Tekniikoita monikielisiä Web-sivustoja varten:
Mitä Web-sivuston monikielisyys on?

Sivuston monikielisyys tarkoittaa tässä sitä, että sama tekstisisältö on tarjolla käyttäjille erikielisinä versioina joko kaikkien tai ainakin joidenkin sivujen osalta. Tällöin yleensä kukin sivu on yksikielinen, ainakin pääosin. Joskus on mahdollista toteuttaa sisällön monikielisyys siten, että samalla sivulla on erikieliset tekstit. Tämä on kuitenkin yleensä käytännöllistä vain silloin, kun kieliä on vähän ja tekstiosuudet ovat lyhyitä, esimerkiksi sivulla, jonka pääaiheena on kuva, jolla on lyhyet kuvatekstit kahdella tai useammalla kielellä. Useimmiten on tarpeen tehdä erilliset sivut eri kielillä.

Monikielisyys tässä mielessä merkitsee yleensä sitä, että erikieliset sivut ovat kukin omassa tiedostossaan, ja niihin voi kuhunkin viitata omalla Web-osoitteellaan (URLillaan). Mutta koska olisi hankalaa kertoa suomenkielisille suomenkielisen sivun osoite, ruotsinkielisille ruotsinkielisen jne., olisi parasta, että sama osoite kävisi kaikille - ja kukin saisi näkyviin sivun omalla kielellään, tai sillä tarjolla olevista kielistä, jota hän osaa parhaiten. Tämä voidaan osittain saavuttaa automaattisella kielivalintamekanismilla (language negotiation); käyttäjältä se edellyttää vain sitä, että hän kerran ilmoittaa selaimensa asetuksilla kielipreferenssinsä. Mutta monestakaan syystä kielivalintamekanismi ei ole riittävä (eikä toisaalta välttämätön). Lisäksi on syytä joka tapauksessa kirjoittaa linkit, joiden kautta esimerkiksi suomenkielisestä versiosta pääsee ruotsinkieliseen ja kääntäen.

Tässä siis käsitellään sitä, miten erikielisiä sivuja "tarjoillaan" käyttäjille. Emme varsinaisesti käsittele kysymystä sivujen erikielisten versioiden tuottamisesta, mutta aiheesta on muutamia teknisiä kommentteja luvussa Huomautuksia.

Esimerkkinä monikielisestä sivustosta - joka muuten itse käsittelee myös sellaisten sivustojen tekemistä - voidaan mainita Alis Babel. Sen yleinen osoite on
http://babel.alis.com/
Jos selain tukee kielivalintamekanismia, kuten valtaosa selaimista nykyisin tukee, niin käytettäessä edellä olevaa osoitetta (vaikkapa linkkiä seuraamalla) käyttäjä saa luettavakseen englannin-, ranskan-, italian-, saksan-, espanjan-, ruotsin- tai portugalinkielisen version sen mukaan, mikä näistä kielistä on ensimmäisenä käyttäjän kielipreferensseissä. Jos esimerkiksi ruotsi on ensimmäisenä, niin käyttäjä saa sivun, jolle hän toki olisi voinut mennä myös sen omalla osoitteella
http://babel.alis.com/index.sv.html
(Huomaa, että selain ei näytä tätä osoitetta vaan yleisen osoitteen, jos sitä käytettiin sivulle menemiseksi.) Jos taas kielipreferensseissä ei ole mitään edellä mainituista kielistä (vaan esim. vain suomi), niin tarkoitus on, että hän saisi sivun, joka kertoo tilanteen ja tarjoaa valikon, joka luettelee vaihtoehdot. Tosin eräät selaimet antavat käyttäjälle jonkin vaihtoehdon melko mielivaltaisesti. Tämäkään ei ole kohtalokasta, jos vaihtoehto sisältää linkit muihin vaihtoehtoihin.

Seuraava luku: Miksi linkit?.


2002-12-21 Jukka Korpela