Suomen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyksiä, luku 4 Vieraat sanat:

Onko pizza enää sitaattilaina?

Sitaattilainan käsite ei tietenkään ole selvärajainen. Koko käsite liittyy enemmänkin sanojen kirjoitusasuun kuin niiden asemaan kielessä. Mutta selvää kai on, että sitaattilainoina ei pitäisi kohdella kieleemme ja arkielämäämme täysin kotiutuneita sanoja. Niinpä on aivan oikein, että kielitoimisto on suositellut sellaisia kotoistuksia kuin kiwi → kiivi ja borštš → borssi. Jälkimmäinen sana kyllä esiintyy edelleen monissa eri kirjoitus­asuissa.

Kirjoitusasun pizza käytön tärkein syy on epäilemättä hienostelun tarve: halutaan antaa eksoottinen, ulkomaalainen vaikutelma. Selvimmin tämä ilmenee sellaisissa sanoissa kuin boutique: kirjoitusasu butik hävittäisi koko sanan idean, mikä on sangen paljastavaa.

Mitä yleisemmin vierasperäistä, alun perin sitaattilainana tullutta sanaa käytetään, sitä useammin se esiintyy monissa eri taivutusmuodoissa ja johdoksissakin. Tästä voi tulla melkoisia ongelmia, jos sana erityisesti loppuosaltaan kirjoitetaan suomen normaalista kirjoitusjärjestelmästä poikkeavasti. Mikä on esimerkiksi oluttyyppiä tarkoittavan sanan ale monikon genetiivi? Kieli­toimiston sana­kirjan mukaan se on alejen (tai alein), mutta ääntämystä ei kerrota. Luonnollistahan olisi, että sana kirjoitettaisiin ääntämyksen mukaisesti eil, jolloin monikon genetiivi on luonnollisesti eilien- Tämän sanan suomenmukaista kirjoitusasua puoltaisi vielä erityisesti se, että asu ale se­kaan­uu alennusmyyntiä tarkoittavaan sanaan, ja esi­mer­kik­si ilmaisu ale-olut on nyt häiritsevästi kaksitulkintainen.

Kielitoimiston sanakirjassa on esimerkiksi sana gourmet, jolle esitetään kaksi ääntämis­mahdollisuutta, ja suomalaistettu kirjoitus­asu gurmee. Se ei esitä kannan­ottoa, mutta on selvää, että sitaatti­laina-asu poikkeaa foneemi­peri­aatteesta ja aiheuttaa myös hankaluuksia taivutuksessa (esimerkiksi gourmet’ta, gourmet’hen).