Suomen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyksiä, luku 5 Yhdyssanakysymyksiä:

Pois jätetyn yhdysosan merkitys

Jos kahdella yhdyssanalla, jotka on yhdistetty rinnastus­konjunktiolla, on sama jälki­osa, voidaan tämä yhteinen osa jättää pois ensimmäisestä yhdys­sanasta. Pois jätetyn osan tilalle kirjoitetaan yhdys­merkki. Esimerkiksi ilmaus omenapuut ja päärynäpuut voidaan kirjoittaa omena- ja päärynäpuut. Yhdys­merkillä ei tällöin liene vaikutusta ääntämiseen, joten kirjoitus­järjestelmä ei tältä osin noudata sellaista ajatusta, että äänne­asusta voidaan päätellä kirjoitus­asu. Yhdys­merkki toki helpottaa ilmauksen jäsentämistä.

On kyllä ajateltavissa, että tällaisissa tapauksissa ensimmäinen sana lausutaan toisin kuin silloin, kun se esiintyy itsenäisenä sanana. Ehkäpä yhdys­sanan alku­osa yleisestikin ääntyy hiukan toisin kuin itsenäinen sana. Tätä ei liene tutkittu.

Jos kahdella yhdyssanalla, jotka on yhdistetty rinnastus­konjunktiolla, on sama alku­osa, voidaan tämä yhteinen osa jättää pois jälkimmäisestä yhdys­sanasta. Pois jätetyn osan tilalle kirjoitetaan tällöinkin yhdys­merkki. Esimerkiksi ilmaus syntymäaika ja syntymäpaikka voidaan kirjoittaa syntymäaika ja ‑paikka. Tällöin ääntämys lienee sellainen, että jäl­kim­mäi­nen sana äännetään sivu­painollisena, siis kuten yhdys­sanan jälki­osa yleensä. Sanan edessä olevalla yhdys­merkillä on siis merkitystä ääntämisen kannalta.