivulause erotetaan päälauseesta pilkulla. Jos sivulause on päälauseen sisällä, sen molemmille puolille kuuluu pilkku. Esimerkki: "Talo, jonka rakensi Jussi, on hyvä." Tällaisia päälauseen sisään upotettuja sivulauseita kannattaa usein välttää, koska ne tekevät virkerakenteen raskaaksi. Sivulauseen aloittavat yleensä mm. sanat "joka", "mikä", "että", "kun" ja "koska", mutta niiden eteen ei suinkaan aina tule pilkkua. Sana "ja" voi aloittaa lauseen tai olla aloittamatta; asia riippuu siitä, millaisia kielellisiä ilmaisuja sana "ja" yhdistää.
  2. Lauseenvastiketta ei eroteta pilkulla. Esimerkki: "Työtaakan kasvaessa leluhommat nousevat pinnalle." Siis lauseenvastikkeen "työtaakan kasvaessa" perään ei tule pilkkua. Jos sen sijaan käytettäisiin vastaavaa sivulausetta, olisi pilkkua käytettävä: "Kun työtaakka kasvaa, leluhommat nousevat pinnalle." - Joskus lauseenvastike on niin pitkä, että pilkku tuntuisi tarpeelliselta, mutta silloin on parasta korvata lauseenvastike sivulauseella. Lauseenvastikkeita ei juurikaan käytetä puhekielessä, ja siksi etenkin pitkät lauseenvastikkeet tekevät tekstin raskaaksi.
  3. Rinnasteiset päälauseet erotetaan pilkulla. Esimerkki: "Unix on hyvä, ja tämä pitsa on maukas". Poikkeus: pilkkua ei käytetä, jos lauseilla on yhteinen lauseenjäsen. Esimerkki: "Unix on hyvä ja sopii moneen tarkoitukseen" (missä lauseilla on yhteinen subjekti "Unix").
  4. Rinnasteisia sivulauseita ei eroteta toisistaan pilkulla. Esimerkki: "Tämä on tietokone, joka on hyvin nopea ja jonka saat halvalla." Tässä siis ensimmäinen sivulause erotetaan pilkulla päälauseesta mutta ei seuraavasta sivulauseesta. Kyseiset sivulauseet ovat rinnasteisia, koska ne liittyvät samaan päälauseen sanaan "tietokone", johon sekä ensimmäisen sivulauseen "joka" että toiseen sivulauseen "jonka" viittaavat. Toisaalta kirjoitetaan esim. "Tämä on tietokone, jossa on Unix, joka on hyvä.", koska sivulauseet eivät ole rinnasteisia vaan jälkimmäinen viittaa edellisessä olevaan sanaan. - Vaikka että-sanan eteen useimmiten kuuluu pilkku, tämä ei koske sekä-että-rakennetta, koska siinä että-sana ei aloita sivulausetta.
  5. Lyhyistä virkkeistä voi jättää pilkkuja pois harkinnan mukaan. Esimerkiksi virkkeessä "Sataa ja tuulee" on oikeastaan kaksi rinnasteista päälausetta, joten tiukasti muodollisten sääntöjen mukaan ja-sanan eteen kuuluisi pilkku, mutta on tavanomaista ja järkevää jättää se pois.

Lisäohjeita on mm. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimiston sivuilla ja Nykyajan kielenoppaan kohdassa Pilkku.