Tekniikoita monikielisiä Web-sivustoja varten:
Linkkien sijoittaminen

Minne linkit erikielisiin versioihin kannattaisi sivulla sijoittaa? Varmaankin aina samaan paikkaan yhdessä sivustossa, mutta minne? Seuraavassa on lyhyesti muutama vaihtoehto ja niiden hyviä ja huonoja puolia:

Ehkäpä paras ratkaisu olisi seuraava siinä tapauksessa, että kielilinkit vievät suhteellisen vähän tilaa (esim. enintään tusinan verran linkkejä, joiden tekstinä on kielikoodi): Kielilinkit kirjoitetaan dokumentin loppuun, mutta tyylisäännöstöillä ehdotetaan, ns. absoluuttista positiointia käyttäen, niiden fyysistä sijoittamista alkuun, oikeaan nurkkaan. Tässä sivustossa on kielilinkit on tehty siten, että lopussa on div-elementti, jossa linkit ovat ja jolle on annettu tunniste määritteellä id="langlinks", ja tyylisäännöstössä on seuraava:

#langlinks { position: absolute; top:0.5em; right:0; 
   text-align: right;
   font-family: "Lucida Console", "Courier New", Courier, monospace;
   font-size:110% } 
h1 { margin-top : 1em; font-size: 125%; }

Täten selain, joka ei tue positiointia tai joka syystä tai toisesta jättää kyseisen tyylisäännöstön soveltamatta, linkit näkyvät sivun lopussa. Positiointia tukeva selain näyttää ne oikeassa yläkulmassa isohkolla fontilla.

Teoriassa kielilinkit voisi tehdä link-elementtien muodossa, jolloin niiden esitystapa jäisi selaimen tehtäväksi kuhunkin selailutilanteeseen sopivassa muodossa. Valitettavasti vain tätä tapaa eivät useat selaimet vielä tue mitenkään, eikä sen varaan siten voida lähiaikoina rakentaa.

Seuraava luku: Kielivalinta protokollassa.


2003-02-03 Jukka K. Korpela