Suomen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyksiä, luku 1 Mitä on kirjoitusjärjestelmän säännöllisyys?:

Luetaanko suomea niin kuin kirjoitetaan?

Usein sanotaan, että suomea luetaan niin kuin kirjoitetaan ja kirjoitetaan niin kuin puhutaan. Tässä esityk­ses­sä kuitenkin osoitetaan, että suomen kirjoitusjärjestelmässä on lukuisia poikkeuksia siitä säännöstä, että kutakin äännettä merkitään omalla kirjaimellaan. Kieliopeissa ja ‑oppais­sa yleisesti esitetyt tapaukset kuten loppukahdennus ja äng-äänne ovat vain pieni osa poikkeuksista.

Lisäksi kirjoitusjärjestelmän säännöllisyyteen kuuluu muutakin. Esimerkiksi sana lauluilta voidaan lausua kahdella tavalla, jotka merkitsevät eri sanoja, mutta ääntämyksessä on samat äänteet. Jos kyseessä on laulu-sanan taivutus­muoto, se on kolmi­tavuinen eikä siinä ole sivupainoa. Jos se taas on yhdys­sana, se on neli­tavuinen ja toisen osan ilta alku­tavulla on sivu­paino. Oikein­kirjoitus­säännöt sallivat eron osoittamisen käyttämällä jälkimmäisessä tapauksessa yhdys­merkkiä, laulu‑ilta, mutta eivät vaadi sitä.

Tämän esityksen tarkoitus on kuvaileva, ja tavoitteena on mm. valottaa kielten oppimisen eräiden vaikeuksien taustaa ja tarkastella tekstin puheeksi ja puheen tekstiksi muuntamisen ongelmia.

Tässä kuvauksessa on myös muutos­hahmotelmia, mutta ne ovat havainnollistavia ajatus­kokeita, eivät vakavaksi tarkoitettuja ehdotuksia. Jotkin muutokset ovat ehkä kuitenkin mahdollisia ja toivottavia, esimerkiksi yhdys­merkin laajempi käyttö ja kirjoitusasun vakiinnuttaminen ään­tä­mi­sen mukaiseksi tapauksessa ruuan ~ ruoan.