Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.64 Wales eli kymri

Walesissa, Ison-Britannian länsiosassa puhuttu walesin kieli eli kymri on kelttiläinen kieli ja sukua Irlannissa puhutulle iirille ja Skotlannissa puhutulle gaelille.

Walesin kielessä käytetään latinalaisten peruskirjainten a–z lisäksi sirkumfleksia pituusmerkkinä vokaalien päällä. Kirjain w on walesissa vokaali, joten käytetyt tarkkeelliset kirjaimet ovat: â, ê, î, ô, û, ŵ ja ŷ. Pituutta ei kuitenkaan merkitä kaikissa sanoissa vaan sellaisissa, joissa pituuden tietäminen tuottaisi vaikeuksia kieltä muuten osaaville, etenkin lainasanoissa.

Walesin kielessä on monia äänneyhdistelmiä, joita ei tulisi jakaa eri riveille, koska niistä kukin on yhden äänteen merkki: ch, dd, ff, ll, ng, ph, rh ja th.

Mainittakoon erityisesti, että ll ei tarkoita kaksoiskonsonanttia vaan ns. lateraalista frikatiivia, ”hankaus-l:ää”. (IPAssa [ɬ] ). Esimerkiksi nimi Lloyd on alkujaan walesia, vaikka englannissa sen Ll ääntyykin tavallisena l:nä.