Suomen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyksiä, luku 4 Vieraat sanat:

Vieraiden sanojen ongelmallisuus

Vieras sana käsitteen laajassa merkityksessä on sellainen, joka on peräisin toisesta kielestä eikä ääntämykseltään, kirjoitus­asultaan tai käytöltään täysin mukautunut suomeen. Vieras sana voi olla tavallinen ja yleisesti tunnettu, mutta silti kirjoitus­asultaan poikkeava kuten show.

Vieraan sanan yksi tyyppi on sitaattilaina eli toisesta kielestä sellaisenaan otettu sana, joka kirjoitetaan ja peri­aatteessa lausutaankin vieraan kielen sääntöjen mukaan.

Sitaattilainat aiheuttavat väistämättä poikkeamia oikein­kirjoituksen yksin­kertaisesta säännöllisyydestä. Yleensä mikään kirjoitus­asussa ei ilmaise, että kyseessä on vieras sana. Vieraiden kirjainten, kuten c:n, esiintymisestä voi päätellä vain, että kyse on vieraasta sanasta, ei sitä, mistä kielestä se on ja miten se pitäisi ääntää.

Digitaalisessa muodossa olevassa tekstissä voidaan kuvata, mitä kieltä jokin sana on, liittämällä sanaan tätä koskeva näkymätön tieto. Näin voidaan peri­aatteessa vaikuttaa puhe­synteesiin: tieto­kone­ohjelma, joka muuntaa tekstin puheeksi, voi tällöin soveltaa kyseisen kielen sääntöjä. Tätä mahdollisuutta ei ole juurikaan käytetty.

Toisenlaisen ongelman muodostavat uudehkot lainasanat, jotka ovat suomeen otettuja sanoja, joissa ei esiinny suomelle vieraita äänteitä ja jotka kirjoitetaan pääosin suomen sääntöjen mukaan. Ongelma on syntynyt siitä, että osittain on omaksuttu sekä kirjoitus­asu että äänne­asu vieraasta kielestä, esimerkiksi kirjoitettu senati (vrt. ruotsin senat), mutta lausuttu [senaatti].