Kirjainten tarinoita, luku 7 Nykyaikainen kirjoittaminen:

7.2 Tavallisen näppäimistön käyttö

Tavallisen tietokonenäppäimistön peruskäyttö on useimmille tuttua, mutta vieraiden kirjainten tuottamisessa menee usein sormi suuhun. Tavallisimmat suomenkielisessä tekstissä tarvittavat tarkkeelliset kirjaimet kuten é, à, ü ja ô on kuitenkin helppo kirjoittaa ns. tarkenäppäinten avulla. Tästä esitettiin perusohjeita kohdassa 2.6. Tällä tavoin voidaan kirjoittaa useimmat länsi- ja pohjoiseurooppalaisissa kielissä esiintyvät tarkkeelliset kirjaimet. Ongelmiksi kuitenkin jäävät latinalaisen aakkoston lisämerkit kuten æ ja ß.

Lisäksi AltGr-näppäimen avulla voidaan tuottaa eräitä erikoismerkkejä, esimerkiksi AltGr(2) = @ ja AltGr(e) = €. Lisämerkeistä useimmat on merkitty näppäinhattuun vasempaan alakulmaan. Vanhoista näppäimistöistä saattaa kuitenkin puuttua €-merkki E-näppäimestä. Lisäksi ei yleensä ole merkitty, että AltGr(m) = µ (mikro-merkki).