Suomalaisen monikielisen näppäimistön laajennus

Tämä dokumentti sisältää suunnitelman suomalaisen monikielisen näppäimistöasettelun laajentamiseksi. Laajennettu asettelu soveltuu erikielisten tekstien kirjoittamiseen, myös sellaisten, joissa esiintyy eri alojen erikoismerkkejä kuten. Se ei sovellu hyvin ohjelmointiin.

Suunnitelmaan sisältyy myös eräitä muutoksia, joiden takia muutamat merkit on tuotettava hiukan eri tavalla kuin standardin mukaan:

Näppäimistöä on laajennettu usealla tavalla:

Näppäimistöstä on tehty Fimux-niminen toteutus Windows-ympäristöön. Se on ladattavissa pakattuna kansiona fimux.zip. Asentamisesta yms. ks. sivua Windows-näppäimistöasetteluja.

Laajennetun asettelun kaavio

Seuraava kaavio esittää näppäinten toiminnallisuuden. Tausta­väri­korostuksilla on merkitty laajennukset ja muutokset. Merkintätavan takia tästä ei suoraan näy, että §-näppäin on kuollut näppäin.

½¾
o? d-
!¡
1¼
2@
#»
3£
¤«
4$
%
5
&
6
/
7{
(ʿ
8[
)ʾ
9]
=°
0}
?¿
+\
o´ o˛
o´ o¸
Q
W
E
R
®
TÞ
þ
Y
¥
U
I
ı
OŒ
œ
P o ̛
o ̉
Å o ˚
o ̋
o ̂ o ¯
o¨ o˜
AƏ
ə
S
ß
DÐ
ð
FƑ
ƒ
G
H
JIJ
ij
K
ĸ
L
 d-
ÖØ
ø
ÄÆ
æ
* o˘
oˇ
>¦
<|
ZƷ
ʒ
X·
×
C
©
V
B
NŊ
ŋ
M
μ
;
,
: o˙
. o ̣
o ̦
-
ohuke NNBSP
välilyöntiNBSP
AltGr

Laajennetun asettelun kuvaus

§ §   kuollut näppäin; ks. §-näppäilyt
Shift § ½ puolikkaan merkki
AltGr §   kuollut näppäin poikkiviivan lisäämiseksi (t. merkin ¬ tuottamiseksi)
AltGr Shift § ¾ kolmen neljäsosan merkki
1 1 1 numero yksi
Shift 1 ! huutomerkki
AltGr 1 ¼ neljäsosan merkki
AltGr Shift 1 ¡ ylösalainen huutomerkki; espanjassa, esim. ¡Allo!
2 2 2 numero kaksi
Shift 2 lainausmerkki; suomen kielen sääntöjen mukainen
AltGr 2 @ ät-merkki
AltGr Shift 2 lainausmerkki (sama kuin Shift 2)
3 3 3 numero kolme
Shift 3 # ristikkomerkki
AltGr 3 £ punnan merkki
AltGr Shift 3 » oikealle osoittava kulmalainausmerkki; suomessa kirjoissa
5 5 5 numero viisi
Shift 5 % prosenttimerkki
AltGr 5 promillemerkki
AltGr Shift 5 ylösalainen lainausmerkki; englannissa lainauksen alussa
4 4 4 numero neljä
Shift 4 ¤ valuuttamerkki; hyvin harvinainen, lähinnä tulostusformaateissa
AltGr 4 $ dollarimerkki
AltGr Shift 4 « vasemmalle osoittava kulmalainausmerkki; ei suomessa
6 6 6 numero kuusi
Shift 6 & et-merkki
AltGr 6 rivinalinen yksinkertainen lainausmerkki (U+201A); saksassa
AltGr Shift 6 rivinalinen lainausmerkki (U+201E); mm. saksassa
7 7 7 numero seitsemän
Shift 7 / vinoviiva; mm. jakolaskun ja vaihtoehtoisuuden merkki
AltGr 7 { vasen aaltosulje
AltGr Shift 7 murtoluvun vinoviiva (U+2044, fraction slash)
8 8 8 numero kahdeksan
Shift 8 ( vasen kaarisulje
AltGr 8 [ vasen hakasulje
AltGr Shift 8 ʿ vasen puoliympyrä; arabian siirtokirjoituksessa
9 9 9 numero yhdeksän
Shift 9 ) oikea kaarisulje
AltGr 9 ] oikea hakasulje
AltGr Shift 9 ʾ oikea puoliympyrä; arabian siirtokirjoituksessa
0 0 0 numero nolla
Shift 0 = yhtäläisyysmerkki
AltGr 0 } oikea aaltosulje
AltGr Shift 0 ° asteen merkki, esim. yhdistelmässä °C
+ + + plusmerkki
Shift + ? kysymysmerkki
AltGr 0 \ kenoviiva; mm. tietotekniikan merkinnöissä
AltGr Shift 0 ¿ ylösalainen kysymysmerkki; espanjassa, esim. ¿Qué?
´ ´   kuollut näppäin akuutin (´) lisäämiseksi tai muuhun
Shift ´   kuollut näppäin graviksen (`) lisäämiseksi
AltGr ´   kuollut näppäin sediljin (¸) lisäämiseksi
AltGr Shift `   kuollut näppäin ogonekin ( ̨) lisäämiseksi
Q Q q pieni q-kirjain
Shift Q Q iso q-kirjain
AltGr Q
AltGr Shift Q
W W w kaksois-v
Shift W W iso kaksois-v
AltGr W wonin merkki; won on Korean rahayksikkö
AltGr Shift W
E E e pieni e
Shift E E iso e
AltGr E euron merkki
AltGr Shift E olemassaolokvanttori (logiikassa), ”exists”
R R r pieni r
Shift R R iso r
AltGr R ® rekisteröidyn tavaramerkin merkki
AltGr Shift R ruplan merkki
T T t pieni t
Shift T T iso t
AltGr T þ pieni thorn (islannin kielessä)
AltGr Shift T Þ iso thorn (islannin kielessä)
Y Y y pieni y
Shift Y Y iso y
AltGr Y ¥ jenin (ja juanin) merkki
AltGr Shift Y
U U u pieni u
Shift U U iso u
AltGr U unionin merkki (joukko-opissa)
AltGr Shift U leikkauksen merkki (joukko-opissa)
I I i pieni i
Shift I I iso i
AltGr I ı pisteetön pieni i (turkissa ja azerissa)
AltGr Shift I
O O o pieni o
Shift O O iso o
AltGr O œ pieni oe-kirjain (t. -ligatuuri); mm. ranskassa
AltGr Shift O Πiso oe-kirjain (t. -ligatuuri); mm. ranskassa
P P p pieni p
Shift P P iso p
AltGr P   kuollut näppäin sarven ( ̛) lisäämiseksi (vietnamissa)
AltGr Shift P   kuollut näppäin koukun ( ̉) lisäämiseksi (vietnamissa)
Å Å å pieni ruotsalainen o
Shift Å Å iso ruotsalainen o
AltGr Å   kuollut näppäin kaksoisakuutin (˝) lisäämiseksi (unkarissa)
AltGr Shift Å   kuollut näppäin yläpuolisen ympyrän (˚) lisäämiseksi
¨ ¨   kuollut näppäin treeman (¨) lisäämiseksi tai muuhun
Shift ¨ kuollut näppäin sirkumfleksin ( ̂) lisäämiseksi
AltGr ¨   kuollut näppäin tilden ( ̃) lisäämiseksi
AltGr Shift ¨   kuollut näppäin pituusmerkin ( ̄) lisäämiseksi
A A a pieni a-kirjain
Shift A A iso a-kirjain
AltGr A ə pieni švaa-kirjain, mm. azerissa ja ääntämismerkinnöissä
AltGr Shift A Ə iso švaa-kirjain, mm. azerissa
S S s pieni s-kirjain
Shift S S iso s-kirjain
AltGr S ß kaksois-s; saksassa
AltGr Shift S iso kaksois-s; saksassa, uudehko, harvoin käytetty
D D d pieni d-kirjain
Shift D D iso d-kirjain
AltGr D ð pieni eth; islannissa ym.
AltGr Shift D Ð iso eth; islannissa ym.; samannäköinen kuin iso poikkiviiva-D
F F f pieni f-kirjain
Shift F F iso f-kirjain
AltGr F ƒ pieni koukku-f; mm. guldenin merkki (florin sign), U+0192
AltGr Shift F Ƒ iso koukku-f; U+0191
G G g pieni g-kirjain
Shift G G iso g-kirjain
AltGr G
AltGr Shift G
H H h pieni h-kirjain
Shift H H iso h-kirjain
AltGr H
AltGr Shift H
J J j pieni j-kirjain
Shift J J iso j-kirjain
AltGr J ij ij-kirjain (ij-ligatuuri); hollannissa (joskus)
AltGr Shift J IJ IJ-kirjain (IJ-ligatuuri); hollannissa (joskus)
K K k pieni k-kirjain
Shift K K iso k-kirjain
AltGr K ĸ kraa-kirjain (U+0138); grönlannin vanhassa ortografiassa
AltGr Shift K
L L l pieni l-kirjain
Shift L L iso l-kirjain
AltGr L   kuollut näppäin poikkiviivan lisäämiseksi (t. merkin ¬ tuottamiseksi)
AltGr Shift L
Ö Ö ö pieni ö-kirjain
Shift Ö Ö iso ö-kirjain
AltGr Ö ø pieni tanskalainen (tanskalais-norjalainen) ö
AltGr Shift Ö Ø iso tanskalainen (tanskalais-norjalainen) ö
Ä Ä ä pieni ä-kirjain
Shift Ä Ä iso ä-kirjain
AltGr Ä æ pieni tanskalainen (tanskalais-norjalainen) ä; ae-kirjain
AltGr Shift Ä Æ iso tanskalainen (tanskalais-norjalainen) ä; AE-kirjain
' ' suomen kielen yksinkertainen lainausmerkki ja heittomerkki
Shift ' * asteriski
AltGr '   tarkenäppäin hatun (caron,  ̌) lisäämiseksi
AltGr Shift '   tarkenäppäin lyhyysmerkin (breve,  ̆) lisäämiseksi
< < < pienemmyysmerkki, pienempi kuin -merkki
Shift < > suuremmuusmerkki, suurempi kuin -merkki
AltGr < | pystyviiva
AltGr Shift < ¦ katkopystyviiva; harvinainen, erikoiskäytössä
Z Z z pieni z-kirjain
Shift Z Z iso z-kirjain
AltGr Z ʒ pieni ezh-kirjain; saamessa ja ääntämismerkinnöissä
AltGr Shift Z Ʒ iso ezh-kirjain; saamessa
X X x pieni x-kirjain
Shift X X iso x-kirjain
AltGr X × kertomerkki, esim. ilmauksessa 2 × 2 = 4
AltGr Shift X · rivinkeskinen piste; mm. katalaanissa; ei kertopiste
C C c pieni c-kirjain
Shift C C iso c-kirjain
AltGr C © tekijänoikeusmerkki
AltGr Shift C
V V v pieni v-kirjain
Shift V V iso v-kirjain
AltGr V looginen tai-operaattori
AltGr Shift V looginen ja-operaattori
B B b pieni b-kirjain
Shift B B iso b-kirjain
AltGr B
AltGr Shift B
N N n pieni n-kirjain
Shift N N iso n-kirjain
AltGr N ŋ pieni äng-kirjain, saamessa ja ääntämisohjeissa
AltGr Shift N Ŋ iso äng-kirjain
M M m pieni m-kirjain
Shift M M iso m-kirjain
AltGr M μ pieni myy-kirjain; mm. mikro-etuliitteen tunnus
AltGr Shift M pitkä ajatusviiva; amerikanenglannissa ja joissakin merkinnöissä
, , , pilkku
Shift , ; puolipiste
AltGr , suomen kielen yksinkertainen lainausmerkki ja heittomerkki
AltGr Shift , ylösalainen puolilainausmerkki; mm. englannissa
. . . piste
Shift . : kaksoispiste
AltGr .   kuollut näppäin alapisteen lisäämiseksi
AltGr Shift .   kuollut näppäin yläpisteen lisäämiseksi
- - - (Ascii-)yhdysmerkki, U+002D
Shift - miinusmerkki
AltGr - (lyhyt) ajatusviiva
AltGr Shift -   kuollut näppäin alapilkun lisäämiseksi
    välilyönti (space)
Shift   ohuke (thin space)
AltGr     sitova välilyönti, NBSP (no-break space)
AltGr Shift     kapea sitova välilyönti, NNBSP (narrow no-break space)

Tarkenäppäinten lisävaikutukset

Tarkenäppäimillä tuotetaan tarkkeellisia kirjaimia kuten standardissa, esimerkiksi ´A tuottaa á:n. Tämän lisäksi niillä tuotetaan muita merkkejä:

§-näppäilyt

Koska §-merkki esiintyy lähes yksinomaan numeron, välilyönnin tai välimerkin edellä, voidaan §-näppäimen ja kirjaimen yhdistelmille määritellä halutut merkitykset. Seuraavan kaavion tyhjät kohdat tarkoittavat sitä, että §-näppäimen ja kyseisen kohdan mukaisen näppäilyn yhdistelmä tuottaa §-merkin ja näppäilyn normaalin vaikutuksen. Esimerkiksi näppäily §1 tuottaa siis merkit §1 kuten yleensäkin. Kuitenkin §-näppäimen vaikutus on tällöin viivästynyt: §-merkki muodostuu vasta, kun on painettu seuraavaa näppäintä.

§
ʺ
±
ε
Ω
º
π
ˆ
˜
αª
ſ
δ
γ
Ŀ
ŀ
ʹ
¦
ZWNBSP
ZWSP
¢
β
µ
ʻ
÷
SHY
¼ em -välihiusväli
numeroväli

Seuraava taulukko kuvaa lyhyesti §-näppäilyjen merkitykset. Jostakin syystä ne yhdistelmät, joissa on mukana AltGr-näppäin, eivät toimi Office 365:ssä.

Näppäily Merkki Unicode Selitys
§§ § U+00A7 pykälämerkki
§ Shift 2 U+2033 kulmasekunti (double prime); myös tuuman merkki
§ AltGr 2 ʺ U+02BA tarkkeenomainen kaksin­kertai­nen indeksointipilkku
§ Shift AltGr 3 U+203A oikealle osoittava yksinkertainen kulmalainausmerkki
§ Shift AltGr 4 U+2039 vasemmalle osoittava yksinkertainen kulmalainausmerkki
§ AltGr 7 U+2209 joukkoon kuulumattomuuden merkki
§ AltGr 0 U+2261 identtisyysmerkki
§ 0 U+2205 tyhjä joukko
§ Shift 0 U+2260 epäyhtäläisyysmerkki
§ Shift AltGr 0 U+2259 vastaavuusmerkki
§ + ± U+00B1 plus-miinusmerkki
§ AltGr + U+2216 joukkojen erotus
§ Q U+2192 nuoli oikealle
§ Shift Q U+21D2 kaksoisnuoli oikealle
§ W U+2193 nuoli alas
§ Shift W U+21D3 kaksoisnuoli alas
§ E U+2190 nuoli vasemmalle
§ Shift E U+21D0 kaksoisnuoli vasemmalle
§ AltGr E ε U+03B5 pieni epsilon
§ Shift AltGr E U+2208 joukkoon kuulumisen merkki
§ R U+2191 nuoli ylös
§ Shift R U+21D1 kaksoisnuoli ylös
§ AltGr R U+20BD ruplan merkki
§ T U+2194 nuoli vasemmalle ja oikealle
§ Shift T U+21D4 kaksoisnuoli vasemmalle ja oikealle
§ AltGr T U+2122 tavaramerkin merkki
§ O U+2022 luetelmapallo
§ Shift O Ω U+03A9 iso oomega (mm. ohmin tunnus)
§ AltGr O º U+00BA maskuliinisen järjestysluvun merkki
§ P U+00B6 kappaleen merkki
§ Shift P U+220F tulo
§ AltGr P π U+03C0 pieni pii-kirjain
§ Shift AltGr P U+2117 ääniteoikeusmerkki
§ ¨ U+22C3 tildeoperaattori
§ Shift ¨ U+2248 noin-merkki
§ AltGr ¨ ˜ U+02DC pieni tilde
§ Shift AltGr ¨ ˆ U+02C6 tarkkeenomainen sirkumfleksi
§ A α U+03B1 pieni alfa
§ Shift A U+2200 kaikkikvanttori
§ AltGr A ª U+00AA feminiinisen järjestysluvun merkki
§ Shift AltGr A U+2135 alef-symboli
§ S U+2660 korttipelin pata (spade)
§ Shift S U+2211 summa
§ AltGr S ſ U+017F pitkä s (fraktuurassa)
§ Shift AltGr S U+222B integraali
§ D U+2665 korttipelin ruutu (diamond)
§ Shift D U+2206 inkrementti (”delta”)
§ AltGr D δ U+03B4 pieni delta (kreikkalainen kirjain)
§ AltGr F U+FB01 fi-ligatuuri
§ AltGr Shift F U+FB02 fl-ligatuuri
§ G γ U+03B3 pieni gamma
§ H U+2665 korttipelin hertta (heart)
§ AltGr H U+2300 halkaisija
§ J U+221A neliöjuuri
§ K U+2020 risti (mm. kuolinajan merkinnöissä)
§ Shift K U+2021 kaksoisristi
§ L ŀ U+0140 pieni l ja rivinkeskinen piste
§ Shift L Ŀ U+013F iso l ja rivinkeskinen piste
§ AltGr L U+20BA Turkin liira
§ Ö U+221E äärettömän merkki
§ ' U+2032 kulmaminuutti (prime); myös jalan merkki
§ Shift ' ʹ U+02B9 tarkkeenomainen indeksointipilkku (modifier letter prime)
§ AltGr ' U+2217 asteriskioperaattori
§ < U+2264 pienempi tai yhtä suuri kuin -merkki
§ Shift < U+2265 suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki
§ AltGr < ¦ U+00A6 katkopystyviiva
§ Z ZWSP U+200B leveydetön väli; rivitysvihje
§ Shift Z ZWNBSP U+FEFF leveydetön sitova väli (zero width no-break space); rivityksen esto
§ X U+22C5 pisteoperaattori (kertopiste)
§ C U+2663 korttipelin risti (club)
§ AltGr C¢ U+00A2 sentin merkki
§ B β U+03B2 pieni beeta
§ N U+2640 naaraan merkki
§ M U+2642 koiraan merkki
§ AltGr M µ U+00B5 mikro-merkki
§ AltGr , ʻ U+02BB ʻokina (tarkkeenomainen ylösalainen pilkku)
§ AltGr . U+2026 ellipsi (kolme pistettä yhtenä merkkinä)
§ AltGr Shift . ÷ U+00F7 jakomerkki (käytössä myös miinusmerkkinä)
§ - SHY U+00AD pehmeä tavuviiva (soft hyphen; tavutusvihje; ei Wordissa)
§ AltGr - U+2011 sitova yhdysmerkki
§ Shift AltGr - U+2010 Unicode-yhdysmerkki
§ Shift   U+2005 ¼ em -väli (four-per-em space, mid space)
§ AltGr   U+2007 numeroväli (figure space, numeromerkkien levyinen väli)
§ Shift AltGr   U+200A hiusväli (hair space); kapein väli (> 0)

Suunnitteluperiaatteita

Perustavoitteena on laajentaa suomalaista monikielistä näppäimistö­asettelua kattamaan suhteellisen laaja joukko erikoismerkkejä ja lisäksi joitakin lisäkirjaimia. Tämä pyritään tekemään mainitun asettelun idean mukaisesti siten, että merkin tuottamiseen tarvittava näppäinyhdistelmä on helppo muistaa siksi, että se liittyy näppäinhatussa olevaan merkkiin. Usein tarvittavan yhdistelmän voi jopa arvata tai löytää kokeilemalla. Esimerkiksi tekijän­oikeus- eli copyright-merkki © tuotetaan yhdistelmällä AltGr C, harvinainen care of -merkki ℅ taas yhdistelmällä AltGr Shift C. Sentin merkkiä ¢ tuotetaan yhdistelmällä § C. AltGr-näppäin ja §-näppäin ovat tärkeimmät keinot, joilla merkki­valikoimaa on laajennettu.

Lähtökohtana on standardissa SFS 5966 määritelty näppäimistö­asettelu ja tavanomainen suomalainen (suomalais-ruotsalainen) fyysinen näppäimistö. Huomioon on otettu stan­dar­diin ehdotetut muutokset: AltGr Shift - määritellään niin, että se lisää alapilkun (s- tai t-kirjaimeen), ja AltGr Shift välilyönti määritellään tuottamaan kapea sitova välilyönti.

Lisäystarpeita ovat aiheuttaneet monet melko usein tarvittavat merkit, kuten miinus­merk­ki (−), rekisteröidyn tavaramerkin symboli (®) ja erilaiset nuolimerkit (kuten →). Lisäksi joillakin aloilla tarvitaan varsin usein muutamia lisämerkkejä, kuten korttipakan maiden symbolit, biologiassa naaraan ja koiraan merkit jne. Jotta sellaisten tekstien kir­joit­ta­mi­nen olisi helppoa, tähän suunnitelmaan on valittu melko laaja kokoelma merkkejä.

Mukaan on otettu myös melko harvoin tarvittavia merkkejä siksi, että ne sisältyvät tun­net­tui­hin merkkivalikoimiin. Erityisesti on otettu mukaan ISO Latin-1;n (ISO 8859-1) ja Windows Latin 1:n (windows-1252) merkistö. Joitakin merkkejä on otettu mukaan oikeas­taan vain siksi, että niille on luonteva paikka asettelussa ja sen toiminnoissa.

Osa lisäyksistä on tehty määrittelemällä merkityksiä näppäinyhdistelmille, jotka standardi jättää määrittelemättömiksi. Osa on tehty muuttamalla §-näppäin kuolleeksi näppäimeksi, jonka avulla voidaan kirjoittaa suuri määrä tarpeellisia merkkejä. Useimmissa teksti­lajeissa ei tarvita §-merkkiä. Lakikieltä kirjoitettaessa on harkittava, onko lisävaiva §-merkin kir­joit­ta­mi­ses­sa (painettava §-näppäintä kahdesti) niin iso, että on parempi käyttää muuta näppäimistö­asettelua.

Lisäksi tarkenäppäimille (akuuttinäppäin ja treemanäppäin) on määritelty lisätoimintoja. Kirjainten yhteydessä niitä käytetään kuten standardissa, mutta numeroiden ja muiden merkkien yhteydessä ne on voitu ottaa muuhun käyttöön, etenkin ylä- ja alaindeksien tuottamiseen.

Laajennusten lisäksi on tehty muutama harkittu muutos, jotka kuvattiin tämän dokumentin alussa. Tällöin on lähdetty siitä, että esimerkiksi suomen kielen (tai englannin tms.) mukaisen heittomerkin (’) kirjoittamisen pitäisi olla helppoa, Tarkoitukseen sopii heitto­merkki­näppäin, vaikka siihen onkin kaiverrettu pystysuora heittomerkki ('). Koska pystysuoraa heittomerkkiä tarvitaan paljon harvemmin, käytännössä lähinnä vain ohjelma­koodissa ja vastaavassa, sen kirjoittamisen tapa voi olla hankalampi, ellei sitten käytetä ohjelmoinnissa aivan muuta näppäimistö­asettelua. Samanlaisen periaatteen mukaisesti on määritelty, että Shift 2 tuottaa suomen kielen mukaisen lainausmerkin (”), Shift - tuottaa miinusmerkin (−) ja AltGr M tuottaa myy-kirjaimen (μ), jonka on mikro-etuliitteen standardin­mukainen tunnus.

Tavallaan olisi luonnollista muuttaa yhdysmerkkinäppäin tuottamaan Unicode-yhdys­merkki, mutta sen käyttö on vielä rajoittunutta ja usein ongelmallista, koska monet ohjelmat eivät ole varautuneet siihen. Valitettavasti Unicode-yhdysmerkille ei tässä ole löydetty luontevampaa yhdistelmää kuin § Shift -, koska lyhyempi § - tarvitaan paljon useammin tarvittavalle sitovalle yhdysmerkille.