IT and communication - Programming:

Material on Perl by J. Korpela


For Finnish readers, I have written the link list Suomenkielistä aineistoa Perl-kielestä Webissä.