Sisällys Merkkilohkot Huomautuksia

Kirjoitusmerkkien suomenkielisiä nimiä

Tähän dokumenttiin koottu eri lähteistä kirjoitusmerkkien nimiä, joita voidaan pitää virallisina tai hyvin perusteltuina.

Merkin nimen käsite

Kirjoitusmerkin nimellä tarkoitetaan tässä sanaa tai sanaliittoa, jolla merkki voidaan yksilöidä, kun asia­yhteys tekee sel­väk­si, että viitataan merkkiin. Esi­mer­kik­si nimi naaras erottaa kirjoitus­merkin ♀ kaikista muista merkeistä. Tämä ei mer­kit­se, että siihen voitaisiin kaikissa teksti­yhteyksissä viitata tällä nimellä. Voi olla tarpeen käyttää pitempää ilmausta kuten naaraan merkki sen sel­ven­tä­mi­sek­si, että tar­koi­te­taan kirjoitus­merkkiä; esimerkiksi lause Piirrä naaras tulkittaisiin keho­tuk­sek­si piirtää naaras­puolisen olennon kuva.

Saattaisi olla aiheellista määritellä merkeille nimet kahteen erilaiseen käyttö­tarkoitukseen: 1) merkkien mai­nit­se­mi­seen lauseissa, esimerkiksi lisää A:n ja B:n väliin C, ja 2) merkkien luettelemiseen niin, että kunkin merkin nimi lausutaan omana kokonaisuutenaan eikä kuulu mihinkään lause­yhteyteen. Jälkimmäisen tyyppiset nimet voisivat usein olla paljon lyhyempiä, esimerkiksi nuoli alas eikä alas osoittava nuoli. Tässä esityksessä ei kui­ten­kaan ole pyritty sellaiseen, ja siksi osa nimistä on kompro­mis­seja.

Tässä on pyritty esittämään sellaiset merkkien nimet, joita voisi käyttää, kun esitetään merkki­jono merkki merkiltä lausumalla tai kirjoittamalla merkkien nimet, esimerkiksi KNP-949 = iso k iso n iso p viiva yhdeksän neljä yhdeksän. Lau­sut­taes­sa on tällöin kuitenkin kor­vat­ta­va erillisenä tai yhdys­sanan osa­na esiin­ty­vä kirjain nimellään, esimerkiksi k = koo, hattu-z = hattu-tseta.

Tekstin esittämisessä ääneen ei usein­kaan ole järkevää lausua merkkien ni­miä, vaan on parempi esittää ilmauksen mer­ki­tys. Esimerkiksi merkkijonon ”5 < 10” esit­tä­mi­nen sanoilla ”viisi pienemmyys­merkki yksi nolla” ei yleensä ole mie­le­käs­tä, vaan pitäisi sanoa ”viisi on pienempi kuin kymmenen”. Tämä kuitenkin vaatii merkki­jonon tulkintaa, tässä tapauksessa matemaattiseksi lausekkeeksi. Merkkien nimien käyttö ilmausten lukemisessa on vain erään­lainen hätä­keino, kun kehittyneempää tapaa ei voi käyttää, esimerkiksi kun ilmaukselle ei voida tunnistaa mitään tulkintaa.

Lähteet

Lähteinä on käytetty muun muassa seuraavia, vaikka tässä ei noudatetakaan niiden kaikkia kannanottoja:

CLDR
Common Locale Data Repository, erityisesti sen suomen kieltä koskevat määrittelyt.
UA
CLDR:n yhteyteen kuuluva Uralic Annotations, joka sisältää kirjoitus­merkkien nimiä eräillä uralilaisilla kielillä (unkari, suomi, viro). Käsittelee pääasiassa emojeja, joita ei tässä dokumentissa juurikaan tarkastella, mutta myös muita merkkejä.
EM
SFS:n suositus Eurooppalaisen merkistön merkkien suomenkieliset nimet (kattaa 1052 merkkiä; arkistoversio)
Kotus
Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) aineistot, etenkin Kielitoimiston ohjepankin osa Merkit, numerot ja lyhenteet. Siinä käytetyt merkkien nimet ovat yhden­mukai­sia standardin SFS 4175 (Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen) kanssa.
Mat.
Matemaattisten merkintöjen standardi SFS-ISO 80000-2:2009 (Luonnontieteissä ja tekniikassa käytettävät matemaattiset merkit ja tunnukset). Ks. Nykyajan kielenoppaan kohtaa Matemaattiset ja muut kaavat.
Näpp.
Näppäimistöstandardi SFS 5966:2019 (Näppäimistökaavio. Suomalais-ruotsalainen monikielinen näppäimistöasettelu). Ks. Suomalainen monikielinen näppäimistö.
MS
Microsoftin lokalisoinnit, joita on kuvattu sivustossa Microsoft language resources. Niitä on käytetty etenkin Office-ohjelmien kuten Wordin suomennoksissa.
U
Unicode-standardi, erityisesti ne siinä olevat kommentit, joilla on merkitystä nimeämisen kannalta.

Merkkien nimien taulukko

Taulukon järjestys on merkkien Unicode-koodinumeroiden mukainen; tämän takia se noudattaa aakkosjärjestystä vain osittain, ja esimerkiksi latinalaisen aakkosten kirjaimia on eri lohkoissa.

Taulukon rivien rakenne on sarakkeittain seuraava:

  1. Merkin koodipositio eli merkkipaikka Unicodessa heksadesimaalisena.
  2. Itse merkki isokokoisena, sikäli kuin käytössä olevat fontit sisältävät sen. pystyvät sen esittämiseen; muutoin näkyy yleensä jokin selaimen käyttämä tapa ilmaista, ettei merkkiä voi esittää, kuten tällainen: ΀. Kohta on tyhjä, jos merkillä ei ole näkyvää asua, vaan se on ohjaus­merkki.
  3. Merkin nimiä ja tunnuksia eri riveillä seuraavasti:

Taulukon jälkeen on huomautuksia, joissa muun muassa selitetään nimien valintoja ja vaihtoehtoja.

Taulukossa on väliotsikoita, jotka jaottelevat merkit Unicode-standardissa lohkoihin (blocks). Lohkoista mainitaan sekä suomen- että englanninkielinen nimi. Lisäksi mainitaan lohkon merkkipaikka-alue (koodi­numeroiden vaihtelu­väli).

Koodi Merkki Nimi, tunnusmainen nimi ja Unicode-tunnus Huomautuksia
Latinalainen perusosa Basic Latin (0000–007F)
0000 
nul-merkki
 
U: NULL (NUL). MS: tyhjä merkki. Kontrollimerkki.
0001 
control-A
 
U: START OF HEADING (SOH).
0008 
control-H
 
U: BACKSPACE (BS). MS: askel­palautin (näppäin).
0009 
sarkainmerkki
 
U: CHARACTER TABULATION (HT, TAB). MS. Myös: tab.
000A 
linefeed
 
U: END OF LINE (EOF, LF, NL). MS: LF t. rivin­vaihto. Usein rivinloppu tai ‑vaihto.
000B 
pystysarkain
 
U: LINE TABULATION, vertical tabulation (VT).
000C 
sivunvainto
 
U: FORM FEED (FF). MS: sivunvaihto.
000D 
return-merkki
 
U: CARRIAGE RETURN (CR). MS: CR t. rivin­vaihto. Usein rivinloppu tai ‑vaihto.
0020 
väli; välilyönti
VÄLILYÖNTI
SPACE
 
0021!
huutomerkki
HUUTOMERKKI
EXCLAMATION MARK
UA: huudahdus
0022"
pysty lainausmerkki
LAINAUSMERKKI
QUOTATION MARK
Myös: konelainausmerkki, Ascii-lainausmerkki, suora lainausmerkki
0023#
ristikko; ristikkomerkki
RISTIKKOMERKKI
NUMBER SIGN
EM: ”myös: RUUTU”. Arkikielessä usein ”risuaita”.
0024$
dollari; dollarimerkki
DOLLARIN MERKKI
DOLLAR SIGN
UA: dollari.
0025%
prosentti; prosenttimerkki
PROSENTTIMERKKI
PERCENT SIGN
 
0026&
et; et-merkki
ET-MERKKI
AMPERSAND
 
0027'
pysty heittomerkki
HEITTOMERKKI
APOSTROPHE
UA: koneheittomerkki. Myös: Ascii-heittomerkki
0028(
alkusulku; alkukaarisulku
VASEN KAARISULJE
LEFT PARENTHESIS
 
0029)
loppusulku; loppukaarisulku
OIKEA KAARISULJE
RIGHT PARENTHESIS
 
002A*
asteriski
ASTERISKI
ASTERISK
EM: ”myös: TÄHTI”. Kotus: asteriski eli tähti­merkki.
002B+
plus; plusmerkki
PLUSMERKKI
PLUS SIGN
UA: plus.
002C,
pilkku
PILKKU
COMMA
 
002D-
viiva; Ascii-yhdysmerkki
TAVUVIIVA-MIINUSMERKKI
HYPHEN-MINUS
EM: ”yleisk. YHDYSMERKKI”. Kotus: yhdysmerkki. UA: miinusviiva. Eri kuin Unicode-yhdys­merkki U+2010.
002E.
piste
PISTE
FULL STOP
 
002F/
vinoviiva
VINOVIIVA
SOLIDUS
UA: kauttaviiva.
00300
nolla; numero nolla
NUMERO NOLLA
DIGIT ZERO
 
00311
yksi; ykkönen
NUMERO YKSI
DIGIT ONE
 
00322
kaksi; kakkonen
NUMERO KAKSI
DIGIT TWO
 
00333
kolme; kolmonen
NUMERO KOLME
DIGIT THREE
 
00344
neljä; nelonen
NUMERO NELJÄ
DIGIT FOUR
 
00355
viisi; viitonen
NUMERO VIISI
DIGIT FIVE
 
00366
kuusi; kuutonen
NUMERO KUUSI
DIGIT SIX
 
00377
seitsemän; seitsemäinen
NUMERO SEITSEMÄN
DIGIT SEVEN
Arkikielessä: seiska.
00388
kahdeksan; kahdeksikko
NUMERO KAHDEKSAN
DIGIT EIGHT
 
00399
yhdeksän; yhdeksikkö
NUMERO YHDEKSÄN
DIGIT NINE
 
003A:
kaksoispiste
KAKSOISPISTE
COLON
 
003B;
puolipiste
PUOLIPISTE
SEMICOLON
 
003C<
pienemmyysmerkki
PIENEMPI KUIN -MERKKI
LESS-THAN SIGN
UA: pienempi kuin.
003D=
yhtäläisyysmerkki
YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
EQUALS SIGN
EM: ”myös: YHTÄSUURUUSMERKKI”. Arkikielessä: yhtä kuin. UA: yhtä suuri kuin.
003E>
suuremmuusmerkki
SUUREMPI KUIN -MERKKI
GREATER-THAN SIGN
UE: suurempi kuin.
003F?
kysymysmerkki
KYSYMYSMERKKI
QUESTION MARK
UA: kysymys
0040@
ät; ät-merkki
ÄT-MERKKI
COMMERCIAL AT
0041A
iso a
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A
LATIN CAPITAL LETTER A
EM: ”yleisk. ISO A”
0042B
iso b
LATINALAINEN SUURAAKKONEN B
LATIN CAPITAL LETTER B
EM: ”yleisk. ISO B”
0043C
iso c
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C
LATIN CAPITAL LETTER C
EM: ”yleisk. ISO C”
0044D
iso d
LATINALAINEN SUURAAKKONEN D
LATIN CAPITAL LETTER D
EM: ”yleisk. ISO D”
0045E
iso e
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E
LATIN CAPITAL LETTER E
EM: ”yleisk. ISO E”
0046F
iso f
LATINALAINEN SUURAAKKONEN F
LATIN CAPITAL LETTER F
EM: ”yleisk. ISO F”
0047G
iso g
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G
LATIN CAPITAL LETTER G
EM: ”yleisk. ISO G”
0048H
iso h
LATINALAINEN SUURAAKKONEN H
LATIN CAPITAL LETTER H
EM: ”yleisk. ISO H”
0049I
iso i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I
LATIN CAPITAL LETTER I
EM: ”yleisk. ISO I”
004AJ
iso j
LATINALAINEN SUURAAKKONEN J
LATIN CAPITAL LETTER J
EM: ”yleisk. ISO J”
004BK
iso k
LATINALAINEN SUURAAKKONEN K
LATIN CAPITAL LETTER K
EM: ”yleisk. ISO K”
004CL
iso l
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L
LATIN CAPITAL LETTER L
EM: ”yleisk. ISO L”
004DM
iso m
LATINALAINEN SUURAAKKONEN M
LATIN CAPITAL LETTER M
EM: ”yleisk. ISO M”
004EN
iso n
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N
LATIN CAPITAL LETTER N
EM: ”yleisk. ISO N”
004FO
iso o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O
LATIN CAPITAL LETTER O
EM: ”yleisk. ISO O”
0050P
iso p
LATINALAINEN SUURAAKKONEN P
LATIN CAPITAL LETTER P
EM: ”yleisk. ISO P”
0051Q
iso q
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Q
LATIN CAPITAL LETTER Q
EM: ”yleisk. ISO Q”
0052R
iso r
LATINALAINEN SUURAAKKONEN R
LATIN CAPITAL LETTER R
EM: ”yleisk. ISO R”
0053S
iso s
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S
LATIN CAPITAL LETTER S
EM: ”yleisk. ISO S”
0054T
iso t
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T
LATIN CAPITAL LETTER T
EM: ”yleisk. ISO T”
0055U
iso u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U
LATIN CAPITAL LETTER U
EM: ”yleisk. ISO U”
0056V
iso v
LATINALAINEN SUURAAKKONEN V
LATIN CAPITAL LETTER V
EM: ”yleisk. ISO V”
0057W
iso w
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W
LATIN CAPITAL LETTER W
EM: ”yleisk. ISO W”
0058X
iso x
LATINALAINEN SUURAAKKONEN X
LATIN CAPITAL LETTER X
EM: ”yleisk. ISO X”
0059Y
iso y
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y
LATIN CAPITAL LETTER Y
EM: ”yleisk. ISO Y”
005AZ
iso z
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Z
LATIN CAPITAL LETTER Z
EM: ”yleisk. ISO Z”
005B[
alkuhakasulku
VASEN HAKASULJE
LEFT SQUARE BRACKET
 
005C\
kenoviiva
KENOVIIVA
REVERSE SOLIDUS
 
005D]
loppuhakasulku
OIKEA HAKASULJE
RIGHT SQUARE BRACKET
 
005E^
sirkumfleksi; sirkumfleksimerkki
SIRKUMFLEKSI
CIRCUMFLEX ACCENT
 
005F_
alaviiva
ALAVIIVA
LOW LINE
 
0060`
gravis; gravismerkki
GRAVIS-KORKOMERKKI
GRAVE ACCENT
UA: graavis.
0061a
pieni a
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A
LATIN SMALL LETTER A
EM: ”yleisk. PIENI A”
0062b
pieni b
LATINALAINEN PIENAAKKONEN B
LATIN SMALL LETTER B
EM: ”yleisk. PIENI B”
0063c
pieni c
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C
LATIN SMALL LETTER C
EM: ”yleisk. PIENI C”
0064d
pieni d
LATINALAINEN PIENAAKKONEN D
LATIN SMALL LETTER D
EM: ”yleisk. PIENI D”
0065e
pieni e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E
LATIN SMALL LETTER E
EM: ”yleisk. PIENI E”
0066f
pieni f
LATINALAINEN PIENAAKKONEN F
LATIN SMALL LETTER F
EM: ”yleisk. PIENI F”
0067g
pieni g
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G
LATIN SMALL LETTER G
EM: ”yleisk. PIENI G”
0068h
pieni h
LATINALAINEN PIENAAKKONEN H
LATIN SMALL LETTER H
EM: ”yleisk. PIENI H”
0069i
pieni i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I
LATIN SMALL LETTER I
EM: ”yleisk. PIENI I”
006Aj
pieni j
LATINALAINEN PIENAAKKONEN J
LATIN SMALL LETTER J
EM: ”yleisk. PIENI J”
006Bk
pieni k
LATINALAINEN PIENAAKKONEN K
LATIN SMALL LETTER K
EM: ”yleisk. PIENI K”
006Cl
pieni l
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L
LATIN SMALL LETTER L
EM: ”yleisk. PIENI L”
006Dm
pieni m
LATINALAINEN PIENAAKKONEN M
LATIN SMALL LETTER M
EM: ”yleisk. PIENI M”
006En
pieni n
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N
LATIN SMALL LETTER N
EM: ”yleisk. PIENI N”
006Fo
pieni o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O
LATIN SMALL LETTER O
EM: ”yleisk. PIENI O”
0070p
pieni p
LATINALAINEN PIENAAKKONEN P
LATIN SMALL LETTER P
EM: ”yleisk. PIENI P”
0071q
pieni q
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Q
LATIN SMALL LETTER Q
EM: ”yleisk. PIENI Q”
0072r
pieni r
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R
LATIN SMALL LETTER R
EM: ”yleisk. PIENI R”
0073s
pieni s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S
LATIN SMALL LETTER S
EM: ”yleisk. PIENI S”
0074t
pieni t
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T
LATIN SMALL LETTER T
EM: ”yleisk. PIENI T”
0075u
pieni u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U
LATIN SMALL LETTER U
EM: ”yleisk. PIENI U”
0076v
pieni v
LATINALAINEN PIENAAKKONEN V
LATIN SMALL LETTER V
EM: ”yleisk. PIENI V”
0077w
pieni w
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W
LATIN SMALL LETTER W
EM: ”yleisk. PIENI W”
0078x
pieni x
LATINALAINEN PIENAAKKONEN X
LATIN SMALL LETTER X
EM: ”yleisk. PIENI X”
0079y
pieni y
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y
LATIN SMALL LETTER Y
EM: ”yleisk. PIENI Y”
007Az
pieni z
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Z
LATIN SMALL LETTER Z
EM: ”yleisk. PIENI Z”
007B{
alkuaaltosulku
VASEN AALTOSULJE
LEFT CURLY BRACKET
 
007C|
pystyviiva
PYSTYVIIVA
VERTICAL LINE
 
007D}
loppuaaltosulku
OIKEA AALTOSULJE
RIGHT CURLY BRACKET
 
007E~
tilde; tildemerkki
TILDE
TILDE
EM: ”myös: AALTOVIIVA”.
007F 
del-merkki
 
Kontrollimerkki. U: DELETE (DEL). MS: DEL-näppäin (näppäimen nimi).
Latinalaisen merkistön täydennys Latin-1:ksi Latin-1 Supplement (0080–00FF)
0085 
NEL-merkki
 
Kontrollimerkki. U: NEXT LINE (NEL). Peräisin EBCDICistä; Unicodessa yhteen­sopivuus­syistä.
00A0 
sitova väli
YHDISTÄVÄ VÄLILYÖNTI
NO-BREAK SPACE
 
00A1¡
ylösalainen huutomerkki
YLÖSALAINEN HUUTOMERKKI
INVERTED EXCLAMATION MARK
UA: käänteinen huutomerkki
00A2¢
sentti; sentin merkki
SENTIN MERKKI
CENT SIGN
UA: sentti.
00A3£
punta; punnan merkki
PUNNAN MERKKI
POUND SIGN
UA: punta
00A4¤
valuuttamerkki
VALUUTTAMERKKI
CURRENCY SIGN
 
00A5¥
jeni; jenimerkki
JENIN MERKKI
YEN SIGN
UA: jeni.
00A6¦
katkopystyviiva
KATKOPYSTYVIIVA
BROKEN BAR
 
00A7§
pykälä; pykälämerkki
PYKÄLÄMERKKI
SECTION SIGN
 
00A8¨
treema; treemamerkki
TREEMA
DIAERESIS
EM: ”myös: Ä:N PISTEET”
00A9©
tekijänoikeusmerkki
TEKIJÄNOIKEUSMERKKI
COPYRIGHT SIGN
 
00AAª
feminiinisen järjestysluvun merkki
FEMINIINISEN JÄRJESTYSLUVUN MERKKI
FEMININE ORDINAL INDICATOR
 
00AB«
vasemmalle osoittava kulmalainausmerkki
VASEMMALLE OSOITTAVA KAKSINKERTAINEN KULMALAINAUSMERKKI
LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
Merkki ei ole suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukainen. UA: vasen kulmalainausmerkki.
00AC¬
negaatio; negaatiomerkki
NEGAATION MERKKI
NOT SIGN
MS: ei-merkki. UA: negaatio.
00AD­
pehmeä tavuviiva
PEHMEÄ TAVUVIIVA
SOFT HYPHEN
LibreOffice: ehdollinen yhdys­merkki.
00AE®
rekisteröity tavaramerkki; rekisteröidyn tavaramerkin merkki
REKISTERÖIDYN TAVARAMERKIN MERKKI
REGISTERED SIGN
Kotus: rekisteröidyn tavara­merkin symboli. UA: rekisteröity-merkki.
00AF¯
pituusmerkki
PITUUSMERKKI
MACRON
 
00B0°
aste; astemerkki
ASTEEN MERKKI
DEGREE SIGN
MS: astetta. UA: aste.
00B1±
plus-miinus; plus-miinus-merkki
PLUS-MIINUS-MERKKI
PLUS-MINUS SIGN
MS: plusmiinus. Kotus: plus-miinusmerkki.
00B2²
yläindeksi kaksi
YLÄINDEKSI KAKSI
SUPERSCRIPT TWO
 
00B3³
yläindeksi kolme
YLÄINDEKSI KOLME
SUPERSCRIPT THREE
 
00B4´
akuutti; akuuttimerkki
AKUUTTI-KORKOMERKKI
ACUTE ACCENT
UA: akuutti.
00B5µ
mikro; mikromerkki
MIKRO-MERKKI
MICRO SIGN
UA: mikromerkki.
00B6
kappale; kappalemerkki
KAPPALEEN MERKKI
PILCROW SIGN
UA: kappalemerkki.
00B7·
rivinkeskinen piste
RIVINKESKINEN PISTE
MIDDLE DOT
 
00B8¸
sedilji; sediljimerkki
SEDILJI
CEDILLA
 
00B9¹
yläindeksi yksi
YLÄINDEKSI YKSI
SUPERSCRIPT ONE
 
00BAº
maskuliinisen järjestysluvun merkki
MASKULIINISEN JÄRJESTYSLUVUN MERKKI
MASCULINE ORDINAL INDICATOR
 
00BB»
kulmalainausmerkki; oikealle osoittava kulmalainausmerkki
OIKEALLE OSOITTAVA KAKSINKERTAINEN KULMALAINAUSMERKKI
RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
UA: oikea kulmalainausmerkki.
00BC¼
neljäsosa; neljäsosan merkki
NELJÄSOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION ONE QUARTER
 
00BD½
puoli; puolikkaan merkki
PUOLIKKAAN MERKKI
VULGAR FRACTION ONE HALF
 
00BE¾
kolme neljäsosaa; kolmen neljäsosan merkki
KOLMEN NELJÄSOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
 
00BF¿
ylösalainen kysymysmerkki
YLÖSALAINEN KYSYMYSMERKKI
INVERTED QUESTION MARK
UA: käänteinen kysymysmerkki
00C0À
iso gravis-a
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
 
00C1Á
iso akuutti-a
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
 
00C2Â
iso sirkumfleksi-a
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
 
00C3Ã
iso tilde-a
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
 
00C4Ä
iso ä
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
EM: ”yleisk. ISO Ä”
00C5Å
iso ruotsalainen o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
EM: ”yleisk. ISO RUOTSALAINEN O”
00C6Æ
iso ae-kirjain
LATINALAINEN SUURAAKKOSLIGATUURI AE
LATIN CAPITAL LETTER AE
EM: ”yleisk. ISO TANSKALAINEN Ä”
00C7Ç
iso sedilji-c
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
 
00C8È
iso gravis-w
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
 
00C9É
iso akuutti-e
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
 
00CAÊ
iso sirkumfleksi-e
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
 
00CBË
iso treema-e
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
 
00CCÌ
iso gravis-i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
 
00CDÍ
iso akuutti-i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
 
00CEÎ
iso sirkumfleksi-i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
 
00CFÏ
iso treema-i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
 
00D0Ð
iso eth; iso eth-kirjain
LATINALAINEN SUURAAKKONEN ETH
LATIN CAPITAL LETTER ETH
00D1Ñ
iso tilde-n
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
 
00D2Ò
iso gravis-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
 
00D3Ó
iso akuutti-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
 
00D4Ô
iso sirkumfleksi-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
 
00D5Õ
iso tilde-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
00D6Ö
iso ö
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
EM: ”yleisk. ISO Ö”
00D7×
kertomerkki
KERTOMERKKI
MULTIPLICATION SIGN
UA: kertolaskumerkki.
00D8Ø
iso poikkiviiva-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA VINOVIIVA YLI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
EM: ”yleisk. ISO TANSKALAINEN Ö”
00D9Ù
iso gravis-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
 
00DAÚ
iso akuutti-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
 
00DBÛ
iso sirkumfleksi-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
 
00DCÜ
iso treema-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
EM: ”yleisk. ISO SAKSALAINEN Y”
00DDÝ
iso akuutti-y
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
 
00DEÞ
iso thorn; iso thorn-kirjain
LATINALAINEN SUURAAKKONEN THORN
LATIN CAPITAL LETTER THORN
00DFß
saksalainen kaksois-s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN KAKSOIS-S
LATIN SMALL LETTER SHARP S
EM: ”yleisk. SAKSALAINEN KAKSOIS-S”
00E0à
pieni gravis-a
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
 
00E1á
pieni akuutti-a
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
 
00E2â
pieni sirkumfleksi-a
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
 
00E3ã
pieni tilde-a
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA TILDE
LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
 
00E4ä
pieni ä
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
EM: ”yleisk. PIENI Ä”
00E5å
pieni ruotsalainen o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
EM: ”yleisk. PIENI RUOTSALAINEN O”
00E6æ
pieni ae-kirjain
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI AE
LATIN SMALL LETTER AE
EM: ”yleisk. PIENI TANSKALAINEN Ä”
00E7ç
pieni sedilji-c
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
 
00E8è
pieni gravis-e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
 
00E9é
pieni akuutti-e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
 
00EAê
pieni sirkumfleksi-e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
 
00EBë
pieni treema-e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
 
00ECì
pieni gravis-i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
 
00EDí
pieni akuutti-i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
 
00EEî
pieni sirkumfleksi-i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
 
00EFï
pieni treema-i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
 
00F0ð
pieni eth; pieni eth-kirjain
LATINALAINEN PIENAAKKONEN ETH
LATIN SMALL LETTER ETH
00F1ñ
pieni tilde-n
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JA TILDE
LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
 
00F2ò
pieni gravis-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
 
00F3ó
pieni akuutti-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER WITH ACUTE
 
00F4ô
pieni sirkumfleksi-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
 
00F5õ
pieni tilde-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA TILDE
LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
00F6ö
pieni ö
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
EM: ”yleisk. PIENI Ö”
00F7÷
obelus
JAKOMERKKI
DIVISION SIGN
Merkitys vaihtelee, ei välttämättä jako­lasku. UA: jakolaskumerkki.
00F8ø
pieni poikkiviiva-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA VINOVIIVA YLI
LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
EM: ”yleisk. PIENI TANSKALAINEN Ö”
00F9ù
pieni gravis-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
 
00FAú
pieni akuutti-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
 
00FBû
pieni sirkumfleksi-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
 
00FCü
pieni treema-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
EM: ”yleisk. PIENI SAKSALAINEN Y”
00FDý
pieni akuutti-y
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
 
00FEþ
pieni thorn; pieni thorn-kirjain
LATINALAINEN PIENAAKKONEN THORN
LATIN SMALL LETTER THORN
00FFÿ
pieni treema-y
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
 
Latinalaisen merkistön laajennusosa A Latin Extended-A (0100–017F)
0100Ā
iso pituusmerkki-a
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
 
0101ā
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA PITUUSMERKKI
pieni pituusmerkki-a
LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
 
0102Ă
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA LYHYYSMERKKI
iso lyhyysmerkki-a
LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
 
0103ă
pieni lyhyysmerkki-a
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
 
0104Ą
iso ogonek-a
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
 
0105ą
pieni ogonek-a
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
 
0106Ć
iso akuutti-c
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
 
0107ć
pieni akuutti-c
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
 
0108Ĉ
iso sirkumfleksi-c
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
 
0109ĉ
pieni sirkumfleksi-c
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
 
010AĊ
iso yläpiste-c
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
 
010Bċ
pieni yläpiste-c
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
 
010CČ
iso hattu-c
LATINALAINEN SUURAAKKONEN C JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
EM: ”yleisk. ISO HATTU-C”
010Dč
pieni hattu-c
LATINALAINEN PIENAAKKONEN C JA HATTU
LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
EM: ”yleisk. PIENI HATTU-C”
010EĎ
iso hattu-d
LATINALAINEN SUURAAKKONEN D JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
 
010Fď
pieni hattu-d
LATINALAINEN PIENAAKKONEN D JA HATTU
LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
Tässä kirjaimessa tarke on yleensä heitto­merkin näköinen.
0110Đ
iso poikkiviiva-d
LATINALAINEN SUURAAKKONEN D JA POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
0111đ
pieni poikkiviiva-d
LATINALAINEN PIENAAKKONEN D JA POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
0112Ē
iso pituusmerkki-e
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
 
0113ē
pieni pituusmerkki-e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
 
0114Ĕ
iso lyhyysmerkki-e
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE
 
0115ĕ
pieni lyhyysmerkki-e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE
 
0116Ė
iso yläpiste-e
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
 
0117ė
pieni yläpiste-e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
 
0118Ę
iso ogonek-e
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
 
0119ę
pieni ogonek-e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
 
011AĚ
iso hattu-e
LATINALAINEN SUURAAKKONEN E JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
 
011Bě
pieni hattu-e
LATINALAINEN PIENAAKKONEN E JA HATTU
LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
 
011CĜ
iso sirkumfleksi-g
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
 
011Dĝ
pieni sirkumfleksi-g
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
 
011EĞ
iso lyhyysmerkki-g
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
 
011Fğ
pieni lyhyysmerkki-g
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
 
0120Ġ
iso yläpiste-g
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
 
0121ġ
pieni lyhyysmerkki-g
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
 
0122Ģ
iso sedilji-g
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
 
0123ģ
pieni sedilji-g
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
 
0124Ĥ
iso sirkumfleksi-h
LATINALAINEN SUURAAKKONEN H JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
 
0125ĥ
pieni sirkumfleksi-h
LATINALAINEN PIENAAKKONEN H JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
 
0126Ħ
iso poikkiviiva-h
LATINALAINEN SUURAAKKONEN H JA POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE
 
0127ħ
pieni poikkiviiva-h
LATINALAINEN PIENAAKKONEN H JA POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
 
0128Ĩ
iso tilde-i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
 
0129ĩ
pieni tilde-i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA TILDE
LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
 
012AĪ
iso pituusmerkki-i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
 
012Bī
pieni pituusmerkki-i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
 
012CĬ
iso lyhyysmerkki-i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE
 
012Dĭ
pieni lyhyysmerkki-i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE
 
012EĮ
iso ogonek-i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
 
012Fį
pieni ogonek-i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN I JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
 
0130İ
iso yläpiste-i
LATINALAINEN SUURAAKKONEN I JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE
 
0131ı
pieni pisteetön i
LATINALAINEN PIENAAKKONEN PISTEETÖN I
LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
 
0132IJ
iso ij-kirjain
LATINALAINEN SUURAAKKOSLIGATUURI IJ
LATIN CAPITAL LIGATURE IJ
 
0133ij
pieni ij-kirjain
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI IJ
LATIN SMALL LIGATURE IJ
 
0134Ĵ
iso sirkumfleksi-j
LATINALAINEN SUURAAKKONEN J JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
 
0135ĵ
pieni sirkumfleksi-j
LATINALAINEN PIENAAKKONEN J JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
 
0136Ķ
iso sedilji-k
LATINALAINEN SUURAAKKONEN K JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
 
0137ķ
pieni sedilji-k
LATINALAINEN PIENAAKKONEN K JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
 
0138ĸ
kraa; kraa-kirjain
LATINALAINEN PIENAAKKONEN KRA
LATIN SMALL LETTER KRA
0139Ĺ 
iso akuutti-l
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
 
013Aĺ
pieni akuutti-l
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
 
013BĻ
iso sedilji-l
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
 
013Cļ
pieni sedilji-l
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
 
013DĽ
iso hattu-l
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
Tässä kirjaimessa tarke on usein heittomerkin näköinen.
013Eľ
pieni hattu-l
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA HATTU
LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
Tässä kirjaimessa tarke on usein heittomerkin näköinen.
013FĿ
iso l ja rivinkeskinen piste
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA PISTE KESKELLÄ
LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
 
0140ŀ
pieni l ja rivinkeskinen piste
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA PISTE KESKELLÄ
LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
 
0141Ł
iso poikkiviiva-l
LATINALAINEN SUURAAKKONEN L JA VINO POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
0142ł
pieni poikkiviiva-l
LATINALAINEN PIENAAKKONEN L JA VINO POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
0143Ń
iso akuutti-n
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
 
0144ń
pieni akuutti-n
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
 
0145Ņ
iso sedilji-n
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
 
0146ņ
pieni sedilji-n
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
 
0147Ň
iso hattu-n
LATINALAINEN SUURAAKKONEN N JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
 
0148ň
pieni hattu-n
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JA HATTU
LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
 
0149ʼn
heittomerkin edeltämä pieni n
LATINALAINEN PIENAAKKONEN N JOTA EDELTÄÄ HEITTOMERKKI
LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE
 
014AŊ
iso äng; iso äng-kirjain
LATINALAINEN SUURAAKKONEN ÄNG
LATIN CAPITAL LETTER ENG
014Bŋ
LATINALAINEN PIENAAKKONEN ÄNG
pieni äng; pieni äng-kirjain
014CŌ
iso pituusmerkki-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
 
014Dō
pieni pituusmerkki-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
 
014EŎ
iso lyhyysmerkki-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE
 
014Fŏ
pieni lyhyysmerkki-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE
 
0150Ő
iso kaksoisakuutti-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA KAKSOISAKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
0151ő
iso kaksoisakuutti-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA KAKSOISAKUUTTI
LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
0152Œ
iso oe-kirjain
LATINALAINEN SUURAAKKOSLIGATUURI OE
LATIN CAPITAL LIGATURE OE
 
0153œ
pieni oe-kirjain
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI OE
LATIN SMALL LIGATURE OE
 
0154Ŕ
iso akuutti-r
LATINALAINEN SUURAAKKONEN R JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
 
0155ŕ
pieni akuutti-r
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
 
0156Ŗ
iso sedilji-r
LATINALAINEN SUURAAKKONEN R JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
 
0157ŗ
pieni sedilji-r
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
 
0158Ř
iso hattu-r
LATINALAINEN SUURAAKKONEN R JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
 
0159ř
pieni hattu-r
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R JA HATTU
LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
 
015AŚ
iso akuutti-s
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
 
015Bś
pieni akuutti-s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
 
015CŜ
iso sirkumfleksi-s
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
 
015Dŝ
pieni sirkumfleksi-s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
 
015EŞ
iso sedilji-s
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
 
015Fş
pieni sedilji-s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
 
0160Š
iso hattu-s
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
EM: ”yleisk. ISO HATTU-S”
0161š
pieni hattu-s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA HATTU
LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
EM: ”yleisk. PIENI HATTU-S”
0162Ţ
iso sedilji-t
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA SEDILJI
LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
 
0163ţ
pieni sedilji-t
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA SEDILJI
LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
 
0164Ť
iso hattu-t
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
 
0165ť
pieni hattu-t
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA HATTU
LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
Tässä kirjaimessa tarke on yleensö heittomerkin näköinen.
0166Ŧ
iso poikkiviiva-t
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
0167ŧ
pieni poikkiviiva-t
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
0168Ũ
iso tilde-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA TILDE
LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
 
0169ũ
pieni tilde-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA TILDE
LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
 
016AŪ
iso pituusmerkki-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
 
016Bū
pieni pituusmerkki-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
 
016CŬ
iso lyhyysmerkki-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA LYHYYSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE
 
016Dŭ
pieni lyhyysmerkki-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA LYHYYSMERKKI
LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
 
016EŮ
iso yläympyrä-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
 
016Fů
pieni yläympyrä-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
 
0170Ű
iso kaksoisakuutti-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA KAKSOISAKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
esim. unkarin kielessä
0171ű
pieni kaksoisakuutti-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA KAKSOISAKUUTTI
LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
esim. unkarin kielessä
0172Ų
iso ogonek-u
LATINALAINEN SUURAAKKONEN U JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
 
0173ų
pieni ogonek-u
LATINALAINEN PIENAAKKONEN U JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
 
0174Ŵ
iso sirkumfleksi-w
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
 
0175ŵ
pieni sirkumfleksi-w
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
 
0176Ŷ
iso sirkumfleksi-y
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y JA SIRKUMFLEKSI
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
 
0177ŷ
pieni sirkumfleksi-y
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y JA SIRKUMFLEKSI
LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
 
0178Ÿ
iso treema-y
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
 
0179Ź
iso akuutti-z
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Z JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
 
017Aź
pieni akuutti-z
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Z JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
 
017BŻ
iso yläpiste-z
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Z JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
 
017Cż
pieni yläpiste-z
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Z JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
 
017DŽ
iso hattu-z
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Z JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
EM: ”yleisk. ISO HATTU-Z”
017Ež
pieni hattu-z
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Z JA HATTU
LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
EM: ”yleisk. PIENI HATTU-Z”
017Fſ
pitkä s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN PITKÄ S
LATIN SMALL LETTER LONG S
Käytetty etenkin fraktuurassa, mutta myös muutoin.
Latinalaisen merkistön laajennusosa B Latin Extended-B (0180–024F)
018FƏ
iso švaa; iso švaa-kirjain
LATINALAINEN SUURAAKKONEN ŠVAA
LATIN CAPITAL LETTER SCHWA
Vrt. U+0259.
0192ƒ
koukku-f
LATINALAINEN PIENAAKKONEN F JOSSA KOUKKU
LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
EM: ”myös: GULDENIN MERKKI”. Eräänlainen kauno­kir­joitus-f, jota joskus käy­te­tään mm. funktion symbolina ja folder-sanan lyhenteenä.
01B7Ʒ
iso häntä-z
LATINALAINEN SUURAAKKONEN EZH
LATIN CAPITAL LETTER EZH
Ääntyy koltansaamessa [dz]. Vrt. U+0292.
01DEǞ
iso pituusmerkki-ä
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A SEKÄ TREEMA JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
Liivin kielessä. Ääntyy pitkänä ä:nä.
01DFǟ
pieni pituusmerkki-ä
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A SEKÄ TREEMA JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
Liivin kielessä. Ääntyy pitkänä ä:nä.
01E0Ǡ
iso yläpiste-pituusmerkki-a
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A SEKÄ YLÄPUOLINEN PISTE JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
 
01E1ǡ
pieni yläpiste-pituusmerkki-a
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A SEKÄ YLÄPUOLINEN PISTE JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
 
01E2Ǣ
iso pituusmerkki-ae
SUURAAKKOSLIGATUURI AE JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER AE WITH MACRON
 
01E3ǣ
pieni pituusmerkki-ae
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI AE JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON
 
01E4Ǥ
iso poikkiviiva-g
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA POIKKIVIIVA
LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE
esim. koltansaamessa
01E5ǥ
pieni poikkiviiva-g
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA POIKKIVIIVA
LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE
esim. koltansaamessa
01E6Ǧ
iso hattu-g
LATINALAINEN SUURAAKKONEN G JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON
01E7ǧ
pieni hattu-g
LATINALAINEN PIENAAKKONEN G JA HATTU
LATIN SMALL LETTER G WITH CARON
01E8Ǩ
iso hattu-k
LATINALAINEN SUURAAKKONEN K JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON
01E9ǩ
pieni hattu-k
LATINALAINEN PIENAAKKONEN K JA HATTU
LATIN SMALL LETTER K WITH CARON
01EAǪ
iso ogonek-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O JA OGONEK
LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK
 
01EBǫ
pieni ogonek-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O JA OGONEK
LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK
 
01ECǬ
iso ogonek-pituusmerkki-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O SEKÄ OGONEK JA PITUUSMERKKI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
 
01EDǭ
pieni ogonek-pituusmerkki-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O SEKÄ OGONEK JA PITUUSMERKKI
LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
 
01EEǮ
iso hatullinen häntä-z
LATINALAINEN SUURAAKKONEN EZH JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CARON
01EFǯ
pieni hatullinen häntä-z
LATINALAINEN PIENAAKKONEN EZH JA HATTU
LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON
01FAǺ
iso akuutillinen ruotsalainen o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN A SEKÄ YLÄPUOLINEN YMPYRÄ JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
 
01FBǻ
pieni akuutillinen iso ruotsalainen o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN A SEKÄ YLÄPUOLINEN YMPYRÄ JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
 
01FCǼ
iso akuutti-ae
LATINALAINEN SUURAAKKOSLIGATUURI AE JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER AE WITH ACUTE
 
01FDǽ
pieni akuutti-ae
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI AE JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE
 
01FEǾ
iso vinoviiva-akuutti-o
LATINALAINEN SUURAAKKONEN O SEKÄ VINOVIIVA YLI JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
 
01FFǿ
pieni vinoviiva-akuutti-o
LATINALAINEN PIENAAKKONEN O SEKÄ VINOVIIVA YLI JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE
 
0218Ș
iso alapilkku-s
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA ALAPUOLINEN PILKKU
LATIN CAPITAL LETTER S WITH COMMA BELOW
  
0219ș
pieni alapilkku-s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA ALAPUOLINEN PILKKU
LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW
  
021AȚ
iso alapilkku-t
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA ALAPUOLINEN PILKKU
LATIN CAPITAL LETTER T WITH COMMA BELOW
  
021Bț
pieni alapilkku-t
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA ALAPUOLINEN PILKKU
LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW
  
021EȞ
iso hattu-h
LATINALAINEN SUURAAKKONEN H JA HATTU
LATIN CAPITAL LETTER H WITH CARON
021Fȟ
iso hattu-h
LATINALAINEN PIENAAKKONEN H JA HATTU
LATIN SMALL LETTER H WITH CARON
IPA-täydennyksiä IPA Extensions (0250–02AF)
0250ɐ
ylösalainen a
LATIN SMALL LETTER TURNED A
IPA: väljää suppeampi keskivokaali
0251ɑ
latinalainen alfa
LATIN SMALL LETTER ALPHA
IPA: lavea väljä takavokaali (suomen a)
0254ɔ
pieni avoin o
LATIN SMALL LETTER OPEN O
Muodoltaan avoin, mutta lisäksi IPAssa ääntyy avoimempana kuin o.
0259ə
pieni švaa; pieni švaa-kirjain
LATINALAINEN PIENAAKKONEN ŠVAA
LATIN SMALL LETTER SCHWA
IPA: neutraali keskivokaali. Asu svaa ehkä nyky­normien mukainen
025Bɛ
pieni avoin e
LATIN SMALL LETTER OPEN E
IPA: lavea puoliväljä etuvokaali (”avoin e”)
0261ɡ
pieni kaunokirjoitus-g
LATIN SMALL LETTER SCRIPT G
IPA: soinnillinen velaarinen klusiili (g-äänne)
0271ɱ;
pieni koukullinen m
LATIN SMALL LETTER M WITH HOOK
U: voiced labiodental nasal.
027Cɼ
pitkäjalka-r
LATINALAINEN PIENAAKKONEN R JOLLA PITKÄ JALKA
LATIN SMALL LETTER R WITH LONG LEG
Ei enää IPAssa. Käytössä gaelin kielessä.
027Eɾ
ongenkoukku-r
LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK
IPAssa yksitäryinen r.
0289ʉ
poikkiviiva-u
LATIN SMALL LETTER U BAR
IPAssa pyöreä suppea keski­vokaali
0292ʒ
pieni häntä-z
LATINALAINEN PIENAAKKONEN EZH
LATIN SMALL LETTER EZH
IPA: soinnillinen postalveolaarinen frikatiivi. Ääntyy koltan­saamessa [dz].
0294ʔ
glottaaliklusiili
LATIN LETTER GLOTTAL STOP
IPAssa glottaali­klusiilin merkki. Vrt. U+02C0.
Tarkekirjaimia (EM: Tarkkeenomaisia erillisiä merkkejä) Spacing Modifier Letters (02B0–02FF)
02B0ʰ
yläindeksi-h
MODIFIER LETTER SMALL H
U: aspiration.
02B9ʹ
priimikirjain
MODIFIER LETTER PRIME
Mm. translitteraatioissa.
02BAʺ
kaksoispriimikirjain
MODIFIER LETTER DOUBLE PRIME
Mm. translitteraatioissa.
02BBʻ
käänteispilkkukirjain
TARKKEENOMAINEN YLÖSALAINEN PILKKU
MODIFIER LETTER TURNED COMMA
  
02BCʼ
heittomerkkikirjain
TARKKEENOMAINEN HEITTOMERKKI
MODIFIER LETTER APOSTROPHE
  
02BDʽ
peilikuvapilkkukirjain
TARKKEENOMAINEN PEILIKUVAPILKKU
MODIFIER LETTER REVERSED COMMA
  
02C0ˀ
glottaaliklusiili-tarkekirjain
MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP
SUTissa. Vrt. U+0294.
02C6ˆ
sirkumfleksikirjain
TARKKEENOMAINEN SIRKUMFLEKSI
MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
Vrt. sirkumfleksi U+005E.
02C7ˇ
hattu
HATTU
CARON
EM: ”myös: YLÖSALAINEN SIRKUMFLEKSI”
02C8ˈ
pystyviivakirjain
MODIFIER LETTER VERTICAL LINE
IPAssa (ja Isossa suomen kieli­opissa) pää­painon merkki.
02C9ˉ
pituusmerkkikirjain
TARKKEENOMAINEN PITUUSMERKKI
MODIFIER LETTER MACRON
Vrt. pituusmerkki U+00AF.
02CCˌ
alapystyviivakirjain
MODIFIER LETTER LOW VERTICAL LINE
IPAssa sivupainon merkki.
02D0ː
kolmiokaksoispiste
modifier letter triangular colon
Pituusmerkki IPAssa
02D8˘
lyhyysmerkki
LYHYYSMERKKI
BREVE
 
02D9˙
yläpiste
YLÄPUOLINEN PISTE
DOT ABOVE
 
02DA˚
yläympyrä
YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
RING ABOVE
 
02DB˛
ogonek
OGONEK
OGONEK
02DC˜
pieni tilde
PIENI TILDE
SMALL TILDE
EM: ”myös: PIENI AALTOVIIVA”
02DD˝
kaksoisakuutti
KAKSOISAKUUTTI-KORKOMERKKI
DOUBLE ACUTE ACCENT
02EEˮ
kaksoisheittomerkkikirjain
TARKKEENOMAINEN KAKSOISHEITTOMERKKI
MODIFIER LETTER DOUBLE APOSTROPHE
  
02FD˽
hyllytarkekirjain; hylly
MODIFIER LETTER SHELF
SUT
02FE˾
avoin hyllytarkekirjain; avoin hylly
MODIFIER LETTER OPEN SHELF
SUT
Yhdistyviä tarkkeita Combining Diacritical Marks (0300–036F)
0300̀
yhdistyvä gravis
YHDISTYVÄ TARKE: GRAVIS-KORKOMERKKI
COMBINING GRAVE ACCENT
Näpp.
0301́
yhdistyvä akuutti
YHDISTYVÄ TARKE: AKUUTTI-KORKOMERKKI
COMBINING ACUTE ACCENT
Näpp.
0302̂
yhdistyvä sirkumfleksi
YHDISTYVÄ TARKE: SIRKUMFLEKSI
COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT
Näpp.
0303̃
yhdistyvä tilde
YHDISTYVÄ TARKE: TILDE
COMBINING TILDE
Näpp.
0304̄
yhdistyvä pituusmerkki
YHDISTYVÄ TARKE: PITUUSMERKKI
COMBINING MACRON
Näpp.
0305̅
yhdistyvä yläviiva
COMBINING OVERLINE
0306̆
yhdistyvä lyhyysmerkki
YHDISTYVÄ TARKE: LYHYYSMERKKI
COMBINING BREVE
Näpp.
0307̇
yhdistyvä yläpiste
YHDISTYVÄ TARKE: YLÄPUOLINEN PISTE
COMBINING DOT ABOVE
Näpp.
0309̉
yhdistyvä yläkoukku
YHDISTYVÄ TARKE: YLÄPUOLINEN KOUKKU
COMBINING HOOK ABOVE
Näpp.
030Å
yhdistyvä yläympyrä
YHDISTYVÄ TARKE: YLÄPUOLINEN YMPYRÄ
COMBINING RING ABOVE
Näpp.
030B̋
yhdistyvä kaksoisakuutti
YHDISTYVÄ TARKE: KAKSOISAKUUTTI-KORKOMERKKI
COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
Näpp.
030Č
yhdistyvä hattu
YHDISTYVÄ TARKE: HATTU
COMBINING CARON
Näpp.
030D̍
yhdistyvä yläpuolinen pystyviiva
COMBINING VERTICAL LINE ABOVE
030E̎
yhdistyvä yläpuolinen kaksoispystyviiva
COMBINING DOUBLE VERTICAL LINE ABOVE
030F̏
yhdistyvä kaksoisgravis
COMBINING DOUBLE GRAVE ACCENT
0310̐
yhdistyvä candrabindu
COMBINING CANDRABINDU
0311̑
yhdistyvä ylösalainen lyhyysmerkki
COMBINING INVERTED BREVE
0312̒
yhdistyvä yläpuolinen ylösalainen pilkku
COMBINING TURNED COMMA ABOVE
0313̓
yhdistyvä yläoikealla oleva pilkku
COMBINING COMMA ABOVE RIGHT
0314̔
yhdistyvä yläpuolinen peilikuvapilkku
COMBINING REVERSED COMMA ABOVE
0315̕
yhdistyvä yläpilkku
COMBINING COMMA ABOVE
0316̖
yhdistyvä alapuolinen gravis
COMBINING GRAVE ACCENT BELOW
0317̗
yhdistyvä alapuolinen akuutti
COMBINING ACUTE ACCENT BELOW
0318̘
yhdistyvä alapuolinen vasemmalle osoittava nupi
COMBINING LEFT TACK BELOW
0319̙
yhdistyvä alapuolinen oikealle osoittava nupi
COMBINING RIGHT TACK BELOW
031A̚
yhdistyvä yläpuolinen vasen kulma
COMBINING LEFT ANGLE ABOVE
031B̛
yhdistyvä sarvi
YHDISTYVÄ TARKE: SARVI
COMBINING HORN
Näpp.
031C̜
yhdistyvä alapuolinen vasen ympyränkaari
COMBINING LEFT HALF RING BELOW
031D̝
yhdistyvä alapuolinen ylös osoittava nupi
COMBINING UP TACK BELOW
031E̞
yhdistyvä alapuolinen alas osoittava nupi
COMBINING DOWN TACK BELOW
031F̟
yhdistyvä alapuolinen plusmerkki
COMBINING PLUS SIGN BELOW
0320̠
yhdistyvä alapuolinen miinusmerkki
COMBINING MINUS SIGN BELOW
0321̡
yhdistyvä alapuolinen palataalisuuskoukku
COMBINING PALATALIZED HOOK BELOW
0322̢
yhdistyvä alapuolinen retrofleksisuuskoukku
COMBINING RETROFLEX HOOK BELOW
0323̣
yhdistyvä alapiste
YHDISTYVÄ TARKE: ALAPUOLINEN PISTE
COMBINING DOT BELOW
Näpp.
0324̤
yhdistyvä alatreema
COMBINING DIAERESIS BELOW
0325̥
yhdistyvä alaympyrä
COMBINING RING BELOW
0326̦
yhdistyvä alapilkku
COMBINING COMMA BELOW
0327̧
yhdistyvä sedilji
YHDISTYVÄ TARKE: SEDILJI
COMBINING CEDILLA
Näpp.
0328̨
yhdistyvä ogonek
YHDISTYVÄ TARKE: OGONEK
COMBINING OGONEK
Näpp.
0329̩
yhdistyvä alapuolinen pystyviiva
COMBINING VERTICAL LINE BELOW
032A̪
yhdistyvä alapuolinen silta
COMBINING BREVE BELOW
032B̬
yhdistyvä alapuolinen ylösalainen kaksoiskaari
COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH BELOW
032C̬
yhdistyvä alapuolinen hattu
COMBINING CARON BELOW
032Ḓ
yhdistyvä alapuolinen sirkumfleksi
COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT BELOW
032E̮
yhdistyvä alapuolinen lyhyysmerkki
COMBINING BREVE BELOW
032F̯
yhdistyvä alapuolinen ylösalainen lyhyysmerkki
COMBINING INVERTED BREVE BELOW
0330̰
yhdistyvä alatilde
COMBINING TILDE BELOW
0331̱
yhdistyvä alapuolinen pituusmerkki
COMBINING MACRON BELOW
0332̲
yhdistyvä alaviiva
COMBINING LOW LINE
0333̳
yhdistyvä kaksoisalaviiva
COMBINING DOUBLE LOW LINE
0338̸
yhdistyvä yliviivauspoikkiviiva
COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY
Kreikkalaisia ja koptilaisia merkkejä Greek and Coptic (0370–03FF)
0374ʹ
kreikkalainen lukusanamerkki
KREIKKALAINEN LUKUSANAN MERKKI
GREEK NUMERAL SIGN
Ilmaisee, että kirjaimia käytetään tarkoittamaan lukuja.
0375͵
kreikkalainen alempi lukusanamerkki
KREIKKALAINEN ALEMPI LUKUSANAN MERKKI
GREEK LOWER NUMERAL SIGN
Ilmaisee, että kirjaimia käytetään tarkoittamaan lukuja.
037Aͺ
iota subscriptum
KREIKKALAINEN SUBSCRIPTUM
GREEK YPOGEGRAMMENI
Suomessa latinan­kieli­nen nimi. EM: ”myös: YPOGEGRAMMENI”.
037E;
kreikkalainen kysymysmerkki
KREIKKALAINEN KYSYMYSMERKKI
GREEK QUESTION MARK
 
0384΄
kreikkalainen akuutti
KREIKKALAINEN PAINOMERKKI
GREEK TONOS
Kanonisesti ekvivalentti akuutin kanssa. EM: ”myös: TONOS”
0385΅
kreikkalainen treema-akuutti
KREIKKALAINEN TREEMA JA PAINOMERKKI
GREEK DIALYTIKA TONOS
EM: ”myös: DIALYTIKA JA TONOS”.
0386Ά
iso akuutti-alfa
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
 
0387·
ano teleia
KREIKKALAINEN PUOLIPISTE
GREEK ANO TELEIA
Puoli­pisteen ja kaksois­pisteen vastine. EM: ”myös: ANO TELEIA”. MS: kreikan ano teleia.
0388Έ
iso akuutti-epsilon
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
 
0389Ή
iso akuutti-eeta
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
 
038AΊ
iso akuutti-ioota
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
 
038CΌ
iso akuutti-omikron
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
 
038EΎ
iso akuutti-ypsilon
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
 
038FΏ
iso akuutti-oomega
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA JA PAINOMERKKI
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
 
0390ΐ
iso treema-akuutti-ioota
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA SEKÄ TREEMA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
 
0391Α
iso alfa
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ALFA
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
EM: ”yleisk. ISO ALFA”
0392Β
iso beeta
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN BEETA
GREEK CAPITAL LETTER BETA
EM: ”yleisk. ISO BEETA”
0393Γ
iso gamma
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN GAMMA
GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
EM: ”yleisk. ISO GAMMA”
0394Δ
iso delta
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN DELTA
GREEK CAPITAL LETTER DELTA
EM: ”yleisk. ISO DELTA”
0395Ε
iso epsilon
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EPSILON
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
EM: ”yleisk. ISO EPSILON”
0396Ζ
iso zeeta
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN ZEETA
GREEK CAPITAL LETTER ZETA
EM: ”yleisk. ISO ZEETA”
0397Η
iso eeta
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN EETA
GREEK CAPITAL LETTER ETA
EM: ”yleisk. ISO EETA”
0398Θ
iso theeta
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN THEETA
GREEK CAPITAL LETTER THETA
EM: ”yleisk. ISO THEETA”
0399Ι
iso ioota
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA
GREEK CAPITAL LETTER IOTA
EM: ”yleisk. ISO IOOTA”
039AΚ
iso kappa
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN KAPPA
GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
EM: ”yleisk. ISO KAPPA”
039BΛ
iso lambda
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN LAMBDA
GREEK CAPITAL LETTER LAMBDA
EM: ”yleisk. ISO LAMBDA”
039CΜ
iso myy
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN MYY
GREEK CAPITAL LETTER MU
EM: ”yleisk. ISO MYY”
039DΝ
iso nyy
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN NYY
GREEK CAPITAL LETTER NU
EM: ”yleisk. ISO NYY”
039EΞ
iso ksii
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN KSII
GREEK CAPITAL LETTER XI
EM: ”yleisk. ISO KSII”
039FΟ
iso omikron
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OMIKRON
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
EM: ”yleisk. ISO OMIKRON”
03A0Π
iso pii
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN PII
GREEK CAPITAL LETTER PI
EM: ”yleisk. ISO PII”
03A1Ρ
iso rhoo
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN RHOO
GREEK CAPITAL LETTER RHO
EM: ”yleisk. ISO RHOO”
03A3Σ
iso sigma
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN SIGMA
GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
EM: ”yleisk. ISO SIGMA”
03A4Τ
iso tau
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN TAU
GREEK CAPITAL LETTER TAU
EM: ”yleisk. ISO TAU”
03A5Υ
iso ypsilon
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
EM: ”yleisk. ISO YPSILON”
03A6Φ
iso fii
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN FII
GREEK CAPITAL LETTER PHI
EM: ”yleisk. ISO FII”
03A7Χ
iso khii
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN KHII
GREEK CAPITAL LETTER CHI
EM: ”yleisk. ISO KHII”
03A8Ψ
iso psii
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN PSII
GREEK CAPITAL LETTER PSI
EM: ”yleisk. ISO PSII”
03A9Ω
iso oomega
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN OOMEGA
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
EM: ”yleisk. ISO OOMEGA”
03AAΪ
iso treema-ioota
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN IOOTA JA TREEMA
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
 
03ABΫ
iso treema-ypsilon
KREIKKALAINEN SUURAAKKONEN YPSILON JA TREEMA
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
 
03ACά
pieni akuutti-alfa
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
 
03ADέ
pieni akuutti-epsílon
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
 
03AEή
pieni akuutti-eeta
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
 
03AFί
pieni akuutti-ioota
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
 
03B0ΰ
pieni treema-akuutti-ypsílon
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON SEKÄ TREEMA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
 
03B1α
pieni alfa
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ALFA
GREEK SMALL LETTER ALPHA
EM: ”yleisk. PIENI ALFA”
03B2β
pieni beeta
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN BEETA
GREEK SMALL LETTER BETA
EM: ”yleisk. PIENI BEETA”
03B3γ
pieni gamma
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN GAMMA
GREEK SMALL LETTER GAMMA
EM: ”yleisk. PIENI GAMMA”
03B4δ
pieni delta
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN DELTA
GREEK SMALL LETTER DELTA
EM: ”yleisk. PIENI DELTA”
03B5ε
pieni epsilon
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EPSILON
GREEK SMALL LETTER EPSILON
EM: ”yleisk. PIENI EPSILON”
03B6ζ
pieni zeeta
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN ZEETA
GREEK SMALL LETTER ZETA
EM: ”yleisk. PIENI ZEETA”
03B7η
pieni eeta
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN EETA
GREEK SMALL LETTER ETA
EM: ”yleisk. PIENI EETA”
03B8θ
pieni theeta
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN THEETA
GREEK SMALL LETTER THETA
EM: ”yleisk. PIENI THEETA”
03B9ι
pieni ioota
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA
GREEK SMALL LETTER IOTA
EM: ”yleisk. PIENI IOOTA”
03BAκ
pieni kappa
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN KAPPA
GREEK SMALL LETTER KAPPA
EM: ”yleisk. PIENI KAPPA”
03BBλ
pieni lambda
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN LAMBDA
GREEK SMALL LETTER LAMBDA
EM: ”yleisk. PIENI LAMBDA”
03BCμ
pieni myy
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN MYY
GREEK SMALL LETTER MU
EM: ”yleisk. PIENI MYY”
03BDν
pieni nyy
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN NYY
GREEK SMALL LETTER NU
EM: ”yleisk. PIENI NYY”
03BEξ
pieni ksii
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN KSII
GREEK SMALL LETTER XI
EM: ”yleisk. PIENI KSII”
03BFο
pieni omikron
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON
GREEK SMALL LETTER OMICRON
EM: ”yleisk. PIENI OMIKRON”
03C0π
pieni pii
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN PII
GREEK SMALL LETTER PI
EM: ”yleisk. PIENI PII”
03C1ρ
pieni rhoo
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN RHOO
GREEK SMALL LETTER RHO
EM: ”yleisk. PIENI RHOO”
03C2ς
pieni sananloppuinen sigma
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN SANANLOPPUINEN SIGMA
GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
EM: ”yleisk. PIENI LOPPU-SIGMA”
03C3σ
pieni sigma
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN SIGMA
GREEK SMALL LETTER SIGMA
EM: ”yleisk. PIENI SIGMA”
03C4τ
pieni tau
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN TAU
GREEK SMALL LETTER TAU
EM: ”yleisk. PIENI TAU”
03C5υ
pieni ypsilon
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON
GREEK SMALL LETTER UPSILON
EM: ”yleisk. PIENI YPSILON”
03C6φ
pieni fii
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN FII
GREEK SMALL LETTER PHI
EM: ”yleisk. PIENI FII”
03C7χ
pieni khii
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN KHII
GREEK SMALL LETTER CHI
EM: ”yleisk. PIENI KHII”
03C8ψ
pieni psii
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN PSII
GREEK SMALL LETTER PSI
EM: ”yleisk. PIENI PSII”
03C9ω
pieni oomega
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA
GREEK SMALL LETTER OMEGA
EM: ”yleisk. PIENI OOMEGA”
03CAϊ
pieni treema-ioota
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN IOOTA JA TREEMA
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
 
03CBϋ
pieni treema-ypsilon
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA TREEMA
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
 
03CCό
pieni akuutti-omikron
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OMIKRON JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
 
03CDύ
pieni akuutti-ypsilon
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN YPSILON JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
 
03CEώ
pieni akuutti-oomega
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN OOMEGA JA PAINOMERKKI
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS
 
03D1ϑ
theeta-symboli
GREEK THETA SYMBOL
MS: theetan variantti. Käytössä erikois­symbolina.
03D7ϗ
kreikkalainen ja-merkki
KREIKKALAINEN KAI-MERKKI
GREEK KAI SYMBOL
Vastaa kreikan sanaa kai ’ja’.
03DAϚ
stigma; stigma-kirjain
KREIKKALAINEN AAKKONEN STIGMA
GREEK LETTER STIGMA
  
03DBϛ
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN STIGMA
GREEK SMALL LETTER STIGMA
  
03DCϜ
KREIKKALAINEN AAKKONEN DIGAMMA
iso digamma
GREEK LETTER DIGAMMA
Iso (uppercase) kirjain. Vrt. seuraavaan.
03DDϝ
pieni digamma
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN DIGAMMA
GREEK SMALL LETTER DIGAMMA
  
03DEϞ
iso koppa; iso koppa-kirjain
KREIKKALAINEN AAKKONEN KOPPA
GREEK LETTER KOPPA
Iso (uppercase) kirjain. Vrt. seuraavaan.
03DFϟ
pieni koppa; pieni koppa-kirjain
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN KOPPA
GREEK SMALL LETTER KOPPA
  
03E0Ϡ
iso sampi; iso sampi-kirjain
KREIKKALAINEN AAKKONEN SAMPI
GREEK LETTER SAMPI
Iso (uppercase) kirjain. Vrt. seuraavaan.
03E1ϡ
pieni sampi; pieni sampi-kirjain
KREIKKALAINEN PIENAAKKONEN SAMPI
GREEK SMALL LETTER SAMPI
  
03F5ϵ
epsilon-symboli
GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL
MS: epsilonin variantti. Käytössä erikois­symbolina.
Kyrillisiä merkkejä Cyrillic (0400–04FF)
0400Ѐ
iso kyrillinen gravis-jee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JE JA GRAVIS
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE
  
0401Ё
iso kyrillinen joo
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JO
CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
 
0402Ђ
iso kyrillinen džee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN DJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE
Serbiassa, vastaa latinalaista Đ:tä. Äännearvo [dž].
0403Ѓ
iso kyrillinen gjee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN GJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE
 
0404Є
iso ukrainalainen jee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN UKRAINALAINEN JE
CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
 
0405Ѕ
iso kyrillinen dzee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN DZE
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE
 
0406І
iso valkovenäläis-ukrainalainen i
KYRILLINEN SUURAAKKONEN VALKOVENÄLÄIS-UKRAINALAINEN I
CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
 
0407Ї
iso kyrillinen ji-kirjain
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JI
CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
Ääntyy [ji]. Vrt. seuraavaan.
0408Ј
iso kyrillinen jii
KYRILLINEN SUURAAKKONEN J
CYRILLIC CAPITAL LETTER JE
Ääntyy [j].
0409Љ
iso kyrillinen ljee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN LJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE
 
040AЊ
iso kyrillinen njee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN NJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE
 
040BЋ
iso kyrillinen tšjee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE
Ääntyy [tɕ], likimain liudentunut tš.
040CЌ
iso kyrillinen kjee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KJE
CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE
 
040DЍ
iso kyrillinen gravis-i
KYRILLINEN SUURAAKKONEN I JA GRAVIS
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
  
040EЎ
iso kyrillinen lyhyt u
KYRILLINEN SUURAAKKONEN LYHYT U
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
 
040FЏ
iso kyrillinen džee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN DŽE
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE
 
0410А
iso kyrillinen a
KYRILLINEN SUURAAKKONEN A
CYRILLIC CAPITAL LETTER A
 
0411Б
iso kyrillinen bee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN BE
CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
 
0412В
iso kyrillinen vee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN VE
CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
 
0413Г
iso kyrillinen gee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN GE
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
 
0414Д
iso kyrillinen dee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN DE
CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
 
0415Е
iso kyrillinen jee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JE
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
 
0416Ж
iso kyrillinen žee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŽE
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
 
0417З
iso kyrillinen zee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ZE
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
 
0418И
iso kyrillinen i
KYRILLINEN SUURAAKKONEN I
CYRILLIC CAPITAL LETTER I
 
0419Й
iso kyrillinen lyhyt i
KYRILLINEN SUURAAKKONEN LYHYT I
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
 
041AК
iso kyrillinen kaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
 
041BЛ
iso kyrillinen el
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EL
CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
 
041CМ
iso kyrillinen em
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EM
CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
 
041DН
iso kyrillinen en
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EN
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
 
041EО
iso kyrillinen o
KYRILLINEN SUURAAKKONEN O
CYRILLIC CAPITAL LETTER O
 
041FП
iso kyrillinen pee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN PE
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
 
0420Р
iso kyrillinen er
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ER
CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
 
0421С
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ES
iso kyrillinen es
CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
 
0422Т
iso kyrillinen tee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TE
CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
 
0423У
iso kyrillinen u
KYRILLINEN SUURAAKKONEN U
CYRILLIC CAPITAL LETTER U
 
0424Ф
iso kyrillinen ef
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EF
CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
 
0425Х
iso kyrillinen haa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN HA
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
 
0426Ц
iso kyrillinen tsee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TSE
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
 
0427Ч
iso kyrillinen tšee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TŠE
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
 
0428Ш
iso kyrillinen šaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠA
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
 
0429Щ
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠTŠA
iso kyrillinen štšaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠA
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
 
042AЪ
iso kova merkki
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KOVA MERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
 
042BЫ
iso kyrillinen jeru
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TAKA-I
CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
Siirtokirjoi­te­taan suo­mes­sa y:llä. Ääntyy keski­vokaa­li­na.
042CЬ
iso pehmeä merkki y
KYRILLINEN SUURAAKKONEN PEHMEÄ MERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
 
042DЭ
iso kyrillinen käänteis-e
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KÄÄNNETTY E
CYRILLIC CAPITAL LETTER E
 
042EЮ
iso kyrillinen juu
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JU
CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
 
042FЯ
iso kyrillinen jaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JA
CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
 
0430а
pieni kyrillinen a
KYRILLINEN PIENAAKKONEN A
CYRILLIC SMALL LETTER A
 
0431б
pieni kyrillinen bee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN BE
CYRILLIC SMALL LETTER BE
 
0432в
pieni kyrillinen vee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN VE
CYRILLIC SMALL LETTER VE
 
0433г
pieni kyrillinen gee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN GE
CYRILLIC SMALL LETTER GHE
 
0434д
pieni kyrillinen dee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN DE
CYRILLIC SMALL LETTER DE
 
0435е
pieni kyrillinen jee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JE
CYRILLIC SMALL LETTER IE
 
0436ж
pieni kyrillinen žee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŽE
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
 
0437з
pieni kyrillinen zee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ZE
CYRILLIC SMALL LETTER ZE
 
0438и
pieni kyrillinen i
KYRILLINEN PIENAAKKONEN I
CYRILLIC SMALL LETTER I
 
0439й
pieni kyrillinen lyhyt i
KYRILLINEN PIENAAKKONEN LYHYT I
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
 
043Aк
pieni kyrillinen kaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA
CYRILLIC SMALL LETTER KA
 
043Bл
pieni kyrillinen el
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EL
CYRILLIC SMALL LETTER EL
 
043Cм
pieni kyrillinen em
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EM
CYRILLIC SMALL LETTER EM
 
043Dн
pieni kyrillinen en
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EN
CYRILLIC SMALL LETTER EN
 
043Eо
pieni kyrillinen o
KYRILLINEN PIENAAKKONEN O
CYRILLIC SMALL LETTER O
 
043Fп
pieni kyrillinen pee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN PE
CYRILLIC SMALL LETTER PE
 
0440р
pieni kyrillinen er
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ER
CYRILLIC SMALL LETTER ER
 
0441с
pieni kyrillinen es
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ES
CYRILLIC SMALL LETTER ES
 
0442т
pieni kyrillinen tee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TE
CYRILLIC SMALL LETTER TE
 
0443у
pieni kyrillinen u
KYRILLINEN PIENAAKKONEN U
CYRILLIC SMALL LETTER U
 
0444ф
pieni kyrillinen ef
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EF
CYRILLIC SMALL LETTER EF
 
0445х
pieni kyrillinen haa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN HA
CYRILLIC SMALL LETTER HA
 
0446ц
pieni kyrillinen tsee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TSE
CYRILLIC SMALL LETTER TSE
 
0447ч
pieni kyrillinen tšee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TŠE
CYRILLIC SMALL LETTER CHE
 
0448ш
pieni kyrillinen šaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠA
CYRILLIC SMALL LETTER SHA
 
0449щ
pieni kyrillinen štšaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠTŠA
CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
 
044Aъ
pieni kova merkki
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KOVA MERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
 
044Bы
pieni kyrillinen jeru
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TAKA-I
CYRILLIC SMALL LETTER YERU
Siirtokirjoi­te­taan suo­mes­sa y:llä. Ääntyy keski­vokaa­li­na.
044Cь
pieni pehmeä merkki
KYRILLINEN PIENAAKKONEN PEHMEÄ MERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
 
044Dэ
pieni kyrillinen käänteis-e
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KÄÄNNETTY E
CYRILLIC SMALL LETTER E
 
044Eю
pieni kyrillinen juu
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JU
CYRILLIC SMALL LETTER YU
 
044Fя
pieni kyrillinen jaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JA
CYRILLIC SMALL LETTER YA
 
0450ѐ
pieni kyrillinen gravis-jee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JE JA GRAVIS
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH GRAVE
  
0451ё
pieni kyrillinen joo
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JO
CYRILLIC SMALL LETTER IO
 
0452ђ
pieni kyrillinen dže
KYRILLINEN PIENAAKKONEN DJE
CYRILLIC SMALL LETTER DJE
Serbiassa, vastaa latinalaista đ:tä. Äännearvo [dž].
0453ѓ
pieni kyrillinen gjee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN GJE
CYRILLIC SMALL LETTER GJE
 
0454є
pieni ukrainalainen jee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN UKRAINALAINEN JE
CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
 
0455ѕ
pieni kyrillinen dzee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN DZE
CYRILLIC SMALL LETTER DZE
 
0456і
pieni valkovenäläis-ukrainalainen i
KYRILLINEN PIENAAKKONEN VALKOVENÄLÄIS-UKRAINALAINEN I
CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
 
0457ї
pieni kyrillinen ji-kirjain
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JI
CYRILLIC SMALL LETTER YI
Ääntyy [ji]. Vrt. seuraavaan.
0458ј
pieni kyrillinen j
KYRILLINEN PIENAAKKONEN J
CYRILLIC SMALL LETTER JE
 
0459љ
pieni kyrillinen ljee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN LJE
CYRILLIC SMALL LETTER LJE
 
045Aњ
pieni kyrillinen njee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN NJE
CYRILLIC SMALL LETTER NJE
 
045Bћ
pieni kyrillinen tšjee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TJE
CYRILLIC SMALL LETTER TSHE
Ääntyy [tɕ], likimain liudentunut tš.
045Cќ
pieni kyrillinen kjee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KJE
CYRILLIC SMALL LETTER KJE
 
045Dѝ
pieni kyrillinen gravis-i
KYRILLINEN PIENAAKKONEN I JA GRAVIS
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE
  
045Eў
pieni kyrillinen lyhyt u
KYRILLINEN PIENAAKKONEN LYHYT U
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
 
045Fџ
pieni kyrillinen džee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN DŽE
CYRILLIC SMALL LETTER DZHE
 
0490Ґ
iso kyrillinen loppumutka-gee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN GE JOSSA LOPPUMUTKA YLÖS
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH UPTURN
 
0491ґ
pieni kyrillinen loppumutka-gee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN GE JOSSA LOPPUMUTKA YLÖS
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN
 
0492Ғ
iso kyrillinen poikkiviiva-gee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN GE JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH STROKE
  
0493ғ
pieni kyrillinen poikkiviiva-gee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN GE JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE
  
0494Ҕ
iso kyrillinen keskikoukku-gee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN GE JA KESKIKOUKKU
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK
  
0495ҕ
pieni kyrillinen keskikoukku-gee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN GE JA KESKIKOUKKU
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK
  
0496Җ
iso kyrillinen alapidennys-žee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŽE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DESCENDER
  
0497җ
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŽE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DESCENDER
  
0498Ҙ
iso kyrillinen alapidennys-zee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ZE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DESCENDER
  
0499ҙ
pieni kyrillinen alapidennys-zee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ZE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DESCENDER
  
049AҚ
iso kyrillinen alapidennys-kaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH DESCENDER
  
049Bқ
pieni kyrillinen alapidennys-kaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH DESCENDER
  
049CҜ
iso kyrillinen pystyviiva-kaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA JA PYSTYVIIVA YLI
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE
  
049Dҝ
pieni kyrillinen pystyviiva-kaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA JA PYSTYVIIVA YLI
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE
  
049EҞ
iso kyrillinen poikkiviiva-kaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH STROKE
  
049Fҟ
pieni kyrillinen poikkiviiva-kaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH STROKE
  
04A0Ҡ
iso baškiirin kaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN BAŠKIIRIN KA
CYRILLIC CAPITAL LETTER BASHKIR KA
  
04A1ҡ
pieni baškiirin kaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN BAŠKIIRIN KA
CYRILLIC SMALL LETTER BASHKIR KA
  
04A2Ң
iso kyrillinen alapidennys-k
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EN JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH DESCENDER
  
04A3ң
pieni kyrillinen alapidennys-k
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EN JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER
  
04A4Ҥ
iso kyrillinen en-gee-kirjain
KYRILLINEN SUURAAKKOSLIGATUURI EN GE
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE EN GHE
Niittymarissa äng-äänteen merkki.
04A5ҥ
pieni kyrillinen en-gee-kirjain
KYRILLINEN PIENAAKKOSLIGATUURI EN GE
CYRILLIC SMALL LIGATURE EN GHE
Niittymarissa äng-äänteen merkki.
04A6Ҧ
iso kyrillinen keskikoukku-pee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN PE JA KESKIKOUKKU
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK
  
04A7ҧ
pieni kyrillinen keskikoukku-pee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN PE JA KESKIKOUKKU
CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK
  
04A8Ҩ
iso abhaasin haa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ABHAASIN HA
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN HA
  
04A9ҩ
pieni abhaasin haa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ABHAASIN HA
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN HA
  
04AAҪ
iso kyrillinen alapidennys-es
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ES JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER ES WITH DESCENDER
  
04ABҫ
pieni kyrillinen alapidennys-es
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ES JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER ES WITH DESCENDER
  
04ACҬ
iso kyrillinen alapidennys-tee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER TE WITH DESCENDER
  
04ADҭ
pieni kyrillinen alapidennys-tee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER TE WITH DESCENDER
  
04AEҮ
iso kyrillinen suora u
KYRILLINEN SUURAAKKONEN SUORA U
CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U
  
04AFү
pieni kyrillinen suora u
KYRILLINEN PIENAAKKONEN SUORA U
CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U
  
04B0Ұ
iso kyrillinen suora poikkiviiva-u
KYRILLINEN SUURAAKKONEN SUORA U JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE
  
04B1ұ
pieni kyrillinen suora poikkiviiva-u
KYRILLINEN PIENAAKKONEN SUORA U JA POIKKIVIIVA
CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE
  
04B2Ҳ
iso kyrillinen alapidennys-haa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN HA JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH DESCENDER
  
04B3ҳ
pieni kyrillinen alapidennys-haa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN HA JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH DESCENDER
  
04B4Ҵ
iso kyrillinen tee-tsee
KYRILLINEN SUURAAKKOSLIGATUURI TE TSE
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE TE TSE
Abhaasissa. Yhden äänteen (affrikaatan) merkki.
04B5ҵ
pieni kyrillinen tee-tsee
KYRILLINEN PIENAAKKOSLIGATUURI TE TSE
CYRILLIC SMALL LIGATURE TE TSE
Abhaasissa. Yhden äänteen (affrikaatan) merkki.
04B6Ҷ
iso kyrillinen alapidenys-tšee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TŠE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DESCENDER
  
04B7ҷ
pieni kyrillinen alapidenys-tšee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TŠE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DESCENDER
  
04B8Ҹ
iso kyrillinen pystyviiva-tšee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TŠE JA PYSTYVIIVA YLI
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE
  
04B9ҹ
pieni kyrillinen pystyviiva-tšee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TŠE JA PYSTYVIIVA YLI
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE
  
04BAҺ
iso kyrillinen hoo
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠHA
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA
Ääntämys yl. [h],
04BBһ
pieni kyrillinen hoo
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠHA
CYRILLIC SMALL LETTER SHHA
Ääntämys yl. [h],
04BCҼ
iso abhaasin tšee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ABHAASIN TŠE
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE
  
04BDҽ
pieni abhaasin tšee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ABHAASIN TŠE
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE
  
04BEҾ
iso abhaasin alapidennys-tšee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ABHAASIN TŠE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER
  
04BFҿ
pieni abhaasin alapidennys-tšee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ABHAASIN TŠE JA ALAPIDENNYS
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER
  
04C0Ӏ
palotška; palotška-kirjain
KYRILLINEN AAKKONEN PALOTŠKA
CYRILLIC LETTER PALOCHKA
  
04C1Ӂ
iso kyrillinen lyhyysmerkki-žee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŽE JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH BREVE
  
04C2ӂ
pieni kyrillinen lyhyysmerkki-žee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŽE JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH BREVE
  
04C3Ӄ
iso kyrillinen koukku-kaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN KA JOSSA KOUKKU
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH HOOK
  
04C4ӄ
pieni kyrillinen koukku-kaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN KA JOSSA KOUKKU
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH HOOK
  
04C7Ӈ
iso kyrillinen koukku-en
KYRILLINEN SUURAAKKONEN EN JOSSA KOUKKU
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH HOOK
  
04C8ӈ
pieni kyrillinen koukku-en
KYRILLINEN PIENAAKKONEN EN JOSSA KOUKKU
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH HOOK
  
04CBӋ
iso hakassin tšee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN HAKASSIN TŠE
CYRILLIC CAPITAL LETTER KHAKASSIAN CHE
  
04CCӌ
pieni hakassin tšee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN HAKASSIN TŠE
CYRILLIC SMALL LETTER KHAKASSIAN CHE
  
04D0Ӑ
iso kyrillinen lyhyysmerkki-a
KYRILLINEN SUURAAKKONEN A JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH BREVE
  
04D1ӑ
pieni kyrillinen lyhyysmerkki-a
KYRILLINEN PIENAAKKONEN A JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER A WITH BREVE
  
04D2Ӓ
iso kyrillinen ä
KYRILLINEN SUURAAKKONEN A JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
Vuoristo-marissa ä-äänteen merkki.
04D3ӓ
pieni kyrillinen ä
KYRILLINEN PIENAAKKONEN A JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
Vuoristo-marissa ä-äänteen merkki.
04D4Ӕ
iso kyrillinen a-jee-kirjain
KYRILLINEN SUURAAKKOSLIGATUURI A JE
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE A IE
  
04D5ӕ
pieni kyrillinen a-jee-kirjain
KYRILLINEN PIENAAKKOSLIGATUURI A JE
CYRILLIC SMALL LIGATURE A IE
  
04D6Ӗ
iso kyrillinen lyhyysmerkki-jee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN JE JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH BREVE
  
04D7ӗ
pieni kyrillinen lyhyysmerkki-jee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN JE JA LYHYYSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH BREVE
  
04D8Ә
iso kyrillinen švaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠVAA
CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA
  
04D9ә
pieni kyrillinen švaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠVAA
CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA
Vrt. U+0259.
04DAӚ
iso kyrillinen treema-švaa
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŠVAA JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS
  
04DBӛ
pieni kyrillinen treema-švaa
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŠVAA JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS
  
04DCӜ
iso kyrillinen treema-žee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ŽE JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DIAERESIS
  
04DDӝ
pieni kyrillinen treema-žee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ŽE JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DIAERESIS
  
04DEӞ
iso kyrillinen treema-zee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ZE JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DIAERESIS
  
04DFӟ
pieni kyrillinen treema-zee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ZE JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DIAERESIS
  
04E0Ӡ
iso abhaasin dzee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN ABHAASIN DZE
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN DZE
  
04E1ӡ
pieni abhaasin dzee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN ABHAASIN DZE
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN DZE
  
04E2Ӣ
iso kyrillinen pituusmerkki-i
KYRILLINEN SUURAAKKONEN I JA PITUUSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH MACRON
  
04E3ӣ
pieni kyrillinen pituusmerkki-i
KYRILLINEN PIENAAKKONEN I JA PITUUSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH MACRON
  
04E4Ӥ
iso kyrillinen treema-i
KYRILLINEN SUURAAKKONEN I JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
  
04E5ӥ
pieni kyrillinen treema-i
KYRILLINEN PIENAAKKONEN I JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
  
04E6Ӧ
iso kyrillinen ö
KYRILLINEN SUURAAKKONEN O JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
Marissa ö-äänteen merkki
04E7ӧ
pieni kyrillinen ö
KYRILLINEN PIENAAKKONEN O JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
Marissa ö-äänteen merkki
04E8Ө
iso kyrillinen poikkiviiva-o
KYRILLINEN SUURAAKKONEN POIKKIVIIVALLINEN O
CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O
  
04E9ө
pieni kyrillinen poikkiviiva-o
KYRILLINEN PIENAAKKONEN POIKKIVIIVALLINEN O
CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O
  
04EAӪ
iso kyrillinen vaakaviiva-treema-o
KYRILLINEN SUURAAKKONEN POIKKIVIIVALLINEN O JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS
  
04EBӫ
pieni kyrillinen vaakaviiva-treema-o
KYRILLINEN PIENAAKKONEN POIKKIVIIVALLINEN O JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS
  
04EEӮ
iso kyrillinen pituusmerkki-u
KYRILLINEN SUURAAKKONEN U JA PITUUSMERKKI
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH MACRON
  
04EFӯ
pieni kyrillinen pituusmerkki-u
KYRILLINEN PIENAAKKONEN U JA PITUUSMERKKI
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH MACRON
  
04F0Ӱ
iso kyrillinen treema-u
KYRILLINEN SUURAAKKONEN U JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
  
04F1ӱ
pieni kyrillinen treema-u
KYRILLINEN PIENAAKKONEN U JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
  
04F2Ӳ
iso kyrillinen kaksoisakuutti-u
KYRILLINEN SUURAAKKONEN U JA KAKSOISAKUUTTI
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
  
04F3ӳ
pieni kyrillinen kaksoisakuutti-u
KYRILLINEN PIENAAKKONEN U JA KAKSOISAKUUTTI
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
  
04F4Ӵ
iso kyrillinen treema-tšee
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TŠE JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DIAERESIS
  
04F5ӵ
pieni kyrillinen treema-tšee
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TŠE JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DIAERESIS
  
04F8Ӹ
iso kyrillinen treema-jeru
KYRILLINEN SUURAAKKONEN TAKA-I JA TREEMA
CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU WITH DIAERESIS
Marissa neutraali­vokaalin [ə] merkki.
04F9ӹ
pieni kyrillinen treema-jeru
KYRILLINEN PIENAAKKONEN TAKA-I JA TREEMA
CYRILLIC SMALL LETTER YERU WITH DIAERESIS
Marissa neutraali­vokaalin [ə] merkki.
Foneettisia laajennuksia Phonetic Extensions (1D00–1F7F)
1D00
kapiteeli-a
LATIN LETTER SMALL CAPITAL A
SUT
1D11
kyljellään oleva o
LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS O
SUT
1D24
soinnillinen laryngaalispirantti
LATIN LETTER VOICED LARYNGEAL SPIRANT
SUT
Latinalaisen merkistön lisälaajennuksia Latin Extended Additional (1E00–1EFF)
1E02
iso yläpiste-b
LATINALAINEN SUURAAKKONEN B JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE
 
1E03
pieni yläpiste-b
LATINALAINEN PIENAAKKONEN B JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE
 
1E0A
iso yläpiste-d
LATINALAINEN SUURAAKKONEN D JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE
 
1E0B
pieni yläpiste-d
LATINALAINEN PIENAAKKONEN D JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE
 
1E1E
iso yläpiste-f
LATINALAINEN SUURAAKKONEN F JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE
 
1E1F
pieni yläpiste-f
LATINALAINEN PIENAAKKONEN F JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE
 
1E40
iso yläpiste-m
LATINALAINEN SUURAAKKONEN M JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE
 
1E41
pieni yläpiste-m
LATINALAINEN PIENAAKKONEN M JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE
 
1E56
iso yläpiste-p
LATINALAINEN SUURAAKKONEN P JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE
 
1E57
pieni yläpiste-p
LATINALAINEN PIENAAKKONEN P JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE
 
1E60
iso yläpiste-s
LATINALAINEN SUURAAKKONEN S JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE
 
1E61
pieni yläpiste-s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN S JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE
 
1E6A
iso yläpiste-t
LATINALAINEN SUURAAKKONEN T JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE
 
1E6B
pieni yläpiste-t
LATINALAINEN PIENAAKKONEN T JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE
 
1E80
iso gravis-w
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE
 
1E81
pieni gravis-w
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE
 
1E82
iso akuutti-w
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W JA AKUUTTI
LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE
 
1E83
pieni akuutti-w
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W JA AKUUTTI
LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE
 
1E84
iso treema-w
LATINALAINEN SUURAAKKONEN W JA TREEMA
LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS
 
1E85
pieni treema-w
LATINALAINEN PIENAAKKONEN W JA TREEMA
LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS
 
1E9B
yläpisteellinen pitkä s
LATINALAINEN PIENAAKKONEN PITKÄ S JA YLÄPUOLINEN PISTE
LATIN SMALL LETTER LONG S WITH DOT ABOVE
  
1EF2
iso gravis-y
LATINALAINEN SUURAAKKONEN Y JA GRAVIS
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE
 
1EF3
pieni gravis-y
LATINALAINEN PIENAAKKONEN Y JA GRAVIS
LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE
 
Yleisiä välimerkkejä General Punctuation (2000–206F)
2000 
en-suluke
EN QUAD
Typografiassa quad = suluke.
2001
em-suluke
EM QUAD
Typografiassa quad = suluke.
2002
en-väli
EN SPACE
Määrälevyinen väli. Typo­grafiassa: puolikas.
2003
em-väli
EM SPACE
Määrälevyinen väli. Typo­grafiassa: neliö.
2004
kolmannesväli
THREE-PER-EM SPACE
Määrälevyinen väli. Kolmasosa em-välistä.
2005
neljännesväli
FOUR-PER-EM SPACE
Määrälevyinen väli. Neljäsosa em-välistä.
2006
kuudennesväli
SIX-PER-EM SPACE
Määrälevyinen väli. Kuudesosa em-välistä.
2007
numeroväli
FIGURE SPACE
Määrälevyinen väli. Numero­merkin 0 leveyinen.
2008
pisteväli
PUNCTUATION SPACE
Määrälevyinen väli. Pisteen tai muun kapean väli­merkin levyinen.
2009
ohut väli
THIN SPACE
Ei täysin vastaa sitä, mitä ohuke tarkoittaa typo­grafiassa.
200A
hieno väli
HAIR SPACE
Ohut, leveys vaihtelee fontin mukaan. Myös hiusväli käytössä.
200B
leveydetön väli
ZERO WIDTH SPACE
Rivinvaihtovihje. Myös nolla­leveys­väli käytössä. Libre­Office: katkaisu­vihje.
200C
kytkennänestomerkki
ZERO WIDTH NON-JOINER
Tunnus ZWNJ. Kieltää kytkemästä merkkejä yhteen ligatuurilla tms.
200D
kytkentämerkki
ZERO WIDTH JOINER
Tunnus ZWJ. Ohjaa kytkemään merkit yhteen ligatuurilla tms.
200E
vasemmalta oikealle -merkki
LEFT-TO-RIGHT MARK
Tunnus LRM. Suomennos MS:n mukainen.
200F
oikealta vasemmalle -merkki
RIGHT-TO-LEFT MARK
Tunnus RLM. Suomennos MS:n mukainen.
2010
yhdysmerkki; Unicode-yhdysmerkki
HYPHEN
Eri kuin näppäimistön ”-” eli viiva U+002D, UA: yhdysviiva.
2011
sitova yhdysmerkki
NON-BREAKING HYPHEN
Kotus: sitova yhdysmerkki.
2012
numeronlevyinen viiva
FIGURE DASH
Vastaa Ascii-yhdysmerkkiä. Wikipediassa ”numeroviiva”.
2013
ajatusviiva
N-VIIVA
EN DASH
EM: ”yleisk. LYHYT AJATUSVIIVA”. UA: lyhyt ajatusviiva.
2014
pitkä ajatusviiva
M-VIIVA
EM DASH
EM: ”yleisk. PITKÄ AJATUSVIIVA”.
2015
lainausviiva
VAAKAPALKKI
HORIZONTAL BAR
”Long dash introducing quoted text” (Unicode-standardin mukaan). UA: vaakaviiva.
2016
kaksoispystyviiva
DOUBLE VERTICAL LINE
2017
kaksoisalaviiva
KAKSINKERTAINEN ALAVIIVA
DOUBLE LOW LINE
 
2018
ylösalainen puolilainausmerkki
YLÖSALAINEN PUOLILAINAUSMERKKI
LEFT SINGLE QUOTATION MARK
UA: vasen heittomerkki.
2019
heittomerkki; kaareva heittomerkki
PUOLILAINAUSMERKKI
RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
Heittomerkki-sanaa käytetään myös laa­jem­mas­sa merkityksessä. UA: oikea heittomerkki.
201A
alapuolilainausmerkki
RIVINALINEN PUOLILAINAUSMERKKI
SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
Ei sijaitse rivin alla, vaan rivin perus­linjalla. UA: oikea alaheittomerkki.
201B
käännetty puolilainausmerkki
KÄÄNNETTY PUOLILAINAUSMERKKI
SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK
201C
ylösalainen lainausmerkki
YLÖSALAINEN KOKOLAINAUSMERKKI
LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
Ann: vasen lainausmerkki.
201D
lainausmerkki; kaareva lainausmerkki
KOKOLAINAUSMERKKI
RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
Lainausmerkki-sanaa käytetään myös laa­jem­mas­sa merkityksessä. UA: oikea lainausmerkki.
201E
alalainausmerkki
RIVINALINEN KOKOLAINAUSMERKKI
DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
UA: oikea alalainausmerkki.
201F
käännetty lainausmerkki
DOUBLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK
Merkitys kuten U+201C:llä, mutta eri ulko­asu. Nimen osalta vrt. U+2018.
2020
risti
RISTI
DAGGER
UA: ristimerkki.
2021
kaksoisristi
KAKSOISRISTI
DOUBLE DAGGER
UA: kaksoisristimerkki.
2022
luetelmapallo
LUETELMAPALLO
BULLET
UA: luettelomerkki.
2023
luetelmakolmio
TRIANGULAR BULLET
Vrt. ed.
2024
johtopiste
ONE DOT LEADER
Kielitoimiston sana­kirja: johto­piste.
2025
johtopiste
TWO DOT LEADER
Vrt. ed.
2026
ellipsi; ellipsimerkki
KOLME PISTETTÄ VAAKASUUNNASSA
HORIZONTAL ELLIPSIS
EM: ”myös: ELLIPSI”. Kotus: kolme pistettä.
2027
tavutuspiste
HYPHENATION POINT
UA: tavupiste. Ilmaisee tavurajan; käytössä mm. sanakirjoissa.
2028 
rivierotin; Unicode-rivierotin
RIVIEROTIN
LINE SEPARATOR
Rivierotin-sanalla voidaan tarkoittaa muitakin merkkejä.
2029 
kappale-erotin
PARAGRAPH SEPARATOR
202F 
kapea sitova väli
KAPEA YHDISTÄVÄ VÄLILYÖNTI
NARROW NO-BREAK SPACE
Näpp. Ks. Välilyönnit.
2030
promille; promillemerkki
PROMILLEMERKKI
PER MILLE SIGN
 
2031
kymmenestuhannesosa; kymmenestuhannesosan merkki
PER TEN THOUSAND SIGN
 
2032
priimi
YLÄPUOLINEN INDEKSOINTIPILKKU
PRIME
Mm. jalan ja aste­minuutin tunnus. Ei kaareva. Vrt. viron sanaan priim.
2033
kaksoispriimi
KAKSINKERTAINEN YLÄPUOLINEN INDEKSOINTIPILKKU
DOUBLE PRIME
Mm. tuuman ja aste­sekunnin tunnus. Ei kaareva.
2034
kolmoispriimi
TRIPLE PRIME
UA: kolminkertainen yläpuolinen indeksointipilkku.
2035
käänteinen priimi
REVERSED PRIME
2036
käänteinen kaksoispriimi
REVERSED DOUBLE PRIME
2037
käänteinen kolmoispriimi
REVERSED TRIPLE PRIME
2038
lisäyskohta; lisäyskohtamerkki
CARET
UA: poisjääntimerkki. Käyt. yl. il­mai­se­maan kohtaa, johon tullaan lis­ää­mään jotain.
2039
vasemmalle osoittava kulmapuolilainausmerkki
VASEMMALLE OSOITTAVA KULMAPUOLILAINAUSMERKKI
SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
 
203A
oikealle osoittava kulmapuolilainausmerkki
OIKEALLE OSOITTAVA KULMAPUOLILAINAUSMERKKI
SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
 
203B
viitemerkki
REFERENCE MARK
UA
203C
kaksoishuutomerkki
KAKSOISHUUTOMERKKI
DOUBLE EXCLAMATION MARK
 
203D
kysymys-huutomerkki
INTERROBANG
UA.
203E
yläviiva
YLÄVIIVA
OVERLINE
UA: ylleviivaus.
203F
alakaari
UNDERTIE
Foneettisissa ym. merkinnöissä, esim ISK § 38.
2040
merkkisidos
CHARACTER TIE
Foneettisissa ym. merkinnöissä.
2041
oikoluvun lisäyskohta
CARET INSERTION POINT
U: proofreader’s mark: insert here. Vrt. U+2038.
2042
asterismi
ASTERISM
UA
2043
lyhyt luetelmaviiva
HYPHEN BULLET
Suomen kielen luetelma­viiva on pidempi U+2013.
2044
murtoluvun vinoviiva
MURTOLUVUN VINOVIIVA
FRACTION SLASH
 
2045
piikillinen alkuhakasulku
LEFT SQUARE BRACKET WITH QUILL
Vrt. U+005B.
2046
piikillinen loppuhakasulku
RIGHT SQUARE BRACKET WITH QUILL
Vrt. U+005D.
2047
kaksoiskysymysmerkki
DOUBLE QUESTION MARK
2048
kysymys-huutomerkki
QUESTION EXCLAMATION MARK
2049
huuto-kysymysmerkki
EXCLAMATION QUESTION MARK
UA.
204A
Tironin et-merkki
TIRONIN ET-MERKKI
TIRONIAN SIGN ET
Tiron on henkilön­nimi.
204B
käänteinen kappalemerkki
REVERSED PILCROW SIGN
Vrt. U+00B6.
204C
vasemmalle osoittava luetelmamerkki
BLACK LEFTWARDS BULLET
204D
oikealle osoittava luetelmamerkki
BLACK RIGHTWARDS BULLET
204E
ala-asteriski
LOW ASTERISK
204F
käänteinen puolipiste
REVERSED SEMICOLON
2050
sanojenyhdistysmerkki
CLOSE UP
Oikolukumerkki, sanojen yhdistäminen.
2051
kaksoisasteriski
TWO ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY
Vrt. kaksoispiste.
2052
kaupallinen miinusmerkki
COMMERCIAL MINUS SIGN
Ilmaisee vähennystä eräissä liike-elämän merkintä­tavoissa.
2053
sana-aaltoviiva
SWUNG DASH
Esittää sanan tai sanan­osan toistumista.
2054
ylösalainen alakaari
INVERTED UNDERTIE
2055
kukkavälimerkki
FLOWER PUNCTUATION MARK
2056
kolmipistevälimerkki
THREE DOT PUNCTUATION
2057
neloispriimi
QUADRUPLE PRIME
2058
nelipistevälimerkki
FOUR DOT PUNCTUATION
2059
viisipistevälimerkki
FIVE DOT PUNCTUATION
205A
kaksipistevälimerkki
TWO DOT PUNCTUATION
205B
nelipiste
FOUR DOT MARK
205C
pisteellinen risti
DOTTED CROSS
205D
kolmoispiste
TRICOLON
Vrt. colon = kaksoispiste.
205E
neloispiste
VERTICAL FOUR DOTS
Vrt. ed.
205F
keskileveä matemaattinen väli
MEDIUM MATHEMATICAL SPACE
Lyhenne MMSP. Voidaan käyttää mm. ope­raat­to­rien + ja × ympärillä.
2060
rivinvaihdon esto
WORD JOINER
Tunnus WJ. LibreOffice: sitova vihje.
2061
funktion soveltaminen
FUNCTION APPLICATION
Funktio­merkinnän näkymätön osa.
2062
näkymätön kertomerkki
INVISIBLE TIMES
2063
näkymätön erotin
INVISIBLE SEPARATOR
Unicodessa synonyymi invisible comma.
2064
näkymätön plus
INVISIBLE PLUS
Ylä- ja alaindeksejä Superscripts and Subscripts (2070–209F)
2070
yläindeksi nolla
SUPERSCRIPT ZERO
2071
yläindeksi i
SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER I
Kaikki yläindeksi­kirjaimet ovat pieniä (gemenaa).
207B
yläindeksi miinus
SUPERSCRIPT MINUS
UA
207F
alaindeksi n
SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N
Kaikki yläindeksi­kirjaimet ovat pieniä (gemenaa).
2090
alaindeksi a
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER A
Kaikki alaindeksi­kirjaimet ovat pieniä (gemenaa).
209C
alaindeksi t
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER T
Kaikki alaindeksi­kirjaimet ovat pieniä (gemenaa).
Valuuttamerkkejä Currency Symbols (20A0–20CF)
20A1
colón; colónin merkki
COLON SIGN
Costa Ricassa ja El Salvadorissa..
20A2
cruzeiro; cruzeiron merkki
CRUZEIRO SIGN
UA: cruzeiro. Brasiliassa.
20A3
Ranskan frangi; Ranskan frangin merkki
RANSKAN FRANGIN MERKKI
FRENCH FRANC SIGN
UA: Ranskan frangi.
20A4
liira; liiran merkki
LIIRAN MERKKI
LIRA SIGN
UA: liira.
20A5
mill; mill-merkki
MILL SIGN
UA: milli. USA:ssa, 0,1 senttiä eli dollarin tuhannesosa.
20A6
naira; nairan merkki
NAIRA SIGN
Nigerian rahayksikkö
20A7
peseta; pesetan merkki
PESETAN MERKKI
PESETA SIGN
 
20A8
rupia; rupian merkki
RUPEE SIGN
UA: rupia. Vrt. U+20B9.
20A9
won; wonin merkki
WON SIGN
UA: won.
20AA
sekeli; sekelin merkki
NEW SHEQEL SIGN
Valuutta­kursseissa Israelin uusi sekeli.
20AB
đồng; đồngin merkki
DONG SIGN
CLDR:ssä raha­yksikön nimi on Vietnamin dong.
20AC
euro; euron merkki
EURON MERKKI
EURO SIGN
UA: euro.
20AF
drakma; drakman merkki
DRAKHMAN MERKKI
DRACHMA SIGN
Kielitoimiston sana­kirjan mukaan raha­yksikön nimi on drakma.
20B0
pfennig; pfennigin merkki
GERMAN PENNY SIGN
UA: Saksan penni.
20B1
peso; peson merkki
PESO SIGN
UA: peso.
20B3
austral; australin merkki
AUSTRAL SIGN
UA: austral. Aik. Argentiinassa.
20B4
hryvnia; hryvnian merkki
HRYVNIA SIGN
Nimi vaihtelee (UA: hryvnia, Kotus: grivna).
20B6
Toursin livre
LIVRE TOURNOIS SIGN
UA.
20B7
spesmilo
SPESMILO SIGN
UA. Esperantoa.
20B9
Intian rupia; Intian rupian merkki
INDIAN RUPEE SIGN
UA: Intian rupia.
20BA
Turkin liira
TURKISH LIRA SIGN
₺
Useissa fonteissa ulko­asu poikkeaa tarkoitetusta (joka näkyy oikealla).
20BD
rupla; ruplan merkki
RUBLE SIGN
UA: rupla.
20BF
bitcoin; bitcoinin merkki
BITCOIN SIGN
UA: bitcoin.
Symbolien yhdistyviä tarkkeita Combining Diacritical Marks for Symbols (20D0–20FF)
20D0◌⃐
yhdistyvä vasemmalle suuntautuva harppuuna
COMBINING LEFT HARPOON ABOVE
2. sarakkeen asu on tässä lohkossa usein huono fonttien virheiden takia.
20D1◌⃑
yhdistyvä oikealle suuntautuva harppuuna
COMBINING RIGHT HARPOON ABOVE
20D2◌⃒
yhdistyvä pitkä yliviivauspystyviiva
COMBINING LONG VERTICAL LINE OVERLAY
20D3◌⃓
yhdistyvä lyhyt yliviivauspystyviiva
COMBINING SHORT VERTICAL LINE OVERLAY
20D4◌⃔
yhdistyvä vastapäiväinen ylänuoli
COMBINING ANTICLOCKWISE ARROW ABOVE
20D5◌⃕
yhdistyvä myötäpäiväinen ylänuoli
COMBINING CLOCKWISE ARROW ABOVE
20D6◌⃖
yhdistyvä vasemmalle suuntautuva nuoli
COMBINING LEFT ARROW ABOVE
20D7◌⃗
yhdistyvä oikealle suuntautuva nuoli
COMBINING RIGHT ARROW ABOVE
Vektorien merkinnöissä.
20DB◌⃛
yhdistyvä yläpuolinen pistekolmikko
COMBINING THREE DOTS ABOVE
3. derivaatan merkinnässä joskus.
20DC◌⃜
yhdistyvä yläpuolinen pistenelikko
COMBINING FOUR DOTS ABOVE
4. derivaatan merkinnässä joskus.
20DD◌⃝
yhdistyvä ympäröivä ympyrä
COMBINING ENCLOSING CIRCLE
20EE◌⃮
yhdistyvä vasemmalle suuntautuva alapuolinen nuoli
COMBINING LEFT ARROW BELOW
20EF◌⃯
yhdistyvä oikealle suuntautuva alapuolinen nuoli
COMBINING RIGHT ARROW BELOW
20F0◌⃰
yhdistyvä yläpuolinen asteriski
COMBINING ASTERISK ABOVE
Kirjainsymboleita Letterlike Symbols (2100–214F)
2102
kaksoisviivallinen iso c
KAKSINKERTAINEN SUURAAKKONEN C
DOUBLE-STRUCK CAPITAL C
Mat.
2103
celsiusaste
DEGREE CELSIUS
MS: Celsius-astetta.
2105
care of -merkki
CARE OF -MERKKI
CARE OF
 
2109
fahrenheitaste
DEGREE FAHRENHEIT
MS: Fahrenheit-astetta.
210E
Planckin vakio
PLANCK CONSTANT
U: simply a math­e­mat­i­cal italic h; the character’s name results from legacy usage.
210F
redusoitu Planckin vakio
PLANCK CONSTANT OVER TWO PI
ℎ/(2Π)
2112
iso kaunokirjoitus-l
ISO KIRJOITUSKIRJAIN L
SCRIPT CAPITAL L
Mat.
2115
kaksoisviivallinen iso n
KAKSINKERTAINEN SUURAAKKONEN N
DOUBLE-STRUCK CAPITAL N
Mat.
2116
numeron tunnus
NUMERON MERKKI
NUMERO SIGN
 
2117
äänitteen tekijänoikeusmerkki
SOUND RECORDING COPYRIGHT
UA: äänitteen tekijänoikeus.
2118
Weierstraßin p-kirjain
SCRIPT CAPITAL P
Weierstraßin elliptisen funktion tunnus.
2119
kaksoisviivallinen iso p
KAKSINKERTAINEN SUURAAKKONEN P
DOUBLE-STRUCK CAPITAL P
Mat.
211A
kaksoisviivallinen iso q
KAKSINKERTAINEN SUURAAKKONEN Q
DOUBLE-STRUCK CAPITAL Q
Mat.
211D
kaksoisviivallinen iso r
KAKSINKERTAINEN SUURAAKKONEN R
DOUBLE-STRUCK CAPITAL R
Mat.
2120
palvelumerkki
SERVICE MARK
Tavaramerkki, joka viittaa palveluun.
2122
tavaramerkki; tavaramerkin merkki
TAVARAMERKIN MERKKI
TRADE MARK SIGN
Kotus: rekisteröimättömän tavara­merkin symboli.
2124
kaksoisviivallinen iso z
KAKSINKERTAINEN SUURAAKKONEN Z
DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z
Mat.
2126
ohmi; ohmin merkki
OHMIN MERKKI
OHM SIGN
 
2128
iso fraktuura-z
GOOTTILAINEN SUURAAKKONEN Z
BLACK-LETTER CAPITAL Z
Mat.
212B
ångström; ångströmin merkki
ANGSTROM SIGN
 
212E
arviomerkki
ESTIMATED SIGN
Kuvaa tiedon tarkkuutta
2131
iso kaunokirjoitus-f
ISO KIRJOITUSKIRJAIN F
SCRIPT CAPITAL F
Mat.
2135
alef-symboli
ALEF SYMBOL
MS. Ensimmäinen trans­fi­niit­ti­nen kardinaali. Eri merkki kuin heprean aakkosten alef.
2136
bet-symboli
BET SYMBOL
MS. Eri merkki kuin heprean aakkosten bet.
2137
gimel-symboli
GIMEL SYMBOL
MS. Eri merkki kuin heprean aakkosten gimel.
2138
dalet-symboli
DALET SYMBOL
MS. Eri merkki kuin heprean aakkosten dalet.
2139ℹ︎
info-merkki
INFORMATION SOURCE
UA: info. U: intended for use with 20DD. Vrt. U+1F6C8.
Lukuilmauksia Number Forms (2150–218F)
2150
seitsemäsosa; seitsemäsosan merkki
VULGAR FRACTION ONE SEVENTH
 
215B
kahdeksasosa; kahdeksasosan merkki
KAHDEKSASOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION ONE EIGHTH
 
215C
kolme kahdeksasosaa; kolmen kahdeksasosan merkki
KOLMEN KAHDEKSASOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS
 
215D
viisi kahdeksasosaa; viiden kahdeksasosan merkki
VIIDEN KAHDEKSASOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS
 
215E
seitsemän kahdeksasosaa; seitsemän kahdeksasosan merkki
SEITSEMÄN KAHDEKSASOSAN MERKKI
VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS
 
2160
roomalainen lukumerkki yksi
ROMAN NUMERAL ONE
Yhteen­sopivuus­merkki, vastaa kirjainta I.
2161
roomalainen lukumerkki kaksi
ROMAN NUMERAL TWO
Yhteen­sopivuus­merkki, vastaa kirjaimia II.
Nuolia Arrows (2190–21FF)
2190
vasemmalle osoittava nuoli
NUOLI VASEMMALLE
LEFTWARDS ARROW
UA.
2191
ylös osoittava nuoli
NUOLI YLÖS
UPWARDS ARROW
MS: ylänuoli.
2192
oikealle osoittava nuoli
NUOLI OIKEALLE
RIGHTWARDS ARROW
UA.
2193
alas osoittava nuoli
NUOLI ALAS
DOWNWARDS ARROW
UA. MS: alanuoli.
2194
vasemmalle ja oikealle osoittava nuoli
NUOLI VASEMMALLE JA OIKEALLE
LEFT RIGHT ARROW
UA: nuoli oikealle ja vasemmalle.
2195
ylös ja alas osoittava nuoli
NUOLI YLÖS JA ALAS
UP DOWN ARROW
UA: nuoli ylös ja alas.
2196
luoteeseen osoittava nuoli
NORTH WEST ARROW
UA: nuoli ylävasemmalle.
2197
koilliseen osoittava nuoli
NORTH EAST ARROW
UA: nuoli yläoikealle
2198
kaakkoon osoittava nuoli
SOUTH EAST ARROW
UA: nuoli alaoikealle.
2199
lounaaseen osoittava nuoli
SOUTH WEST ARROW
UA: nuoli alavasemmalle
21A4
pystyviivasta lähtevä vasemmalle osoittava nuoli
LEFTWARDS ARROW FROM BAR
Mat. UA: nuoli palkista vasemmalle.
21A5
vaakaviivasta lähtevä ylös osoittava nuoli
UPWARDS ARROW FROM BAR
Mat. UA: nuoli palkista ylös.
21A6
pystyviivasta lähtevä oikealle osoittava nuoli
NUOLI OIKEALLE PYSTYVIIVASTA
RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
Mat. UA: nuoli palkista oikealle. Myös nimeä kantanuoli käytetty.
21A7
vaakaviivasta lähtevä alas osoittava nuoli
DOWN ARROW FROM BAR
UA: nuoli palkista alas.
21A8
ylös ja alas osoittava perusviivallinen nuoli
NUOLI YLÖS JA ALAS PERUSVIIVALLA
UP DOWN ARROW WITH BASE
UA: nuoli ylös ja alas sekä kanta.
21B5
alas lähtevä vasemmalle kääntyvä nuoli
DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS
Voi käyttää Enter-näppäintä kuvaavana.
21BA
vastapäiväinen avoimen ympyrän nuoli
ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
UA: avoimen ympyrän nuoli vastapäivään.
21BB
myötäpäiväinen avoimen ympyrän nuoli
CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
UA: avoimen ympyrän nuoli myötäpäivään.
21C5
ylös ja alas osoittavien nuolien pari
UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW
UA: ylös ja alas osoittavat nuolet.
21C8
ylös osoittava nuolipari
UPWARDS PAIRED ARROWS
UA: nuolipari ylös.
21D0
vasemmalle osoittava kaksoisnuoli
LEFTWARDS DOUBLE ARROW
UA: kaksoisnuoli vasemmalle.
21D1
ylös osoittava kaksoisnuoli
UPWARDS DOUBLE ARROW
UA: kaksoisnuoli ylös.
21D2
oikealle osoittava kaksoisnuoli
IMPLIKAATIO
RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
Mat. Käytössä muutenkin kuin logiikassa. UA: kaksoisnuoli oikealle.
21D3
alas osoittava kaksoisnuoli
DOWNWARDS DOUBLE ARROW
21D4
vasemmalle ja oikealle osoittava kaksoisnuoli
EKVIVALENSSI
LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
Mat. Käytössä muutenkin kuin logiikassa. UA: kaksoisnuoli vasemmalle ja oikealle.
21D5
ylös ja alas osoittava kaksoisnuoli
UP DOWN DOUBLE ARROW
21D6
luoteeseen osoittava kaksoisnuoli
NORTH WEST DOUBLE ARROW
U: kaksoisnuoli luoteeseen.
21D7
koilliseen osoittava kaksoisnuoli
NORTH EAST DOUBLE ARROW
UA: kaksoisnuoli koiliseen.
21D8
kaakkoon osoittava kaksoisnuoli
SOUTH EAST DOUBLE ARROW
UA: kaksoisnuoli kaakkoon.
21D9
lounaaseen osoittava kaksoisnuoli
SOUTH WEST DOUBLE ARROW
UA: kaksoisnuoli lounaaseen..
21E5
pystyviivaan päättyvä oikealle osoittava nuoli
RIGHTWARDS ARROW TO BAR
UA. Käytetään mm. ku­vaa­maan sarkain­näppäintä (Tab).
21E6
vasemmalle osoittava valkea nuoli
LEFTWARDS WHITE ARROW
UA: tyhjä nuoli vasemmalle.
21E7
ylös osoittava valkea nuoli
UPWARDS WHITE ARROW
UA: tyhjä nuoli ylös. Käytetään mm. kuvaamaan Shift-näppäintä.
21E8
oikealle osoittava valkea nuoli
RIGHTWARDS WHITE ARROW
UA: tyhjä nuoli oikealle.
21E9
alas osoittava valkea nuoli
DOWNWARDS WHITE ARROW
UA: tyhjä nuoli.
21EA
palkista ylös osoittava valkea nuoli
UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR
UA: tyhjä nuoli ylös. Käytetään mm. kuvaamaan Caps Lock ‑näppäintä.
Matemaattisia operaattoreita Mathematical Operators (2200–22FF)
2200
kaikki; kaikkikvanttori
KAIKKIKVANTTORI
FOR ALL
UA: kaikille.
2201
komplementti; komplementtimerkki
KOMPLEMENTTI
COMPLEMENT
Mat.
2202
osittaisderivaatta; osittaisderivaattamerkki
OSITTAISDERIVAATTA
PARTIAL DIFFERENTIAL
 
2203
olemassaolo; olemassaolokvanttori
OLEMASSAOLOKVANTTORI
THERE EXISTS
MS: on olemassa.
2204
olemassaolon negaatio
THERE DOES NOT EXIST
MS: ei ole olemassa. UA: eksistenssikvanttori.
2205
tyhjä joukko
TYHJÄ JOUKKO
EMPTY SET
Mat.
2206
delta; deltaoperaattori
DELTA
INCREMENT
Samannäköinen mutta eri merkki kuin kirjain delta. Ei aina tarkoita lisäystä. UA: lisäys.
2207
nabla
NABLA
NABLA
Mat.
2208
kuulumismerkki; joukkoon kuulumisen merkki
JOUKKOON KUULUMISEN MERKKI
ELEMENT OF
Tai alkiomerkki? UA: kuuluu joukkoon.
2209
kuulumattomuusmerkki; joukkoon kuulumattomuuden merkki
JOUKKOON KUULUMATTOMUUDEN MERKKI
NOT AN ELEMENT OF
UA: ei kuulu joukkoon.
220A
pieni kuulumismerkki
SMALL ELEMENT OF
Vrt. ed.
220B
käänteinen kuulumismerkki
CONTAINS AS MEMBER
Tai: alkion sisältämisen merkki. MS: sisältää jäsenenä. UA: jäsenenä joukkoon kuuluva.
220C
käänteinen kuulumattomuusmerkki
DOES NOT CONTAIN AS MEMBER
220D
pieni käänteinen kuulumismerkki
SMALL CONTAINS AS MEMBER
220E
todistuksen loppu
END OF PROOF
MS, UA.
220F
tulo; monikkotulo
TULO
N-ARY PRODUCT
UA: monikkotulo.
2210
kotulo
N-ARY COPRODUCT
Merkitys epäselvä. Kategoriateoriaa; ko-tulo olisi selvempi. MS: suora summa t. erillinen yhdiste.
2211
summa; monikkosumma
SUMMA
N-ARY SUMMATION
 
2212
miinus; miinusmerkki
MIINUSMERKKI
MINUS SIGN
UA: miinus.
2213
miinus-plus; miinus-plus-merkki
MIINUS-PLUSMERKKI
MINUS-PLUS SIGN
Mat. MS: miinusplus. UA: miinus tai plus.
2214
piste-plus
DOT PLUS
2215
jakoviiva
DIVISION SLASH
UA
2216
joukkomiinus; joukko-opin miinusmerkki
JOUKKOJEN EROTUS
SET MINUS
Mat.
2217
asteriskioperaattori
ASTERISKIOPERAATTORI
ASTERISK OPERATOR
Mat. MS: tähti­operaattori.
2218
pallo; pallo-operaattori
PALLO-OPERAATTORI
RING OPERATOR
Mat. Tästä käytetään pallo-sanaa mate­ma­tii­kas­sa.
2219
musta pallo; musta pallo-operaattori
MUSTA PALLO -OPERAATTORI
BULLET OPERATOR
Vrt. ed. UA: luettelomerkkioperaattori. Word: musta pallo ‑operaattori.
221A
neliöjuuri; neliöjuurimerkki
NELIÖJUURI
SQUARE ROOT
MS: juurimerkki.
221B
kuutiojuuri; kuutiojuurimerkki
CUBE ROOT
221C
neljäs juuri; neljännen juuren merkki
FOURTH ROOT
221D
verrannollisuusmerkki
VERRANNOLLINEN
PROPORTIONAL TO
Mat. MS: suhteessa kohteeseen.
221E
ääretön; äärettömän merkki
ÄÄRETTÖMÄN MERKKI
INFINITY
 
221F
suora kulma
SUORA KULMA
RIGHT ANGLE
90 asteen kulma. UA: oikea kulma.
2220
kulma
KULMA
ANGLE
Vrt. kaarellinen kulma U+2222.
2221
mitattu kulma
MEASURED ANGLE
2222
kaarellinen kulma
KULMA
SPHERICAL ANGLE
Mat:ssa tunnuksena virheellisesti ANGLE.
2223
jaollisuusmerkki
JAKOVIIVA
DIVIDES
Mat. Ei ole jako­laskun merkki; mn tarkoittaa: n on jaollinen n:llä. UA: jakaja.
2224
jaottomuusmerkki
DOES NOT DIVIDE
mn tarkoittaa: n ei ole jaollinen n:llä. UA: jakaja.
2225
yhdensuuntaisuus; yhdensuuntaisuusmerkki
YHDENSUUNTAINEN
PARALLEL TO
Mat. UA: paralleeli.
2226
erisuuntaisuus; erisuuntaisuusmerkki
NOT PARALLEL TO
2227
ja-merkki; looginen ja-merkki
LOOGINEN JA-MERKKI
LOGICAL AND
Mat. Toinen nimitys konjunktio. UA: loofinen konjunktio.
2228
tai-merkki; looginen tai-merkki
LOOGINEN TAI-MERKKI
LOGICAL OR
Mat. Toinen nimitys disjunktio.
2229
leikkaus; leikkauksen merkki
LEIKKAUKSEN MERKKI
INTERSECTION
UA: leikkaus.
222A
unioni; unionin merkki
YHDISTEEN MERKKI
UNION
EM: ”myös: UNIONI”. Mat.: UNIONI. MS, UA: yhdiste.
222B
integraali; integraalimerkki
INTEGRAALIMERKKI
INTEGRAL
UA: integraali.
222C
kaksoisintegraali; kaksoisintegraalimerkki
KAKSOISINTEGRAALI
DOUBLE INTEGRAL
Mat.
222D
kolmoisintegraali; kolmoisintegraalimerkki
TRIPLE INTEGRAL
222E
käyräintegraali; käyräintegraalimerkki
KÄYRÄINTEGRAALI
CONTOUR INTEGRAL
Mat.
222F
pintaintegraali; pintaintegraalimerkki
PINTAINTEGRAALI
SURFACE INTEGRAL
Mat.
2230
tilavuusintegraali
VOLUME INTEGRAL
2231
myötäpäiväinen integraali
CLOCKWISE INTEGRAL
2232
myötäpäiväinen käyräintegraali
CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
2233
vastapäiväinen käyräintegraali
ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL
2234
siis-merkki
THEREFORE
Logiikassa. UA: koska.
2235
koska-merkki
BECAUSE
Loogista päättelyä ilmaisemassa. UA: siis.
2236
suhdemerkki
RATIO
Vrt. seuraavaan. UA: suhde.
2237
suhteellisuusmerkki
PROPORTION
Merkitys epäselvä. Vrt. edelliseen ja U+221D. UA: suhteellisuus.
2238
piste-miinus
DOT MINUS
2239
ylitysmerkki
EXCESS
Merkitys epäselvä.
223A
geometrinen suhde
GEOMETRIC PROPORTION
223B
homoteettisuusmerkki
HOMOTHETIC
223C
tildeoperaattori
TILDEOPERAATTORI
TILDE OPERATOR
Mat.
223D
käänteistilde
REVERSED TILDE
Vrt. U+22CD. UA: käänteinen tilde.
223E
ylösalainen laiska s
INVERTED LAZY S
Merkitys epäselvä. Uni­co­des­sa synonyymi ”most positive” ja reversed tilde = lazy s. MS: käänteinen vaaka­suuntainen s.
223F
siniaalto
SINE WAVE
2240
punostulo
WREATH PRODUCT
Merkitys epäselvä. Suo­men­nos­ta ”yhteen­punot­tu tulo” on käytetty. MS: kierretulo.
2241
tilden negaatio
NOT TILDE
2242
miinus-tilde
MINUS TILDE
2243
asymptoottisuusmerkki
ASYMPTOOTTISESTI YHTÄ SUURI KUIN
ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
Mat. UA: asymptoottinen.
2244
asymptoottisuusmerkin negaatio
NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO
2245
yhtenevyys; yhtenevyysmerkki
YHTENEVÄ
APPROXIMATELY EQUAL TO
Mat., jossa Unicode-tun­nuk­se­na virheellisesti CONGRUENT TO. MS: suunnilleen yhtä suuri kuin. UA: yhtenevä.
2246
likimäärin mutta ei tasan yhtä suuri kuin
APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO
2247
ei likimäärin eikä tasan yhtä suuri kuin
NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO
2248
noin-merkki
LIKIMAIN YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
ALMOST EQUAL TO
MS: likimain yhtä suuri kuin (asymptoottisesti). UA: liki­main yhtä suuri kuin. Mat:ssa Unicode-tun­nuk­se­na vir­heel­li­ses­ti APPROXIMATELY EQUAL TO.
2249
noin-merkin negaatio
NOT ALMOST EQUAL TO
224A
lähes tai tasan yhtä suuri kuin
ALMOST EQUAL OR EQUAL TO
224B
kolmoistilde
TRIPLE TILDE
224C
kaikki yhtä suuria kuin
ALL EQUAL TO
Merkitys epäselvä. MS: kaikki (on) yhtä suuri kuin.
224D
ekvivalenssimerkki
EQUIVALENT TO
224E
geometrisen ekvivalenssin merkki
GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO
224F
eromerkki
DIFFERENCE BETWEEN
Merkitys epäselvä. Merkitys vaihtelee? MS: ero välillä (?).
2250
raja-arvon lähestymisen merkki
APPROACHES THE LIMIT
2251
geometrisen yhtäläisyyden merkki
GEOMETRICALLY EQUAL TO
2252
lähes yhtä suuri
APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF
Ilmeisesti japanilainen noin-merkki. MS: suunnilleen yhtä suuri kuin tai kohteen kuva.
2253
miltei yhtä suuri
IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO
Merkitys epäselvä. Edel­li­sen variantti? MS: kohteen kuva tai suunnilleen yhtä suuri kuin.
2254
kaksoispiste-yhtäläisyysmerkki
KAKSOISPISTE-YHTÄSUURUUSMERKKI
COLON EQUALS
Mat.
2255
yhtäläisyysmerkki-kaksoispiste
EQUALS COLON
2256
ympyrän sisältävä yhtäläisyysmerkki
RING IN EQUAL TO
2257
ympyrä-yhtäläisyysmerkki
RING EQUAL TO
2258
kaarellinen vastaavuusmerkki
CORRESPONDS TO
Luultavasti vain U+2259:n variantti.
2259
vastaavuusmerkki
ESTIMATES
225A
samakulmaisuusmerkki
EQUIANGULAR TO
225B
tähti-yhäläisyysmerkki
STAR EQUALS
225C
delta-yhtäläisyysmerkki
DELTA EQUAL TO
Merkitys vaihtelee. MS: delta yhtä suuri kuin.
225D
määritelmällisen yhtäläisyyden merkki
EQUAL TO BY DEFINITION
MS: DEF ja alla on yhtä suuri kuin.
225E
mittausperusteen merkki
MEASURED BY
Merkitys epäselvä. Käytetty ontologiassa. MS: mittakaava.
225F
kyseenalaisen yhtäläisyyden merkki
QUESTIONED EQUAL TO
MS: kysymysmerkki yhtäläisyysmerkin yläpuolella.
2260
epäyhtäläisyysmerkki
ERI SUURI KUIN -MERKKI
NOT EQUAL TO
UA: eri suuri kuin
2261
identtisyysmerkki
IDENTTISESTI YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
IDENTICAL TO
MS: yhtäläinen kohteen kanssa. UA: sama kuin.
2262
identtisyyden negaatio
NOT IDENTICAL TO
 
2263
vahvan ekvivalenssin merkki
STRICTLY EQUIVALENT TO
Merkitys epäselvä. Lineaa­ri­ses­sa logiikassa. Käytännössä myös kemiassa nelois­sidoksen merkkinä. MS: vastaa eh­dot­to­mas­ti t. tarkka vas­taa­vuus. UA: tarkka vas­taa­vuus.
2264
pienempi tai yhtä suuri kuin -merkki
PIENEMPI TAI YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
LESS-THAN OR EQUAL TO
UA: pienempi tai yhtä suuri kuin.
2265
suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki
SUUREMPI TAI YHTÄ SUURI KUIN -MERKKI
GREATER-THAN OR EQUAL TO
UA: suurempi tai yhtä suuri kuin,
2266
pienempi kuin -merkin ja yhtäläisyysmerkin yhdistelmä
LESS-THAN OVER EQUAL TO
UA: yhtäläisyysmerkin yläpuolella oleva pienempi kuin -merkki. Merkitykseltään sama kuin U+2264.
2267
suurempi kuin -merkin ja yhtäläisyysmerkin yhdistelmä
GREATER-THAN OVER EQUAL TO
UA: yhtäläisyysmerkin yläpuolella oleva suurempi kuin -merkki. Merkitykseltään sama kuin U+2265.
2268
pienempi eikä yhtä suuri kuin -merkki
LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO
2269
suurempi eikä yhtä suuri kuin -merkki
GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO
226A
paljon pienempi kuin -merkki
PALJON PIENEMPI KUIN -MERKKI
MUCH LESS-THAN
Mat. UA: paljon pienempi kuin.
226B
paljon suurempi kuin -merkki
PALJON SUUREMPI KUIN -MERKKI
MUCH GREATER-THAN
Mat. UA: paljon suurempi kuin.
226C
välissä-merkki
BETWEEN
Käyttö vaihtelee. UA: välissä.
226D
ekvivalenssimerkin negaatio
NOT EQUIVALENT TO
226E
ei pienempi kuin -merkki
NOT LESS-THAN
UA: ei pienmpi kuin.
226F
ei suurempi kuin -merkki
NOT GREATER-THAN
UA: ei suurempi kuin.
2270
ei pienempi eikä yhtä suuri kuin -merkki
NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO
2271
ei suurempi eikä yhtä suuri kuin -merkki
NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO
2272
pienempi kuin tai ekvivalentti -merkki
LESS-THAN OR EQUIVALENT TO
2273
suurempi kuin tai ekvivalentti -merkki
GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO
UA: suurempi kuin tai ekvivalentti.
2274
ei pienempi kuin eikä ekvivalentti -merkki
NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO
2275
ei suurempi kuin eikä ekvivalentti -merkki
NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO
2276
pienempi tai suurempi kuin -merkki
LESS THAN OR GREATER THAN
2277
suurempi tai pienempi kuin -merkki
GREATER THAN OR LESS THAN
2278
ei pienempi eikä suurempi kuin -merkki
NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN
2279
ei suurempi eikä pienempi kuin -merkki
NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN
227A
edeltää-merkki
PRECEDES
Abstrakti järjestys­relaa­tion merkki. Paremmin edeltämis­merkki? UA: edeltää.
227B
seuraa-merkki
SUCCEEDS
Vrt. PRECEDES U+227A. UA: seuraa.
227C
edeltää tai on sama kuin -merkki
PRECEDES OR EQUAL TO
Vrt. PRECEDES U+227A.
227D
seuraa tai on sama kuin -merkki
SUCCEEDS OR EQUAL TO
Vrt. PRECEDES U+227A.
227E
edeltää tai on ekvivalentti -merkki
PRECEDES OR EQUIVALENT TO
Vrt. PRECEDES U+227A.
227F
seuraa tai on ekvivalentti -merkki
SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO
Vrt. PRECEDES U+227A.
2280
ei edellä -merkki
DOES NOT PRECEDE
Vrt. PRECEDES U+227A.
2281
ei seuraa -merkki
DOES NOT SUCCEED
UA: ei seuraa.
2282
osajoukkomerkki
OSAJOUKON MERKKI
SUBSET OF
UA: on osajoukko.
2283
ylijoukkomerkki
YLIJOUKON MERKKI
SUPERSET OF
UA: ylijoukko.
2284
osajoukkomerkin negaatio
NOT A SUBSET OF
  
2285
ylijoukkomerkin negaatio
NOT A SUPERSET OF
  
2286
samuuden salliva osajoukkomerkki
OSAJOUKKO TAI YHTÄ SUURI
SUBSET OF OR EQUAL TO
UA: osajoukko.
2287
samuuden salliva ylijoukkomerkki
SUPERSET OF OR EQUAL TO
UA: yläjoukko.
2288
ei osajoukko eikä sama kuin -merkki
NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO
Mat.
2289
ei ylijoukko eikä sama kuin -merkki
NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO
Mat.
228A
aidon osajoukon merkki
SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO
228C
monijoukko
MULTISET
Merkitys epäselvä. Moni­joukko on joukon kä­sit­teen yleistys, mutta tämän merkin rooli on epä­selvä.
228D
monijoukkojen kertolasku
MULTISET MULTIPLICATION
228E
monijoukkojen unioni
MULTISET UNION
228F
kulmikas relaatiomerkki
SQUARE IMAGE OF
Merkitys epäselvä. Geneerinen symboli?. MS: oikealta auki oleva neliö.
2290
käänteinen kulmikas relaatio-operaattori
SQUARE ORIGINAL OF
Merkitys epäselvä. Vrt. SQUARE IMAGE OF 228F.
2291
kulmikkaan relaatiomerkin ja yhtäläisyyden yhdistelmä
SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO
Merkitys epäselvä. Vrt. SQUARE IMAGE OF 228F.
2292
käänteisen kulmikkaan relaatiomerkin ja epäyhtäläisyyden yhdistelmä
SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO
Merkitys epäselvä. Vrt. SQUARE IMAGE OF 228F.
2293
kulmikas kupu
SQUARE CAP
  
2294
kulmikas malja
SQUARE CUP
  
2295
ympyrässä oleva plus
YMPYRÄSSÄ OLEVA PLUSMERKKI
CIRCLED PLUS
US: ympyröity plus.
2296
ympyrässä oleva miinus
CIRCLED MINUS
US: ympyröity miinus,
2297
ympyrässä oleva kertomerkki
YMPYRÄSSÄ OLEVA KERTOMERKKI
CIRCLED TIMES
UA: ympyröity kertomerkki.
2298
ympyrässä oleva jakoviiva
CIRCLED DIVISION SLASH
UA: ympyröity jakomerkki.
2299
ympyrässä oleva kertopiste
CIRCLED DOT OPERATOR
US: ympyröity pisteoperaattori.
229A
ympyrässä oleva pallo-operaattori
CIRCLED RING OPERATOR
UA: ympyröity pallo-operaattori.
229B
ympyrässä oleva asteriskioperaattori
CIRCLED ASTERISK OPERATOR
UA: ympyröity asteriskioperaattori.
229C
ympyrässä oleva yhtäläisyysmerkki
CIRCLED EQUALS
229E
neliössä oleva plus
SQUARED PLUS
UA: plus neliössä.
229F
neliössä oleva miinus
SQUARED MINUS
UA: miinus neliössä.
22A0
neliössä oleva kertomerkki
SQUARED TIMES
22A1
neliössä oleva kertopiste
SQUARED DOT OPERATOR
22A2
oikealle osoittava nupi
RIGHT TACK
22A3
vasemmalle osoittava nupi
LEFT TACK
22A4
alas osoittava nupi
DOWN TACK
22A5
ylös osoittava nupi
UP TACK
UA.
22A6
assertion merkki
ASSERTION
Merkitys muuttunut. Todistettavuus­merkki on vaihto­ehto.
22A7
mallinnusmerkki
MODELS
22A8
tosi
TRUE
22A9
pakottaa-merkki
FORCES
Modaali­logiikkaa.
22AA
kolmoispystyviiva ja oikeanpuoleinen kääntöportti
TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE
22AB
kaksoispystyviiva ja oikeanpuoleinen kaksoiskääntöportti
DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
22AC
ei todista -merkki
DOES NOT PROVE
22AD
epätosi
NOT TRUE
22AE
ei pakota -merkki
DOES NOT FORCE
UA: ei pakota.
22AF
kaksoispystyviivan ja oikeanpuoleisen kaksoiskääntöportin negaatio
NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE
22B0
relationaalisen edeltämisen merkki
PRECEDES UNDER RELATION
Merkitys epäselvä. Esiin­ty­nee lähinnä modaali­logii­kas­sa (”strict implication”). MS: edeltää relaatiossa. UA: relationaalinen edeltäminen.
22B1
relationaalisen seuraamisen merkki
SUCCEEDS UNDER RELATION
Merkitys epäselvä. Vrt. ed. UA: relationaalinen seuraaminen.
22B2
normaali aliryhmä -relaation merkki
NORMAL SUBGROUP OF
22B3
normaalina aliryhmänä sisältämisen merkki
CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP
22B4
normaali aliryhmä tai sama kuin -relaation merkki
NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO
22B5
normaalina aliryhmänä sisältämisen tai yhtäläisyyden merkki
CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO
22B6
on alkukuva -merkki
ORIGINAL OF
Merkitys epäselvä. Liittynee siihen, että olio voi olla toisen olion kuva jossakin ku­vauk­ses­sa (funktiossa). MS: koh­teen alku­kuva t. al­ku­pe­räi­nen. UA: alkuperäinen.
22B7
on kuva -merkki
IMAGE OF
Merkitys epäselvä. Liittynee siihen, että olio voi olla toisen olion kuva jossakin ku­vauk­ses­sa (funktiossa). MS: kohteen kuva.
22B8
monikuvaus
MULTIMAP
Merkitys epäselvä. Aina­kin lineaarisessa logii­kas­sa. MS: paksu vaakaviiva ja pieni ympyrä.
22B9
Hermiten konjugaattimatriisi
HERMITIAN CONJUGATE MATRIX
22BA
interkalaatiomerkki
INTERCALATE
Käytöstä ei selvyyttä, mutta käännös sopinee siitä riippumatta. MS: interkalaatio.
22BB
joko-tai-operaattori
XOR
Vaiko poissulkeva tai-operaattori?
22BC
ja-ei-operaattori
NAND
Piiritekniikassa ja-ei-portti.
22BD
tai-ei-operaattori
NOR
Piiritekniikassa tai-ei-portti.
22BE
kaarella merkitty suora kulma
RIGHT ANGLE WITH ARC
22BF
oikeanpuoleinen kolmio
RIGHT TRIANGLE
22C0
monikkokonjunktio
N-ARY LOGICAL AND
 
22C1
monikkodisjunktio
N-ARY LOGICAL OR
UA: monikko looginen tai.
22C2
monikkoleikkaus
N-LUKUINEN LEIKKAUS
N-ARY INTERSECTION
Mat.
22C3
monikkounioni
N-LUKUINEN UNIONI
N-ARY UNION
Mat.
22C4
timanttioperaattori
DIAMOND OPERATOR
Merkitys epäselvä. MS: vino­neliö­ope­raat­to­ri.
22C5
kertopiste
KERTOPISTE, PISTEOPERAATTORI
DOT OPERATOR
Mat. Kertolaskun merkki.
22C6
tähtioperaattori
STAR OPERATOR
22C7
jakoviiva-kertomerkki
DIVISION TIMES
Samantapainen kuin plus-miinus,
22C8
rusetti
BOWTIE
Tai solmuke, mutta se on paljon harvinaisempi. UA: luonnollinen liitos.
22C9
vasemmanpuoleinen normaalitekijäinen puolisuora tulo
LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
Merkitys epäselvä. Ks. Wiki­pedia: Semidirect product. MS: oikealta auki oleva rusetti t. vasen normaali kerroin puolisuora tulo.
22CA
oikeanpuoleinen normaalitekijäinen puolisuora tulo
RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
Merkitys epäselvä. Vrt. U+22C9.
22CB
vasemmanpuoleinen puolisuora tulo
LEFT SEMIDIRECT PRODUCT
Merkitys epäselvä. Vrt. U+22C9.
22CC
oikeanpuoleinen puolisuora tulo
RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT
Merkitys epäselvä. Vrt. U+22C9.
22CD
käänteistilde-yhtäläisyysmerkki
REVERSED TILDE EQUALS
Vrt. U+223D.
22CE
kaareva tai-merkki
CURLY LOGICAL OR
22CF
kaareva ja-merkki
CURLY LOGICAL AND
22D0
kaksoisosajoukkomerkki
DOUBLE SUBSET
Merkitys epäselvä. MS: kaksin­kertainen osa­joukko.
22D1
kaksoisylijoukkomerkki
DOUBLE SUPERSET
Merkitys epäselvä.
22D2
kaksoisleikkaus
DOUBLE INTERSECTION
Merkitys epäselvä.
22D3
kaksoisunioni
DOUBLE UNION
Merkitys epäselvä.
22D4
hanko
PITCHFORK
MS: hanko t. hiili­hanko t. kolmi­kärki.
22D5
yhtäläisyys- ja yhdensuuntaisuusmerkki
EQUAL AND PARALLEL TO
22D6
pisteellinen pienempi kuin -merkki
LESS-THAN WITH DOT
22D7
pisteellinen suurempi kuin -merkki
GREATER-THAN WITH DOT
22D8
hyvin paljon pienempi kuin -merkki
VERY MUCH LESS-THAN
UA: huomattavasti pienempi kuin.
22D9
hyvin paljon suurempi kuin -merkki
VERY MUCH GREATER-THAN
UA: huomattavasti suurempi kuin.
22DA
pienempi, yhtä suuri tai suurempi kuin -merkki
LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN
22DB
suurempi, yhtä suuri tai pienempi kuin -merkki
GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN
22DC
yhtä suuri tai pienempi kuin -merkki
EQUAL TO OR LESS-THAN
22DD
yhtä suuri tai suurempi kuin -merkki
EQUAL TO OR GREATER-THAN
22DE
on yhtäläinen tai edeltää
EQUAL TO OR PRECEDES
Vrt. PRECEDES U+227A.
22DF
on yhtäläinen tai seuraa
EQUAL TO OR SUCCEEDS
Vrt. PRECEDES U+227A.
22E0
ei edellä eikä ole yhtäläinen
DOES NOT PRECEDE OR EQUAL
Vrt. PRECEDES U+227A.
22E1
ei seuraa eikä ole yhtäläinen
DOES NOT SUCCEED OR EQUAL
Vrt. PRECEDES 227A.
22E2
kulmikkaan relaatio-operaattorin ja yhtäläisyyden negaatio
NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO
Merkitys epäselvä. Vrt. SQUARE IMAGE OF 228F.
22E3
käänteisen kulmikkaan relaatio-operaattorin ja yhtäläisyyden negaatio
NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO
Merkitys epäselvä. Vrt. SQUARE IMAGE OF 228F.
22E4
kulmikkaan relaatio-operaattorin ja epäyhtäläisyyden yhdistelmä
SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO
Merkitys epäselvä. Vrt. SQUARE IMAGE OF 228F.
22E5
käänteisen kulmikkaan relaatio-operaattorin ja yhtäläisyyden yhdistelmä
SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO
Merkitys epäselvä. Vrt. SQUARE IMAGE OF 228F.
22E6
pienempi kuin eikä ekvivalentti -merkki
LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO
22E7
suurempi kuin eikä ekvivalentti -merkki
GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO
22E8
edeltää eikä ole ekvivalentti -merkki
PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO
Vrt. PRECEDES U+227A.
22E9
seuraa eikä ole ekvivalentti -merkki
SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO
Vrt. PRECEDES U+227A.
22EA
normaali aliryhmä -relaation negaatio
NOT NORMAL SUBGROUP OF
22EB
ei sisällä normaalina aliryhmänä
DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP
22EC
ei ole normaali aliryhmä eikä sama
NOT NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO
22ED
ei sisällä normaalina aliryhmänä eikä ole sama
DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL
UA: normaalina aliryhmänä sisältämisen ja yhtäläisyyden negaatio.
22EE
pystyellipsi
VERTICAL ELLIPSIS
MS: pystysuora ellipsi. UA: pystysuuntainen ellipsi.
22EF
rivinkeskinen ellipsi
MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS
Ks. Ellipsi eräissä mate­ma­tii­kan mer­kin­nöis­sä. MS: keski­viivan vaaka­suora ellipsi.
22F0
nouseva ellipsi
UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
MS: vinoellipsi ylös oikealle. UA: ellipsi ylös oikealle.
22F1
laskeva ellipsi
DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS
MS: vinoellipsi alas oikealle. UA: ellipsi alas oikealle.
22F2
poikkiviivallinen kuulumismerkki
ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE
22F3
pystyviivaan päättyvällä poikkiviivalla varustettu kuulumismerkki
ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
22F4
pystyviivaan päättyvällä poikkiviivalla varustettu pieni kuulumismerkki
SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
22F5
yläpisteellinen kuulumismerkki
ELEMENT OF WITH DOT ABOVE
22F6
yläviivallinen kuulumismerkki
ELEMENT OF WITH OVERBAR
22F7
yläviivallinen pieni kuulumismerkki
SMALL ELEMENT OF WITH OVERBAR
22F8
alaviivallinen kuulumismerkki
ELEMENT OF WITH UNDERBAR
22F9
kaksoispoikkiviivallinen kuulumismerkki
ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES
22FA
poikkiviivallinen käänteinen kuulumismerkki
CONTAINS WITH LONG HORIZONTAL STROKE
22FB
pystyviivaan päättyvällä poikkiviivalla varustettu käänteinen kuulumismerkki
CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
22FC
pystyviivaan päättyvällä poikkiviivalla varustettu pieni käänteinen kuulumismerkki
SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE
22FD
yläviivallinen käänteinen kuulumismerkki
CONTAINS WITH OVERBAR
22FE
yläviivallinen pieni käänteinen kuulumismerkki
SMALL CONTAINS WITH OVERBAR
22FF
Z-notaation laukkuun kuulumisen merkki
Z NOTATION BAG MEMBERSHIP
Merkitys epäselvä. MS: formaali monijoukon jäsenyys t. Z-notaatio.
Sekalaisia teknisiä merkkejä Miscellaneous Technical (2300–23FF)
2300
halkaisija; halkaisijan merkki
DIAMETER SIGN
 
2302
talo
TALO
HOUSE
 
2308
kattofunktiomerkinnän alku
VASEN KATTOFUNKTIO
LEFT CEILING
Mat.
2309
kattofunktiomerkinnän loppu
OIKEA KATTOFUNKTIO
RIGHT CEILING
Mat.
230A
lattiafunktiomerkinnän alku
VASEN LATTIAFUNKTIO
LEFT FLOOR
Mat.
230B
lattiafunktiomerkinnän loppu
OIKEA LATTIAFUNKTIO
RIGHT FLOOR
Mat.
2310
käännetty negaation merkki
KÄÄNNETTY NEGAATION MERKKI
REVERSED NOT SIGN
 
2317
Viewdata-neliö
VIEWDATA SQUARE
Oli käytössä Viewdata-tele­tieto­palvelussa. Puhelimen näppäimistössä # saattaa olla tämän näköinen.
2318
hannunvaakuna
PLACE OF INTEREST SIGN
Kielitoimiston sana­kirja.
2320
integraalimerkin ylempi puolisko
INTEGRAALIMERKIN YLÄOSA
TOP HALF INTEGRAL
 
2321
integraalimerkin alempi puolisko
INTEGRAALIMERKIN ALAOSA
BOTTOM HALF INTEGRAL
 
2327
suorakulmiossa oleva rasti
X IN A RECTANGLE BOX
Sisältää rastin, ei X:ää. Mm. lievän myr­kyl­li­syy­den merkkinä.
2329
vasemmalle osoittava kulmasulku
VASEMMALLE OSOITTAVA KULMASULJE
LEFT-POINTING ANGLE BRACKET
Vrt. U+27E8.
232A
oikealle osoittava kulmasulku
OIKEALLE OSOITTAVA KULMASULJE
RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET
Vrt. U+27E8.
2393
tasavirta
DIRECT CURRENT SYMBOL FORM TWO
Tasavirralle on monia sym­bo­lei­ta, mutta vain tämä on Uni­co­des­sa määritelty sellaiseksi.
23DE
yläaaltosulku
TOP CURLY BRACKET
23DF
ala-aaltosulku
BOTTOM CURLY BRACKET
23E6
vaihtovirta
AC CURRENT
Ks. vaihto­virran merkki.
23F6
musta keskisuuri ylös osoittava kolmio
BLACK MEDIUM UP-POINTING TRIANGLE
 
Viivapiirtoja (EM: Viivapiirros t. Viivapiirrosmerkkejä) Box Drawing (2500–257F)
2500
ohut vaakapiirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
 
2502
ohut pystypiirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA PYSTYSUUNTAAN
BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
 
250C
ohut alas ja oikealle menevä piirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA ALAS JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
 
2510
ohut alas ja vasemmalle menevä piirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA ALAS JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
 
2514
ohut ylös ja oikealle menevä piirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA YLÖS JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
 
2518
ohut ylös ja vasemmalle menevä piirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA YLÖS JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
 
251C
ohut pystyyn ja oikealle menevä piirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
 
2524
ohut pystyyn ja vasemmalle menevä piirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
 
252C
ohut alas ja vaakasuuntaan menevä piirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA ALAS JA VAAKASUUNTAAN
ohut alas ja vaakasuuntaan menevä piirto
BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
 
2534
ohut ylös ja vaakasuuntaan menevä piirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA YLÖS JA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
 
253C
ohut ja vaaka- ja pystysuuntaan menevä piirto
VIIVAPIIRROS OHUT VIIVA VAAKASUUNTAAN JA PYSTYSUUNTAAN
BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
 
2550
kaksinkertainen vaakapiirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
 
2551
kaksinkertainen pystypiirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
 
2552
alas yksinkertaisena ja oikealle kaksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS VIIVA ALAS JA KAKSOISVIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
 
2553
alas kaksinkertaisena ja oikealle yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
 
2554
alas ja oikealle menevä kaksinkertainen piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
 
2555
alas yksinkertaisena ja vasemmalle kaksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS VIIVA ALAS JA KAKSOISVIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
 
2556
alas kaksinkertaisena ja vasemmalle yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
 
2557
alas ja vasemmalle menevä kaksinkertainen piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
 
2558
ylös yksinkertaisena ja oikealle kaksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS VIIVA YLÖS JA KAKSOISVIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
 
2559
ylös kaksinkertaisena ja oikealle yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA YLÖS JA VIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
 
255A
ylös ja oikealle menevä kaksinkertainen piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA YLÖS JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
 
255B
ylös yksinkertaisena ja vasemmalle kaksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS VIIVA YLÖS JA KAKSOISVIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
 
255C
ylös kaksinkertaisena ja vasemmalle yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA YLÖS JA VIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
 
255D
ylös kaksinkertaisena ja vasemmalle yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA YLÖS JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
 
255E
VIIVAPIIRROS VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA KAKSOISVIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
 
255F
pystyyn kaksinkertaisena ja oikealle yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VIIVA OIKEALLE
BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
 
2560
pystyyn kaksinkertaisena ja oikealle yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA OIKEALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
 
2561
pystyyn yksinkertaisena ja vasemmalle kaksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA KAKSOISVIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
 
2562
pystyyn kaksinkertaisena ja vasemmalle yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VIIVA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
 
2563
pystyyn ja vasemmalle menevä kaksinkertainen piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VASEMMALLE
BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
 
2564
alas yksinkertaisena ja vaakasuuntaan kaksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS VIIVA ALAS JA KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
 
2565
alas kaksinkertaisena ja vaakasuuntaan yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
 
2566
alas ja vaakasuuntaan menevä kaksinkertainen piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA ALAS JA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
 
2567
ylös yksinkertaisena ja vaakasuuntaan kaksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS VIIVA YLÖS JA KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
 
2568
ylös kaksinkertaisena ja vaakasuuntaan yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA YLÖS JA VIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
 
2569
ylös ja vaakasuuntaan menevä kaksinkertainen piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA YLÖS JA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
 
256A
pystyyn yksinkertaisena ja vaakasuuntaan kaksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS VIIVA PYSTYSUUNTAAN JA KAKSOISVIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
 
256B
pystyyn kaksinkertaisena ja vaakasuuntaan yksinkertaisena menevä piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VIIVA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
 
256C
pystyyn ja vaakasuuntaan menevä kaksinkertainen piirto
VIIVAPIIRROS KAKSOISVIIVA PYSTYSUUNTAAN JA VAAKASUUNTAAN
BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
 
Lohkoalkioita (EM: Lohko-osia) Block Elements (2580–259F)
2580
lohkon yläpuolisko
LOHKON YLÄPUOLISKO
UPPER HALF BLOCK
 
2581
lohkon alakahdeksannes
LOWER ONE EIGHTH BLOCK
 
2584
lohkon alapuolisko
LOHKON ALAPUOLISKO
LOWER HALF BLOCK
 
2588
koko lohko
KOKO LOHKO
FULL BLOCK
 
258C
lohkon vasen puolisko
LOHKON VASEN PUOLISKO
LEFT HALF BLOCK
 
2590
lohkon oikea puolisko
LOHKON OIKEA PUOLISKO
RIGHT HALF BLOCK
 
2591
vaalea varjostus
VAALEA VARJOSTUS
LIGHT SHADE
 
2592
puolivarjostus
puolivarjostus
MEDIUM SHADE
 
2593
tumma varjostus
TUMMA VARJOSTUS
DARK SHADE
 
Geometrisia muotoja Geometric Shapes (25A0–25FF)
25A0
musta neliö
MUSTA NELIÖ
BLACK SQUARE
UA: täytetty neliö.
25A1
neliö; valkoinen neliö
VALKOINEN NELIÖ, LOPPUMERKKI
WHITE SQUARE
Mat. Mm. todistuksen lopun merkki. UA: tyhjä neliö.
25A2
pyöreäkulmainen valkoinen neliö
WHITE SQUARE WITH ROUNDED CORNERS
UA: tyhjä neliö jossa pyöristetyt kulmat.
25A3
mustan neliön sisältävä valkoinen neliö
WHITE SQUARE CONTAINING BLACK SMALL SQUARE
UA: tyhjä neliö jossa täytetty neliö.
25AA
pieni musta neliö
BLACK SMALL SQUARE
UA
25AB
pieni valkoinen neliö
WHITE SMALL SQUARE
UA
25AC
musta suorakaide
MUSTA SUORAKAIDE
BLACK RECTANGLE
UA: täytetty suorakulmio.
25B2
musta ylös osoittava kolmio
MUSTA YLÖS OSOITTAVA KOLMIO
BLACK UP-POINTING TRIANGLE
 
25B3
valkoinen ylös osoittava kolmio
BLACK UP-POINTING TRIANGLE
UA: tyhjä kolmio ylös.
25B4
musta ylös osoittava pieni kolmio
BLACK UP-POINTING SMALL TRIANGLE
UA: pieni täytetty kolmio ylös.
25B5
valkoinen ylös osoittava pieni kolmio
WHITE UP-POINTING SMALL TRIANGLE
UA: pieni tyhjä kolmio ylös.
25B6
musta oikealle osoittava kolmio
BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE
UA: toista.
25B7
valkoinen oikealle osoittava kolmio
WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE
UA: tyhjä kolmio oikealle.
25B8
musta oikealle osoittava pieni kolmio
BLACK RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE
UA: pieni täytetty kolmio oikealle.
25B9
valkoinen oikealle osoittava pieni kolmio
WHITE RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE
UA: pieni tyhjä kolmio oikealle.
25BA
musta oikealle osoittava osoitin
MUSTA OIKEALLE OSOITTAVA OSOITIN
BLACK RIGHT-POINTING POINTER
UA: täytetty osoitin oikealle.
25BB
valkoinen oikealle osoittava osoitin
WHITE RIGHT-POINTING POINTER
UA: tyhjä osoitin oikealle.
25BC
musta alas osoittava kolmio
MUSTA ALAS OSOITTAVA KOLMIO
BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE
25BD
valkoinen alas osoittava kolmio
WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE
UA: tyhjä kolmio alas.
25BE
musta alas osoittava pieni kolmio
BLACK DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE
UA: pieni täytetty kolmio alas.
25BF
valkoinen alas osoittava pieni kolmio
WHITE DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE
UA: pieni tyhjä kolmio alas.
25C0
musta vasemmalle osoittava kolmio
BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE
UA: kelaa hitaasti taakse.
25C1
valkoinen vasemmalle osoittava kolmio
WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE
UA: tyhjä kolmio vasemmalle.
25C2
musta vasemmalle osoittava pieni kolmio
BLACK LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE
UA: pieni täytetty kolmio vasemmalle.
25C3
valkoinen vasemmalle osoittava kolmio
WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE
UA: tyhjä kolmio vasemmalle.
25C4
musta vasemmalle osoittava osoitin
MUSTA VASEMMALLE OSOITTAVA OSOITIN
BLACK LEFT-POINTING POINTER
UA: täytetty osoitin vasemmalle,
25C5
valkoinen vasemmalle osoittava osoitin
WHITE LEFT-POINTING POINTER
UA: tyhjä osoitin vasemmalle,
25C6
musta timantti
BLACK DIAMOND
MS: musta salmiakki­kuvio (?). UA: täytetty vinoneliö.
25C7
valkea timantti
WHITE DIAMOND
Merkitys epäselvä. Vrt. rombi ja kortti­pelin ruutu.
25CA
rombi
VINONELIÖ
LOZENGE
UA: vino­neliö (joka on tul­kin­nan­varainen). EM: ”myös: SALMIAKKIKUVIO”.
25CB
valkoinen ympyrä
VALKOINEN YMPYRÄ
WHITE CIRCLE
UA: tyhjä ympyrä.
25CC
pisteympyrä
DOTTED CIRCLE
UA.
25CF
musta ympyrä
BLACK CIRCLE
UA: täytetty ympyrä.
25D8
luetelmapallon negatiivi
LUETELMAPALLON NEGATIIVI
INVERSE BULLET
UA: käänteinen luettelomerkki.
25D9
valkoisen ympyrän negatiivi
VALKOISEN YMPYRÄN NEGATIIVI
INVERSE WHITE CIRCLE
UA: täytetty neliö jossa tyhjä ympyrä.
25E6
valkoinen pallo
WHITE BULLET
UA: ontto luetelmapallo.
25EF
iso ympyrä
LARGE CIRCILE
UA: suuri valkoinen ympyrä.
25F3
valkoinen neliö, josta on erotettu yläoikea neljännes
WHITE SQUARE WITH UPPER RIGHT QUADRANT
UA: tyhjä neliö jossa yläoikean neljännes.
25F7
valkoinen ympyrä, josta on erotettu yläoikea neljännes
WHITE CIRCLE WITH UPPER RIGHT QUADRANT
UA: tyhjä ympyrä jossa yläoikean neljännes.
25FB
keskikokoinen valkoinen neliö
WHITE MEDIUM SQUARE
UA.
25FC
keskikokoinen musta neliö
BLACK MEDIUM SQUARE
UA.
25FD
pienehkö valkoinen neliö
WHITE MEDIUM SMALL SQUARE
UA.
25FE
pienehkö musta neliö
BLACK MEDIUM SMALL SQUARE
UA.
25FF
alaoikean kolmio
LOWER RIGHT TRIANGLE
UA .
Sekalaisia symboleita Miscellaneous Symbols (2600–26FF)
2600
musta aurinko ja säteet
BLACK SUN WITH RAYS
Aurinkoisen sään symboli.
2601
pilvi
CLOUD
Pilvisen sään symboli.
2602
sateenvarjo
UMBRELLA
Sateisen sään symboli.
2603
lumiukko
SNOWMAN
Lumisateisen sään symboli.
2604
komeetta
COMET
2605
musta tähti
BLACK STAR
2606
valkoinen tähti
WHITE STAR
2607
salama
LIGHTNING
2608
ukonilma
THUNDERSTORM
2610
valintaruutu
BALLOT BOXCHECK
2611
tarkastusmerkillä valittu ruutu
BALLOT BOX WITH CHECK
Vrt. U+2713. UA: punainen valintamerkki.
2612
rastilla valittu ruutu
BALLOT BOX WITH X
2613
vinoristi
SALTIRE
U: = St. Andrew’s Cross. Suomeksi myös (Pyhän) Andreaan t. Andreaksen risti.
2620
pääkallo ja sääriluut
SKULL AND CROSSBONES
UA: pääkallo ja reisiluut. Joskus myrkyllisyyden merkki.
2622
säteilyvaara
RADIOACTIVE SIGN
UA.
2623
biologinen vaara
BIOHAZARD SIGN
UA.
2626
ortodoksinen risti
ORTHODOX CROSS
UA: ortodoksiristi. Kielitoimiston sana­kirja, haku­sana risti.
2627
khii-rhoo
CHI RHO
U: Constantine's cross, Christogram.
262A☪︎
puolikuu ja tähti
STAR AND CRESCENT
UA: kuunsirppi ja tähti.’ Kieli­toimiston sana­kirja, puolikuu.
262D
sirppi ja vasara
SICKLE AND HAMMER
 
262E
rauhanmerkki
PEACE SYMBOL
UA: rauhansymboli.
262F
jin-jang
YIN YANG
UA: jin ja jang. Kieli­toimiston sana­kirja: jin, jang.
2638
dharma-pyörä
WHEEL OF DHARMA
UA.
263A
hymyilevät kasvot
VALKOISET HYMYILEVÄT KASVOT
WHITE SMILING FACE
UA: hymynaama.
263B
mustat hymyilevät kasvot
MUSTAT HYMYILEVÄT KASVOT
BLACK SMILING FACE
 
263C
säteilevä valkoinen aurinko
VALKOINEN AURINKO SÄTEINEEN
WHITE SUN WITH RAYS
 
2640
naaras; naaraan merkki
NAARAAN MERKKI
FEMALE SIGN
UA: Venus-symboli.
2642
koiras; koiraan merkki
KOIRAAN MERKKI
MALE SIGN
UA: Mars-symboli.
2660♠︎
korttipelin pata
MUSTA KORTTIPELIN PATA
BLACK SPADE SUIT
UA: pata.
2661♡︎
valkea korttipelin hertta
WHITE HEART SUIT
2662♢︎
valkea korttipelin ruutu
WHITE DIAMOND SUIT
Vrt, U+25C7.
2663♣︎
korttipelin risti
MUSTA KORTTIPELIN RISTI
BLACK CLUB SUIT
UA: risti, U+2020 on vakiintuneesti risti.
2664♤︎
valkea korttipelin pata
WHITE SPADE SUIT
2665♥︎
korttipelin hertta
MUSTA KORTTIPELIN HERTTA
BLACK HEART SUIT
UA: hertta.
2666♦︎
korttipelin ruutu
MUSTA KORTTIPELIN RUUTU
BLACK DIAMOND SUIT
UA: ruutu.
2667♧︎
valkea korttipelin risti
WHITE CLUB SUIT
2669♩︎
neljäsosanuotti
QUARTER NOTE
 
266A♪︎
kahdeksasosanuotti
KAHDEKSASOSANUOTTI
EIGHTH NOTE
 
266B
kahdeksasosanuottipari
KAHDEKSASOSANUOTTIPARI
BEAMED EIGHTH NOTES
 
266C
kuudestoistaosanuottipari
BEAMED SIXTEENTH NOTES
 
266D
alennusmerkki
MUSIC FLAT SIGN
UA. Myös nimeä b-merkki käytetään.
266E
palautusmerkki
MUSIC NATURAL SIGN
normaalin äänialan merkki. Kumoaa aiemman kiinteän tai tilapäisen etumerkin vaikutuksen.
266F
ylennysmerkki
MUSIC SHARP SIGN
UA
2695
Asklepioksen sauva
STAFF OF AESCULAPIUS
UA: lääketieteen symboli. U: = medical term.
269B
atomi
ATOM SYMBOL
UA. U: = nuclear installation (on maps).
269C
Ranskan lilja
FLEUR-DE-LIS
UA, Kieli­toimiston sana­kirja s.v. lilja.
267B♻︎
kierrätysmerkki
BLACK UNIVERSAL RECYCLING SYMBOL
UA: kierrätyssymboli..
26A0⚠︎
varoitusmerkki
WARNING SIGN
UA: varoitus.
26AA⚪︎
keskikokoinen valkoinen ympyrä
MEDIUM WHITE CIRCLE
UA: valkoinen ympyrä.
26AB⚫︎
keskikokoinen musta ympyrä
MEDIUM BLACK CIRCLE
Näkyy usein emojityylillä ja siksi isompana kuin U+25CF. UA: musta ympyrä.
Dingbat-merkkejä Dingbats (2700–27BF)
2702
mustat sakset
BLACK SCISSORS
UA: sakset.
2704
valkoiset sakset
WHITE SCISSORS
2705✅︎
valkoinen lihava tarkastusmerkki
WHITE HEAVY CHECK MARK
UA: valkoinen valintamerkki. Vrt. U+2714.
2708
lentokone
AIRPLANE
UA.
2709
kirjekuori
ENVELOPE
UA.
270A✋︎
koholla oleva nyrkki
RAISED FIST
UA: nostettu nyrkki.
270B✋︎
koholla oleva käsi
RAISED HAND
UA: nostettu käsi.
270C✌︎
voitonmerkkikäsi
VICTORY HAND
UA: voitonmerkki.
270D✍︎
kirjoittava käsi
WRITING HAND
UA.
270F
lyijykynä
PENCIL
UA.
2711
valkoinen mustekynän kärki
WHITE NIB
2712
musta mustekynän kärki
BLACK NIB
UA: musta kynänkärki.
2713
tarkastusmerkki
CHECK MARK
MS: valintamerkki. Suomessa vanhastaan virheen merkki, ”pukki”, nyk. yl. valintamerkki.
2714
lihava tarkastusmerkki
HEAVY CHECK MARK
Vrt. ed. UA: paksu valintamerkki.
2715
kertomerkki-x
MULTIPLICATION X
Muodoltaan kuten U+00D7 (×), mutta kookkaampi.
2716
lihava kertomerkki-x
HEAVY MULTIPLICATION X
UA: kertomerkki. Vrt. ed.
2717
x-rasti
BALLOT X
2718
lihava x-rasti
HEAVY BALLOT X
271D
latinalainen risti
LATIN CROSS
Kielitoimiston sana­kirja, haku­sana risti.
2720
maltanristi
MALTESE CROSS
Kielitoimiston sana­kirja, haku­sana risti.
2721
Daavidin tähti
STAR OF DAVID
274C❌︎
lihava rasti
CROSS MARK
UA: punainen rastimerkki. U: forms a games tally pair with 2B55.
2764❤︎
sydän
HEAVY BLACK HEART
UA: punainen sydän. Emoji-esitys­muodossa punainen, tekstissä tekstin värinen (yl. musta). Vrt. U+1F5A4,
2794➔︎
lihava oikealle osoittava leveäpäinen nuoli
´HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW
2795➕︎
lihava plusmerkki
HEAVY PLUS SIGN
UA: plusmerkki.
2796➖︎
lihava miinusmerkki
HEAVY MINUS SIGN
UA: miinusmerkki.
2797➗︎
lihava obelus
HEAVY DIVISION SIGN
UA: jakomerkki. Vrt. U+007F..
2798➘︎
lihava plusmerkki
HEAVY PLUS SIGN
UA: plusmerkki.
27A1
oikealle osoittava musta nuoli
BLACK RIGHTWARDS ARROW
UA: nuoli oikealle. Vrt. U+2192.
27A2
yläpuolelta valkea oikealle osoittava nuolenpää
THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD
Vrt. seur.
27A3
alapuolelta valkea oikealle osoittava nuolenpää
THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD
Vrt. ed.
27B0➰︎
silmukka
CURLY LOOP
UA.
27BF➿︎
kaksoissilmukka
DOUBLE CURLY LOOP
UA.
Sekalaisia matemaattisia symboleita A Miscellaneous Mathematical Symbols-A (27C0–27EF)
27C2
kohtisuoruus; kohtisuoruusmerkki
KOHTISUORA
PERPENDICULAR
Mat.
27E6
matemaattinen valkea alkuhakasulku
MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKET
Mat.
27E7
matemaattinen valkea loppuhakasulku
MATHEMATICAL RIGHT WHITE SQUARE BRACKET
Mat.
27E8
alkukulmasulku
MATEMATIIKAN VASEN KULMASULJE
MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET
Mat. Ks. Kulmasulkeet
27E9
loppukulmasulku
MATEMATIIKAN OIKEA KULMASULJE
MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET
Mat. Ks. Kulmasulkeet
Sekalaisia matemaattisia symboleita B Miscellaneous Mathematical Symbols-B (2980–29FF)
299C
neliöllä merkitty suora kulma
RIGHT ANGLE VARIANT WITH SQUARE
299D
kaarella merkitty suora kulma
MEASURED RIGHT ANGLE WITH DOT
29F8
iso vinoviiva
BIG SOLIDUS
29B5
vaakaviivallinen ympyrä
CIRCLE WITH HORIZONTAL BAR
Kemiassa käytetään yläindeksinä osoittamassa standardi­tilaa.
299F
terävä kulma
ACUTE ANGLE
Täydentäviä matemaattisia operaattoreita Supplemental Mathematical Operators (2A00–2AFF)
2A00
monikollinen ympyrässä oleva kertopiste
N-ARY CIRCLED DOT OPERATOR
Vaiko n-lukuinen pro moni­kol­li­nen?
2A03
pisteellinen monikkounionin merkki
N-ARY UNION OPERATOR WITH DOT
2A04
monijoukkojen monikkounioni
N-ARY UNION OPERATOR WITH PLUS
2A05
kulmikas leikkauksen merkki
SQUARE INTERSECTION
2A06
kulmikas unionin merkki
SQUARE UNION
2A0D
pääarvointegraali; pääarvointegraalimerkki
ÄÄRELLINEN INTEGRAALI
FINITE PART INTEGRAL
Mat. Viittaa Cauchyn pää­arvoon (Cauchy principal value).
2A27
plus, jolla on alaindeksi kaksi
PLUS SIGN WITH SUBSCRIPT TWO
UA: plusmerkki ja alaindeksi kaksi.
2A2F
ristitulo; ristitulon merkki
VECTOR OR CROSS PRODUCT
UA: vektoriristitulo. Risti- eli vektoritulon käsite esiintyy vain vektorien yhteydessä. Yleensä tämän merkin sijasta käytetään kerto­merkkiä.
2A3C
sisäinen tulo; sisäisen tulon merkki
INTERIOR PRODUCT
UA: pistetulo. Interior product on algebran käsite ja eri kuin skalaari- eli sisätulo (inner product).
2A63
kaksoisalleviivattu looginen tai-merkki
LOGICAL OR WITH DOUBLE UNDERBAR
UA: looginen tai kaksoisalaviiva.
2AC5
osajoukkomerkin ja yhtäläisyysmerkin yhdistelmä
SUBSET OF ABOVE EQUALS SIGN
Sama merkitys kuin merkillä U+2286.
2AC6
osajoukkomerkin ja yhtäläisyysmerkin yhdistelmä
SUPERSET OF ABOVE EQUALS SIGN
Sama merkitys kuin merkillä U+2287.
2AE4
pystyviiva ja vasemmanpuoleinen kaksoiskääntöportti
VERTICAL BAR DOUBLE LEFT TURNSTILE
Sekalaisia symboleita ja nuolia Miscellaneous Symbols and Arrows (2B00–2BFF)
2B1B
iso musta neliö
BLACK LARGE SQUARE
UA.
2B1C
iso valkoinen neliö
WHITE LARGE SQUARE
UA.
2B55⭕︎
iso lihava ympyrä
HEAVY LARGE CIRCLE
UA: suuri ympyrä. U: forms a games tally pair with 274C.
2B58⭘︎
lihava ympyrä
HEAVY CIRCLE
U: = town or village office, = power off symbol.
Täydentäviä välimerkkejä Supplemental Punctuation (2E00–2E7F)
2E31
sanaerotinpiste
WORD SEPARATOR MIDDLE DOT
Käytössä joissakin aasial. kielissä. Vrt. U+00B7.
2E33
korotettu piste
RAISED DOT
U: glyph position in­ter­me­di­ate between 002E and 00B7.
2E3A
kaksois-em-viiva
TWO-EM DASH
U: omission dash. Ks. Dashes and hyphens.
2E3B
kolmois-em-viiva
THREE-EM DASH
Ks. Dashes and hyphens.
2E3C
pikakirjoituksen piste
STENOGRAPHIC FULL STOP
2E40
kaksoisyhdysmerkki
DOUBLE HYPHEN
CJK-symboleita ja välimerkkejä CJK Symbols and Punctuation (3000–303F)
3001
ideografinen pilkku
IDEOGRAPHIC COMMA
UA.
3002
ideografinen piste
IDEOGRAPHIC FULL STOP
UA.
3003
toistomerkki
DITTO MARK
Luettelossa merkityksessä ’kuten yllä’.
3008
vasen kulmasulku
LEFT ANGLE BRACKET
UA: vasen kulmasulje. Käy­tet­tä­väk­si itäaasialaisessa kir­joi­tuk­ses­sa. Vrt. U+2329 ja U+27E8.
3009
oikea kulmasulku
RIGHT ANGLE BRACKET
UA: oikea kulmasulje. Käy­tet­tä­väk­si itäaasialaisessa kir­joi­tuk­ses­sa. Vrt. U+232A ja U+27E9.
300A
vasen kaksoiskulmasulku
LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET
UA: vasen kaksoiskulmasulje. Käy­tet­tä­väk­si itäaasialaisessa kir­joi­tuk­ses­sa.
300B
oikea kaksoiskulmasulku
RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET
UA: oikea kaksoiskulmasulje. Käytettäväksi itäaasialaisessa kirjoituksessa.
301C
aaltomainen viiva
WAVE DASH
Vrt. U+3030.
3030
aaltoileva viiva
WAVY DASH
UA: aaltoviiva, joka yl. tarkoittaa tildeä. Vrt. U+301C.
303D
osanvaihtomerkki
PART ALTERNATION MARK
UA. U: marks the start of a song part in Japanes.
Katakana Katakana (30A0–30FF)
30FB
katakanan rivin­kes­ki­nen piste
KATAKANA MIDDLE DOT
UA: katakana keskipiste. Vrt. U+00B7
Kirjainten esitysmuotoja (EM: Kirjainten tulostusmuotoja) Alphabetic Presentation Forms (FB00–FB4F)
FB00
ff-ligatuuri
LATIN SMALL LIGATURE FF
 
FB01
fi-ligatuuri
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI FI
LATIN SMALL LIGATURE FI
 
FB02
fl-ligatuuri
LATINALAINEN PIENAAKKOSLIGATUURI FL
LATIN SMALL LIGATURE FL
 
FB03
ffi-ligatuuri
LATIN SMALL LIGATURE FFI
 
FB04
ffl-ligatuuri
LATIN SMALL LIGATURE FFL
 
FB05
pitkän s:n ja t:n ligatuuri
LATIN SMALL LIGATURE LONG S T
Vrt. U+017F.
FB06
st-ligatuuri
LATIN SMALL LIGATURE ST
 
Muunnelmanvalitsimia Variation Selectors (FE00–FE0F)
FE00
muunnelmanvalitsin 1
VARIATION SELECTOR-1
Valitsee edeltävän mer­kin määrätyn ulko­asun; ks. Variation Sequences.
FE01
muunnelmanvalitsin 2
VARIATION SELECTOR-2
Vrt. ed. Samoin U+FE02 jne.
FE0E
muunnelmanvalitsin 15
VARIATION SELECTOR-15
Käytetään etenkin teksti­esityksen valit­se­mi­seen vasta­kohtana emojille.
FE0F
muunnelmanvalitsin 16
VARIATION SELECTOR-16
Käytetään etenkin emoji­esityksen valitsemiseen.
Arabialaisten merkkien esitysmuotoja B Arabic Presentation Forms-B (FE70–FEFF)
FEFF
leveydetön sitova väli
ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE
Tunnus ZWNBSP. Myös BOM.
Erikoismerkkejä Specials (FFF0–FFFF)
FFF9
rivienvälisen merkinnän ankkuri
INTERLINEAR ANNOTATION ANCHOR
U: marks start of annotated text.
FFFA
rivienvälisen merkinnän alku
INTERLINEAR ANNOTATION SEPARATOR
U: marks start of annotating character(s).
FFFB
rivienvälisen merkinnän loppu
INTERLINEAR ANNOTATION TERMINATOR
U: marks end of annotation block.
FFFC
objektinkorvikemerkki
OBJECT REPLACEMENT CHARACTER
U: used as a place­holder for an other%wise unspecified object.
FFFD
korvikemerkki
KORVIKEMERKKI
REPLACEMENT CHARACTER
U: used to replace an in­com­ing character whose value is unknown or unrepresentable in Unicode.
Musiikkimerkkejä Musical symbols (1D100–1D1FF)
1D100𝄀
tahtiviiva
MUSICAL SYMBOL SINGLE BARLINE
1D101𝄁
kaksoistahtiviiva
MUSICAL SYMBOL DOUBLE BARLINE
1D102𝄂
päätösviiva
MUSICAL SYMBOL FINAL BARLINE
1D104𝄄
katkonainen tahtiviiva
MUSICAL SYMBOL DASHED BARLINE
Wikipedian Nuottikirjoitus-sivulla kat­ko­nai­nen tavuviiva, mutta kyse ei ole tavuista.
1D106𝄆
aloittava kertausmerkki
MUSICAL SYMBOL LEFT REPEAT SIGN
Tai vasemmanpuoleinen kertausmerkki.
1D107𝄇
lopettava kertausmerkki
MUSICAL SYMBOL RIGHT REPEAT SIGN
Tai oikeanpuoleinen kertausmerkki.
1D109𝄉
dal segno
MUSICAL SYMBOL DAL SEGNO
1D10A𝄊
da capo
MUSICAL SYMBOL DA CAPO
1D10B𝄋
segno
MUSICAL SYMBOL SEGNO
1D10C𝄌
coda
MUSICAL SYMBOL CODA
1D11E𝄞
G-avain
MUSICAL SYMBOL G CLEF
Diskanttiavain.
1D121𝄡
C-avain
MUSICAL SYMBOL C CLEF
Altto- ja tenoriavain.
1D122𝄢
F-avain
MUSICAL SYMBOL F CLEF
Bassoavain (ja baritoniavain).
1D15D𝅝
kokonuotti
MUSICAL SYMBOL WHOLE NOTE
Semibreve.
1D15E𝅗𝅥
puolinuotti
MUSICAL SYMBOL HALF NOTE
Minima.
1D15F𝅘𝅥
musiikkimerkki neljäsosanuotti
MUSICAL SYMBOL QUARTER NOTE
Vrt. neljäsosanuotti U+2669.
1D160𝅘𝅥𝅮
musiikkimerkki kahdeksasosanuotti
MUSICAL SYMBOL EIGHTH NOTE
Vrt. kahdeksasosanuotti U+266A.
1D161𝅘𝅥𝅯
kuudestoistaosanuotti
MUSICAL SYMBOL SIXTEENTH NOTE
1D162𝅘𝅥𝅰
kolmaskymmeneskahdesosanuotti
MUSICAL SYMBOL THIRTY-SECOND NOTE
1D163𝅘𝅥𝅱
kuudeskymmenesneljäsosanuotti
MUSICAL SYMBOL SIXTY-FOURTH NOTE
1D164𝅘𝅥𝅲
sadaskahdeskymmeneskahdeksasosanuotti
MUSICAL SYMBOL ONE HUNDRED TWENTY-EIGHTH NOTE
1D12B𝄫
kaksoisalennusmerkki
MUSICAL SYMBOL DOUBLE FLAT
1D18C𝆌
rinforzando
MUSICAL SYMBOL RINFORZANDO
1D18D𝆍
subito
MUSICAL SYMBOL SUBITO
1D18E𝆎
musiikkimerkki z
MUSICAL SYMBOL F
1D18F𝆏
piano; pianomerkki
MUSICAL SYMBOL PIANO
1D190𝆐
mezzo
MUSICAL SYMBOL MEZZO
1D191𝆑
forte
MUSICAL SYMBOL FORTE
1D192𝆒
crescendo
MUSICAL SYMBOL CRESCENDO
1D193𝆓
diminuendo
MUSICAL SYMBOL DECRESCENDO
Tai decrescendo.
Matemaattisia alfanumeerisia symboleita Mathematical Alphanumeric Symbols (1D400–1D7FF)
1D400𝐀
matemaattinen lihava iso a
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D434𝐴
matemaattinen kursivoitu iso a
MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D468𝑨
matemaattinen lihava kursivoitu iso a
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D49C𝒜
matemaattinen kaunokirjoituksen iso a
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D4D0𝓐
matemaattinen lihava kaunokirjoituksen iso a
MATHEMATICAL BOLD SCRIPT CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D504𝔄
matemaattinen fraktuuran iso a
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D538𝔸
matemaattinen kaksoisviivallinen iso a
MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D56C𝕬
matemaattinen lihava fraktuuran iso a
MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D5A0𝖠
matemaattinen pääteviivaton iso a
MATHEMATICAL SANS-SERIF CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D5D4𝗔
matemaattinen pääteviivaton lihava iso a
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D608𝘈
matemaattinen pääteviivaton kursivoitu iso a
MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D63C𝘼
matemaattinen pääteviivaton lihava kursivoitu iso a
MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
1D670𝙰
matemaattinen tasalevyinen iso a
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL A
Vain esimerkki. Ks. Matemaattiset kirjaimet.
Sekalaisia symboleita ja kuvamerkkejä Miscellaneous Symbols and Pictographs (1F300–1F5FF)
1F300🌀︎
pyörremyrsky
CYCLONE
UA, joka sisältää paljon muitakin tämän lohkon merkkien nimiä.
1F310🌐︎
maapallo
GLOBE WITH MERIDIANS
UA: maapallo jossa näkyy pituuspiirit.
1F4A9💩︎
ulostekasa
PILE OF POO
UA: kakkakasa.
1F4B2💲︎
lihava dollarimerkki
HEAVY DOLLAR SIGN
UA: paksu dollarimerkki.
1F518🔘︎
valintanappi
RADIO BUTTON
UA.
1F532🔲︎
musta neliöpainike
BLACK SQUARE BUTTON
UA: musta neliöruutu.
1F533🔳︎
valkoinen neliöpainike
WHITE SQUARE BUTTON
UA: valkoinen neliöruutu.
1F54A🕊︎
rauhankyyhky
DOVE OF PEACE
UA: kyyhky. Kielitoimiston sanakirja, rauhankyyhky.
1F571🕱︎
mustat kallo ja sääriluut
BLACK SKULL AND CROSSBONES
Vrt, U+2620. Joskus myrkyllisyyden merkki.
1F5A4🖤︎
musta sydän
BLACK HEART
UA.
1F596🖖︎
vulcanuslainen tervehdys
RAISED HAND WITH PART BETWEEN MIDDLE AND RING FINGERS
U: = Vulcan salute. UA: vulkanilaisten tervehdys.
Emojeita Emoticons (1F600–1F649)
1F600😀︎
virnistävät kasvot
GRINNING FACE
UA: leveä hymy. UA sisältää paljon muitakin tämän lohkon merkkien nimiä.
1F60A😊︎
hymyilevät kasvot ja silmät
SMILING FACE WITH SMILING EYES
UA: punastunut hymy.
Liikenne- ja karttasymboleita Transport and Map Symbols (1F680–1F6FF)
1F6C8🛈︎
ympyrässä oleva info-merkki
CIRCLED INFORMATION SOURCE
Vrt. U+2139.
1F6D0🛐︎
palvontapaikka
PLACE OF WORSHIP
UA: pyhä rakennus.
Geometristen muotojen laajennusosa Geometric Shapes Extended (1F780–1F7FF)
1F7F0🟰︎
lihava yhtäläisyysmerkki
HEAVY EQUALS SIGN
UA: paksu yhtä­suuruus­merkki,

Huomautuksia

Nimiä, ei tunnuksia

Tässä esitetty nimistö poikkeaa suuressa määrin EM:stä ja osittain myös Mat-standardista. Niissä on esitetty suomen­kielisinä niminä ilmaukset, jotka on tarkoitettu vastaamaan merkkien ”Unicode-nimiä”, oikeammin sanottuna Unicode-tunnuksia. Tällaiset tunnukset on tarkoitettu kansain­väliseen käyttöön, ja ne ovat suurelta osin hyvin pitkiä käytettäviksi niminä, joilla merk­kei­hin viitataan. Varsinkin yhteydessä, jossa merkkejä mainitaan monia ja usein, Unicode-tunnukset olisivat epäkäytännöllisiä. Niitä koskee myös muuttamattomuus­periaate: kerran annettua tunnusta ei koskaan muuteta, vaikka se osoittautuisi harhaan­johtavaksi tai se sisältäisi kirjoitus­virheen tms. Tämä johtuu muun muassa siitä, että Unicode-tunnuksia käytetään myös ohjelmoinnissa. Esimerkiksi Perl-kielestä: print "\N{DIAMETER SIGN}\n" tulostaa halkaisijan merkin ⌀ (jonka Unicode-tunnus on aalto­sulkujen välissä)

Lisäksi varsinkin EM:ssä on pyritty kääntämään Unicode-tunnus niin, että suomen­kielinen vastine olisi rakenteeltaan mahdollisimman saman­lainen kuin alkuperäinen. Tämä johtaa usein erittäin kömpelöihin ilmauksiin, eikä sillä varsinaisesti saavuteta mitään. Unicode-tunnusten suomen­kieliset vastineet eivät voi saavuttaa sellaista asemaa ja käyttöä, joka alku­peräisillä tunnuksilla on.

Tällaisista syistä tässä esityksessä on tavoiteltu käyttökelpoisia nimiä. Toisaalta on pyritty välttämään tarpeetonta poikkeamista EM:stä ja Mat-standardista muun muassa niin, että on noudatettu niitä silloin, kun valittavana olisi vaihto­ehtoisia, keskenään suunnilleen yhtä hyviä nimiä.

Jotta merkin nimeä voisi käyttää lauseessa, jossa sen asema voi vaatia sen tiettyyn sija­muotoon, nimen tulisi olla taivutettavissa sujuvasti. Käytännössä sen pitäisi olla substantiivi­lauseke eli substantiivi ja sen edellä olevat määritteet. Tämän takia on joissakin tapauksissa käytetty lyhyen ilmauksen kuten nuoli alas sijasta pitempää, partisiippi­rakenteen sisältävää ilmausta kuten alas osoittava nuoli. Koska adverbi on suomen kielessä ensi­sijaisesti verbin määrite, esimerkiksi lauseessa kirjoita nuoli alas sana alas määrittäisi predikaattia kirjoita eikä substantiivia nuoli. Yhteyksissä, joissa tällaisilla asioilla ei ole merkitystä, esimerkiksi vain lueteltaessa merkkejä, voidaan toki käyttää lyhyempiä ilmauksia kuten nuoli alas.

Merkki-sanan käyttö nimissä

Tässä esityksessä on jätetty merkki-sana pois merkin lyhyestä nimestä silloin, kun nimeä voi käyttää ilman sitä esimerkiksi yhteydessä, jossa merkki­jono luetaan lausumalla merkkien nimet. Siksi esimerkiksi &-merkin lyhyenä nimenä on pelkkä ät. Sen sijaan käytetään esimerkiksi vakiintunutta nimeä huutomerkki, koska sanaa huuto yksinään ei miellettäisi merkin nimeksi.

Tässä esityksessä on suosittu merkki-sanan käyttöä yhdys­sanan jälkiosana (esimerkiksi astemerkki) eikä eri sanana, jolla on genetiivissä oleva määrite (esimerkiksi asteen merkki). Yhdys­sana on lyhyempi ja termimäisempi, ja näin saavutetaan yhtenäisyys, kun ei ole esimerkiksi toisaalta nimeä pykälämerkki ja toisaalta kappaleen merkki, vaikka kyse on toisiaan vastaavista, eri kulttuuri­piireihin kuuluvista symboleista.

Isot ja pienet kirjaimet nimeämisessä

Eräiden kirjaimistojen kirjainten nimissä on sana pieni tai iso, mikä vastaa yleis­kielessä tavallisinta käytäntöä. Kielen­huollon teksteissä niiden tilalla saattavat olla pienaakkonen ja suuraakkonen, typografiassa ja yleensä täsmällisyyteen pyrkivässä ilmaisussa taas gemena ja versaali.

Tällainen määrite voidaan jättää kokonaan pois silloin, kun on selvää, että viitataan pieniin kirjaimiin tai että viitataan isoihin kirjaimiin taikka niiden ero on epäolennainen.

Kirjainten nimet

Suomen kielen kirjainten a–ö kirjainten nimissä on tässä käytetty nimenä kirjainta itseään, esimerkiksi pieni h, mikä on vallitseva tapa, kun kirjoitetaan kirjaimen nimi. Sen sijaan lausuttaessa sanotaan pieni hoo jne. Ks. Kieli­toimiston ohje­pankin sivua Aakkoset.

Muiden kielten kirjaimille on EM:ssä ja muuallakin käytetty sentapaisia nimiä kuin kyrillinen pe, vaikka sana pe käytännössä ääntyy pitkä­vokaalisena eikä sitä muuten voisi käyttää, ainakaan taivuttaa, suomen kielessä. Tässä on lähdetty siitä, että pitkä vokaali merkitään kahdella kirjaimella kuten suomessa yleensä ja suomen kirjainten nimissä erityisesti, esimerkiksi pee, samoin kreikkalaisten kirjainten nimissä, esimerkiksi pii eikä pi.

Kreikkalaisia kirjaimia pidetään tässä sen verran tuttuina, että niiden nimissä ei ole sanaa kreikkalainen. Tähän vaikuttavat myös niiden nimet (kuten alfa) jotka eroavat latinalaisten kirjainten nimistä. Sen sijaan kyrillisten kirjainten nimiin on otettu sana kyrillinen, jotta esimerkiksi kyrillinen a eroaisi latinalaisesta a:sta. Sitä ei kuitenkaan ole otettu nimiin, joissa on sana ukrainalainen tms.

Tästä esityksestä on jätetty pois niin sanotun polytonisen kreikan ne kirjaimet, jotka eivät ole käytössä nyky­kreikassa, eli Kreikkalaisen merkistön laajennusosa (Greek Extended, 1F00–1FFF), vaikka se sisältyy EM-merkistöön.

Pois on jätetty myös Näpp:n liitteessä 4 kuvatut kaksi tarketta sisältävät yhdistelmä­merkit, joita tarvitaan muun muassa vietnamin kirjoittamisessa, esimerkiksi pieni sirkumfleksi-alapiste-e ệ, sekä sarven (horn) tai yläkoukun (hook above) sisältävät merkit, esimerkiksi pieni sarvi-o ơ. Niiden nimeämisessä ei ole erityisiä ongelmia sen jälkeen, kun tarkkeellisten kirjainten nimeämistapa ja tarkkeiden nimet on päätetty.

Matemaattiset kirjaimet

Lohkossa ”Matemaattisia alfanumeerisia symboleita” on suuri joukko merkkejä, jotka ovat alku­perältään kirjainten ja muiden merkkien typografisia muunnelmia, esimerkiksi kursivoituja. Ne on Unicodessa koodattu omiksi merkeikseen, koska niillä on matematiikassa erikois­käyttöä siten, että esimerkiksi kursivoidulla kirjaimella on eri merkitys kuin kursivoimattomalla.

Näiden merkkien Unicode-tunnukset on muodostettu järjestelmällisesti, ja sen takia tässä esitetäänkin vain A-kirjaimen eri muodoista kehitetyt merkit. Niiden nimistä voi päätellä nimeämis­peri­aatteen. Suomen­kieliset nimet on tässä muodostettu niin, että ne rakenteeltaan vastaavat Unicode-tunnuksia, vaikka joissakin tapauksissa olisi luontevampaa nimetä hiukan toisin, esimerkiksi kursiivi-a eikä kursivoitu a.

Sana sans-serif on tässä suomennettu CLDR:n mukaisesti sanalla pääteviivaton, vaikka typografiassa käytetään sanaa groteski.

Tarkkeet

Esimerkiksi sana sirkumfleksi voi tarkoittaa sekä tarketta jonkin merkin yläpuolella kuten merkeissä â ja î että erillistä merkkiä ^, joka sisältää sellaisen tarkkeen itsenäisenä ja usein suuremmassa koossa. Jälkimmäinen on käytännössä muodostunut omaksi symbolikseen, jolla on omat erikois­käyttönsä ja jolla ei ole tekemistä kirjainten tarkkeiden kanssa. Tällaisten nimeämisongelma on tässä ratkaistu niin, että erillisillä merkeillä on yksinkertaiset nimet kuten sirkumfleksi ja pitempinä niminä on sellaisia kuin sirkumfleksi­merkki.

Tarkkeellisten kirjainten yleinen nimeämis­tapa tässä on sellainen kuin sirkumfleksi-a eikä EM:n mukainen a ja sirkumfleksi, joka voi muun muassa herättää kysymyksen, onko kyse kahdesta merkistä. Nimeämistapa vastaa sellaista käytäntöä kuin š-kirjaimen nimi hattu-s (eikä s ja hattu). Lisäksi taivutus on yksinkertaisempaa, esimerkiksi sirkumfleksi-a:lla eikä a:lla ja sirkumfleksilla.

Kaksoistarkkeelliset kirjaimet nimetään samalla tavalla niin, että molempien tarkkeiden nimet ovat yhdys­sanan määriteosina ennen perus­kirjaimen nimeä samassa järjestyksessä kuin ne ovat merkin Unicode-tunnuksessa. Esimerkiksi U+01E1 LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON on siten iso yläpiste-pituusmerkki-a.

Joissakin tapauksissa edellä kuvattu menettely johtaisi kuitenkin hankaliin nimiin esi­mer­kik­si siksi, että perusmerkin nimi on kaksi­sanainen. Tällöin käytetään ilmausta, jossa perus­merkin nimeä edeltää tarkkeen nimen -llinen-johdos, esimerkiksi yläpisteellinen pitkä s (joka on loogisempi kuin pitkä yläpiste-s olisi).

Tarkekirjaimiksi kutsutaan tässä merkkejä, jotka ovat ulkoasultaan saman­tapaisia kuin tarkkeet, mutta esiintyvät vain itsenäisinä merkkeinä. Niiden nimet ovat tässä tarvittaessa tarke-loppuisia, esimerkiksi merkin sirkum­fleksi­tarke (ˆ) erottamiseksi merkistä sirkum­fleksi (^). Tämä nimeämis­tapa ei ole ongelmaton, sillä sanan tarke ymmärretään yleensä tar­koit­ta­van merkin epä­itsenäistä osaa. Vaihto­ehtona olisi pitempi nimitys tarke­kirjain, siis esimerkiksi sirkum­fleksi­tarke­kirjain (vrt. Unicode-tunnusten ilmaukseen MODIFIER LETTER).

Iota subscriptum on muinaiskreikan (Bysantin aikainen) merkki, josta Suomessa on kieli­opeissa käytetty tätä latinan­kielistä nimeä.

Eräille muille tarkkeille sopivia nimiä on ehdotettu sivulla Tarkkeiden nimet.

Foneettiset merkit

Foneettisessa kirjoituksessa, kuten IPA ja SUT käytetään latinalaisten perus­kirjainten lisäksi monen­laisia lisä­merkkejä. Osa niistä on otettu Unicodeen nimen­omaan niiden tällaisen käytön vuoksi. Suomen­kielisessä tekstissä sellaisiin foneettisiin erikois­merkkeihin ei yleensä viitata nimellä, vaan esitetään itse merkki ja kuvaus sen äänne­arvosta tietyssä foneettisessa aakkostossa, esimerkiksi ”ʉ pyöreä suppea keski­vokaali”. Näin on muun muassa dokumentissa Kansainväliset foneettiset merkit (IPA) ja niitä vastaavat pistekirjoitusmerkit.

Merkin äännearvo ei kuitenkaan sisälly sen määrittelyyn Unicodessa, ja se voisi jopa muuttua, kun foneettista aakkostoa muutetaan. Joka tapauksessa merkille voisi antaa jonkin muun merkityksen muussa yhteydessä. Tämän takia tässä koosteessa käytetään foneettisille erikois­merkeille nimiä, jotka yleensä vastaavat niiden Unicode-tunnuksia, esimerkiksi poikkiviiva-u. (Unicode-tunnus on LATIN SMALL LETTER U BAR, joka kuvaa muodon täsmällisemmin, mutta suomessa voidaan käyttää lyhyempää nimeä, koska ei esimerkiksi vastaavaa isoa kirjainta eikä erilaisia poikki­viivoja u:n yli.)

Kun foneettista kirjoitusta luetaan ääneen merkki merkiltä, voi olla sopivampaa käyttää ilmauksia, jotka kuvaavat ääneen sanallisesti, kuin merkkien nimiä. Tämän takia tässä esityksessä mainitaan huomautus­sarakkeessa äänteiden kuvauksia.

Kontrollimerkit

Kontrollimerkit eli kontrollikoodit eli ohjaus­koodit eivät ole varsinaisia kirjoitus­merkkejä, vaikka niitä on Unicodessa useita, U+0000...U+0019 (C0 Controls), U+007D (DELETE) ja U+0080...U+001F (C1 Controls). Unicode ei määrittele kontrolli­merkeille tunnuksen­omaisia nimiä, mutta Unicode-standardin kommenteissa on mainittu nimityksiä ja lyhenteitä, joita niistä on eri yhteyksissä käytetty. Se ei myöskään määrittele niistä useimpien merkityksiä; merkityksiä on määritelty muissa standardeissa ja käytännöissä. Alkujaan kontrollimerkkejä käytettiin mm. laitteiden ja tiedon­siirron ohjaamiseen, mutta niitä käytetään myös tekstin muotoiluun (mm. rivin­vaihdot) ja erilaisiin tarkoituksiin datan tallennuksessa ja käsittelyssä.

C0 Controls -alueen kontrollimerkeistä käytetään myös sellaisia nimityksiä kuin control-C tai Ctrl-C, jotka liittyvät siihen, miten niitä voi joissakin järjestelmissä tuottaa Ctrl- eli Control-näppäimen ja jonkin tavallisen näppäimen yhdistelmällä. Tällöin Ctrl-A on U+0001, Ctrl-B U+0002 jne.

Useimmille C0 Controls ‑merkeille sopinevat parhaiten control-A-tyyppiset suomen­kieliset nimet, koska Unicode-standardissa mainitut nimet tai niiden käännökset liittyisivät vain näiden merkkien joihinkin, usein vanhentuneisiin käyttö­tapoihin. (Näistä on tähään koosteeseen merkitty vain esimerkin­omaisesti control-A ja control-H. Kuvaavammin on kuitenkin nimetty U+0000 sekä ne merkit, joille Unicode-standardi määrittelee merkityksen.

C1 Controls -merkeistä Unicode määrittelee semanttisesti vain merkin U+0085, jolle voidaan esittää sopiva suomen­kielinen nimi, ja merkit U+001C...U+001F, jotka ovat eräänlaisia datan osien erottimia (information separator). Tässä koosteessa on nimi vain merkille U+0085.

Yleispätevyystavoite

Merkin nimen tulisi olla sellainen, että sitä voi käyttää siitä riippumatta, miten merkkiä eri yhteyksissä käytetään. Siksi tässä on nimetty esimerkiksi Æ-merkki ae-kirjaimeksi eikä tanskalaiseksi ä:ksi, joka olisi melko outo nimitys esimerkiksi lueteltaessa latinan­kielisen nimen Cæsar (Caesar-nimen kirjoitusasu) kirjaimia. Vastaavasti Ü-merkki on treema-u eikä saksalainen y, koska merkkiä käytetään muissakin kielissä kuin saksassa ja usein aivan eri tarkoituksiin kuin y-äänteen merkkinä.

Tämä ei tietenkään estä käyttämästä sellaisia nimityksiä kuin tanskalainen ä ja saksalainen y yhteyksissä, joissa ne ovat kuvaavia.

Kaikilta osin tätä ei ole ollut mielekästä tavoitella. Esimerkiksi sanalle pituusmerkki tietyn tarkkeen nimityksenä ei ole sopivaa vaihtoehtoa, vaikka se kuvaakin vain yhtä tarkkeen käyttö­tarkoitusta. (Sana yläviiva ei käy, koska se on jo muussa käytössä.)

Yleispätevyyttä ei ole tavoiteltu myöskään Ä:n ja Ö:n nimissä. Joissakin tilanteissa niistä olisi sopivampi käyttää muita nimiä kuin ä ja ö, nimittäin treema-a ja treema-o, esimerkiksi kun englannin kielessä kirjoitetaan vanhan­aikaiseen tapaan coöoperation (jossa treema osoittaa vain, että o:t ääntyvät erikseen).

Luonnollisuusperiaate

Edellä mainittu Ä:n ja Ö:n nimeäminen on esimerkki luonnollisuudesta: merkin suomen­kielisen nimen tulee olla luonnollinen suoma­laisesta näkö­kulmasta. Ainakaan nimi ei saa olla luonnoton sillä tavoin kuin esimerkiksi Ä:n kutsuminen treema-a:ksi olisi.

Luonnollista on myös se, että merkkien nimissä ei käytetä sellaisia määritteitä, jotka vastaisivat Unicode-tunnuksissa esiintyviä, mutta olisivat käytännössä tarpeettomia. Esimerkiksi hymiö ☺ on tullut laajalti tunnetuksi Suomessa ja juuri se liittyy mieli­kuvissa sanaan hymiö. Nimeämisessä se on kuitenkin erotettava muista hymiöistä, ja tähän sopii nimi hymyilevät kasvot. Olisi keino­tekoista lisätä tähän vielä sana valkoiset. Suomen kielessä käytetty kulma­lainaus­merkki (») on luonnollista nimetä tämän käytön mukaan eikä abstraktisti oikealle osoittavaksi kulma­lainaus­merkiksi.

Nimet tiiviinä taulukkona

Seuraavalla painikkeella voit luoda uuteen ikkunaan taulukon, joka sisältää tässä ehdotetut nimet tiiviissä muodossa: taulukkona, jossa on 1. solussa Unicode-numero ja 2. solussa ehdotettu suomenkielinen nimi: