Kirjan ”MAOL-taulukot” virheitä ja puutteita

Tämän sivun merkitys on lähinnä historiallinen, koska se koskee lähinnä ennen vuotta 2013 julkaistuja MAOL-taulukoiden painoksia.

Tämä sivu sisältää täydennyksiä perusdokumenttiini Kirjan ”MAOL-taulukot” virheitä ja puutteita (PDF; saatavilla myös Word 2007 -muotoisena), joka valmistui 26.4.2011. Seu­raa­vat lisähuomiot ovat peräisin osittain omista havainnoista, osittain muista lähteistä. Ellei muuta sanota, huomiot koskevat vuonna 2007 julkaistua painosta, ISBN 978-951-1-20607-1. Kansallisbibliografian mukaan kirjasta ei ole uudempaa painosta, mutta siitä on ilmeisesti on julkaistu 8. painos vuonna 2010 samaa ISBN-numeroa käyttäen.

Kirja julkaistiin uusittuna vuonna 2013 siten, että sen koko nimi on ”MAOL-taulukot : matematiikka, fysiikka, kemia”, ja bibliografisissa tiedoissa on ”[Uud. laitos], 1. p.”, Se on siis tavallaan MAOL-taulukoiden uudistettu laitos, josta julkaistaan erilaisia, mahdollisesti muutettuja painoksia. Siinä lienee korjattu suuri osa kuvaamistani virheistä ja puutteista. Hämmentävästi vuonna 2019 kirja julkaistiin taas nimellä ”MAOL-taulukot”, 1. painokseksi merkittynä. Siitä tehtiin myös digitaalinen versio. Molempien esittelyt ovat Otavan oppimisen palveluiden sivuilla,

Seuraavassa siis vuoden 2007 painoksen virheitä ja puutteita: