Kirjainten tarinoita, luku 7 Nykyaikainen kirjoittaminen:

7.1 Tietokone nykyajan kirjoitusvälineenä

Tässä luvussa esitetään melko laaja kuvaus merkkien kirjoittamisesta tietokoneella. Vielä perusteellisempi esitys on sivustossa Merkkien kirjoittamisen ohjeita.

Valtaosa kaikista teksteistä kirjoitetaan nykyisin tietokoneella. Käsin kirjoitetaan vain omia muistiinpanoja, lyhyitä viestejä ja henkilökohtaisia kirjeitä, ja näissäkin yhteyksissä tietokoneen käyttö yleistyy jatkuvasti. Kirjoituskoneet ovat jäämässä museotavaraksi.

Kuitenkaan tietokoneella kirjoittamista ei opeteta osana kansalaistaitoja ja työelämän yleisiä valmiuksia ollenkaan siinä määrin, kuin olisi tarpeen. Kyky tuottaa siistiä tekstiä tietokoneella on nykyisin paljon tärkeämpi kuin siisti käsiala. Tähän sisältyy paljon sellaista, jota ei tässä kirjassa käsitellä, kuten tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintojen käyttö, fonttien valinta, rivinpituus, rivinkorkeus ja tekstipalstan muoto. Sen sijaan tässä käsitellään merkkien kirjoittamista tietokoneella.

Jokaisen, joka joskus kirjoittaa tietokoneella, eli käytännössä jokaisen kansalaisen, kannattaisi opetella ainakin kaksi tapaa kirjoittaa tarkkeellisia kirjaimia ja erikoismerkkejä: sujuva tapa ja yleispätevä tapa. Sujuva tapa tarkoittaa mahdollisimman nopeaa tapaa kirjoittaa usein tarvittavat merkit. Tyypillisesti tämä tarkoittaa merkin kirjoittamista vain muutamalla näppäimenpainalluksella. Yleispätevä tapa tarkoittaa tapaa, jolla voidaan kirjoittaa mikä tahansa Unicode-merkki. Tämä voi perustua esimerkiksi merkin valitsemiseen merkkitaulukosta tai merkin Unicode-koodiarvon käyttöön.