Suomen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyksiä, luku 1 Mitä on kirjoitusjärjestelmän säännöllisyys?:

Säännöllisyys laajempana käsitteenä

Puhutun ja kirjoitetun kielen vastaavuudessa on kyse muustakin kuin äänteiden ja kirjainten vastaavuudesta. Esimerkiksi kirjoitus­asu piilevä esittää kahta eri sanaa, jotka eroavat toi­sis­taan ääntämykseltään: piillä-sanan partisiippia ja sanoista pii ja levä muodostettua yhdys­sanaa. Äänteet ovat samat, mutta ääntämys on silti eri­lainen, koska yhdys­sanassa jälki­osan alku­tavulla on sivu­paino.

Sivupainon sijainti on suomen kielessä tärkein suprasegmentaalinen piirre eli sel­lai­nen ääntämyksen ilmiö, vaikuttaa äänteiden jonossa (segmentissä) sanoja toisistaan erottavana seikkana olematta itse äänne. Monessa kielessä pääpainon sijainti on tällainen ilmiö. Tulkinnan­varaista on, missä määrin tavurajan sijainti on sellainen. Voitaneen sanoa, että ainakin sellaisissa tapauksissa kuin hauissa on niin: kirjain­jono ääntyy eri tavoin sen mukaan, onko kyseessä hauki- vai haku-sanan muoto.

Kirjoitusjärjestelmän voitaisiin sanoa olevan yksinkertaisen säännöllinen, jos kirjoitetun sanan äänne­asu painotusta ja muita suprasegmentaalisia seikkoja myöten voidaan päätellä pelkästä kirjoitus­asusta ottamatta huomioon sanan merkitystä tai asemaa lauseessa ja kääntäen puhutun sanan kirjoitusasu voidaan päätellä pelkästään ääntämyksestä. Näitä asioita tarkastellaan tämän esityksen luvuissa ”Yhdyssana­kysymyksiä” ja ”Muita supra­seg­men­taa­li­sia kysymyksiä”.

Epäsäännöllisyyttä aiheuttaa myös se, että kirjoituksessa ei aina esitetä sanoja vain kirjaimilla, joilla on tietyt äänne­arvot, vaan myös numeroilla, erikois­merkeillä ja lyhenteillä. Se, että sellaisia ilmauksia kuin ”9”, ”©” ja ”km” ei lueta kirjainten äänne­arvojen, vaan erityisten sopimusten mukaan, on tietysti kieliä yleisesti koskeva ilmiö. Suomen kielen erikoisuuksiin kuuluu, että tällaisten ilmausten äänne­asu voi riippua myös lause­asemasta