Tekniikoita monikielisiä Web-sivustoja varten:
Miksi linkit?

Kielivalintamekanismi voi olla erinomainen sivuston käytettävyyttä lisäävä asia. Mutta se ei ole välttämätön, vaikka sivuista olisi erikielisiä versioita. Ei myöskään pidä olettaa, että se olisi riittävä. Sen lisäksi tarvitaan joka tapauksessa linkittäminen sivun erikielisiin versioihin.

Painavia syitä tehdä aina linkit erikielisiin versioihin siinäkin tapauksessa, että palvelin tukee kielivalintaa ja tämän mukaiset asiat on tehty, ovat ainakin seuraavat:

Käytännössä on järkevää aloittaa linkittämisestä ja vasta sitten selvittää, missä määrin on tarvetta ja mahdollisuus käyttää myös kielivalintamekanismia. Tämä on esimerkki "lisäilevän" sivunteon periaatteesta: tehdään ensin jotain yksinkertaista, joka toimii varmasti, vaikka ehkä alkeellisesti ja tylsästikin, ja lisättäessä uusia mahdollisuuksia huolehditaan siitä, että vanhatkin toimivat ainakin niissä tilanteissa, joissa uudet eivät toimi.

Hankala kysymys on, pitäisikö sivuihin esimerkiksi sivustossa itsessään tai sen ulkopuolelta viitattaessa käyttää kielikohtaisia vai geneerisiä linkkejä. Yleisesti ottaen geneerisiä voisi pitää parempina, mutta sellainen menettely hankaloittaa asioita, jos käyttäjä haluaa lukea sivuja kielellä, joka ei ole ylimpänä hänen preferensseissään. Jos esimerkiksi ihan yleisestä mielenkiinnosta haluan tietää, mitä kaikkea Debian-sivustossa on italiaksi, niin voin kyllä mennä sen pääsivun italiankieliseen versioon. Mutta seuratessani linkkejä saan sen version, joka määräytyy selaimeni kielipreferensseistä. Toki voin sitten esimerkiksi suomenkieliseltä sivulta etsiä linkin italiankieliseen versioon, mutta tilanne toistuu sitten taas uutta linkkiä seurattaessa. Selvintä on ehkä todeta, että tämä on kuitenkin poikkeustapaus, joka käyttäjän pitää hoitaa esim. selaimensa kielipreferenssejä tilapäisesti muuttamalla, ja että yleensä linkkien on syytä olla geneerisiä jos mahdollista.

Seuraava luku: Mitä linkin tekstiksi?.


2001-08-01 Jukka Korpela